Väkivalta
theme icon

Våld

Vad är våld?

Våld kan vara till exempel

 • att skrämma, följa eller observera någon
 • att undertrycka och tvinga
 • att slå, sparka och knuffa
 • sexuellt våld.

I Finland är våld brottsligt. Även våld mot familjemedlemmarna är ett brott. Barnaga, till exempel att slå barnen, är likaså ett brott. Barnet upplever kroppsaga som skrämmande. Den är också skadlig för barnets utveckling och ett ineffektivt sätt att straffa barn.

Både offret och förövaren kan få hjälp.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är

 • våldtäkt
 • att tvinga till sexuella handlingar
 • sexuellt utnyttjande
 • att köpa sex av barn under 18 år eller ett offer till människohandel
 • sex med ett barn under 16 år
 • koppleri.

Sexuellt våld kan även förekomma i parförhållanden och äktenskap. Sexuellt våld är alltid ett brott, även i äktenskap.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld är våld som syftar till att försvara familjens eller släktens heder när man misstänker att en familjemedlem kränkt familjens eller släktens heder.

I Finland är försvarandet av familjens eller släktens heder inte en godtagbar anledning till hot, påtryckningar eller våld. Våld och hot är brott oavsett offrets och förövarens kultur.

Hedersrelaterat våld kan vara till exempel

 • påtryckningar
 • inskränkningar, till exempel ingripande i klädstil, sällskapande eller hobbyer
 • hot, till exempel att hota med att skicka till hemlandet
 • att tvinga till äktenskap eller förhindra skilsmässa.

Hjälp vid våld

När du behöver hjälp av polisen i en nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112. Ring inte nödnumret om det inte är en brådskande nödsituation. Mer information om nödsituationer finns på sidan Nödsituationer.

Hjälptelefoner

Nollalinja
Tfn 080 005 005
Öppet: varje dag

Nollalinja är en hjälptelefon som du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen, sexuellt våld eller hot om våld. Du kan ringa när som helst. Medarbetarna pratar finska, svenska och engelska.

Nollalinja har även en tolktjänst som betjänar på sex olika språk dygnet runt. Tolkningsspråken är ryska, somaliska, sorani, persiska, dari och arabiska.

Samtal till Nollalinja är kostnadsfria och de syns inte i telefonräkningen. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Nollalinja är avsedd för både kvinnor och män.

Kriscentret Monika
Tfn 0800 05058
Öppet: vardagar

Kriscentret Monikas hjälptelefon är avsedd för invandrarkvinnor. Hjälptelefonen betjänar på många olika språk. Du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen, sexuellt våld eller hot om våld.

Samtalet är kostnadsfritt. Du kan även kontakta Kriscentret Monika via chatten. Chatten betjänar på finska, engelska, ryska och arabiska.

linkkiNollalinja:
Hjälptelefonfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiKriscentret Monika:
Hjälptelefonfinska | engelska | ryska | franska | spanska | arabiska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Skyddshem

Om dina make eller maka eller någon annan familjemedlem utövar våld mot dig kan du ta dig till ett skyddshem (turvakoti). I skyddshemmet är du i säkerhet och där finns personal på plats hela tiden. Du får hjälp med att göra ett slut på våldet och råd som hjälper dig att hantera situationen. Vistelse i skyddshemmet är kostnadsfritt. Du kan kontakta skyddshemmet även när en familjemedlem har hotat dig med våld.

Skyddshemmet Mona är endast avsett för invandrarkvinnor och deras barn. Ring journumret 045 639 6274 om du behöver en plats på skyddshemmet.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Kontaktuppgifter till skyddshemfinska | svenska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Hjälp vid sexuellt våld

Tukinainen
Tfn 0800 97899

Tukinainen är ett kriscenter för våldtäktsoffer där du får stöd och hjälp om du har blivit utsatt för sexuellt våld. Du får hjälp på finska och engelska.

SERI-stödcentret
Tfn 040 701 8446

I Helsingfors finns SERI-stödcentret som är avsett för offer för sexuellt våld. SERI-stödcentret hjälper och ger råd till offer för sexuellt våld. Centret erbjuder bland annat medicinsk undersökning och psykologhjälp. Stödcentret betjänar alla, oavsett kön. Du kan komma direkt till SERI-stödcentret på egen hand, men det rekommenderas att man ringer i förväg.

Du kan även alltid söka hjälp vid hälsovårdscentralen i din hemkommun.

linkkiVåldtäktskriscentralen Tukinainen:
Stöd till offer för sexuellt våldfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS:
SERI-stödcentretfinska | svenska | engelska

Hjälp vid hedersrelaterade konflikter

Om du har upplevt hedersrelaterat våld eller hot om det i din familj, kan du kontakta Sopu-arbetet. Du hittar kontaktuppgifterna på Sopu-arbetets webbplats.

linkkiSopu-arbetet:
Hedersrelaterade konflikterfinska | svenska | engelska

Hjälp med att få slut på våld

Miehen Linja
Tfn 09 276 62 899
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja är en tjänst för invandrarmän som har utövat våld eller fruktar att de kommer att utöva våld mot sin maka eller någon annan familjemedlem. Du kan boka ett möte per telefon, via chatten eller via -epost. Miehen Linja betjänar på finska, engelska, svenska, franska och grekiska. Betjäning kan även fås via tolk på det egna modersmålet.

Maria Akatemia
Tfn 09 7562 2260

Maria Akatemia hjälper kvinnor som har utövat våld eller fruktar att de kommer att utöva våld mot en familjemedlem.

linkkiMiehen linja:
Hjälp för invandrarmänfinska | engelska

linkkiMaria Akademi:
Hjälp för kvinnor för att sluta med våldsamt beteendefinska | svenska | engelska

Trauman och mental hälsa

Om du har upplevt våld eller råkat ut för traumatiska situationer riskerar du att insjukna i posttraumatiskt stressyndrom. I situationer av det här slaget bör du söka hjälp hos experter inom hälsovårdssektorn. Läs mer om frågor som hänför sig till mental hälsa på InfoFinlands sida Mental hälsa.

Besöksförbud

Om någon upprepade gånger hotar eller trakasserar dig och du vill ha skydd, kan du ansöka om besöksförbud (lähestymiskielto) för denna person. Besöksförbudet innebär att personen inte får ta kontakt med dig. Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen eller i tingsrätten (käräjäoikeus). Du kan fråga om råd vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) eller rättshjälpsbyrån (oikeusaputoimisto) i din hemkommun. Om du har bevis på hot och trakasserier är det bra att spara dem.

linkkiBrottsofferjouren:
Information om besöksförbudfinska | svenska | engelska

linkkiBrottsofferjouren:
Information om besöksförbudfinska | svenska | engelska