Suomessa ilman oleskelulupaa
theme icon

I Finland utan uppehållstillstånd

Om du behöver visum eller uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men inte har det, vistas du illegalt i Finland. Asylsökande har rätt att uppehålla dig i Finland även utan visum eller uppehållstillstånd under den tid som det tar att handlägga asylansökan.

Även om du har kommit lagligt till Finland kan din vistelse i landet bli illegal till exempel om du stannar kvar i landet fastän du inte beviljas ett uppehållstillstånd eller om ditt visum eller uppehållstillstånd har gått ut.

Information om hur du kan få ett uppehållstillstånd i Finland finns på InfoFinlands sida Flytta till Finland.

Coronavirus COVID-19

Du kan i vissa situationer ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller bosättningsland på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruspandemin.

Läs mer om tillfälligt uppehållstillstånd och coronavirusets effekt på uppehållstillstånd på InfoFinlands webbsida Coronaviruset och att flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna med anledning av coronavirusetfinska | svenska | engelska

Hjälp och rådgivning

Mathjälp och inkvartering

Du har rätt till nödinkvartering och mathjälp om du inte har pengar till mat eller någonstans att övernatta. Kommuner, församlingar och vissa organisationer ordnar nödinkvartering.

Juridisk rådgivning

Flyktingrådgivningen r.f. ger kostnadsfri juridisk rådgivning för papperslösa invandrare. Rådgivningen betjänar telefonledes på numret 045-237 7104 (måndagar kl. 14–16). Rådgivningen ges av en jurist. Du kan också ta kontakt via e-post: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi. Fler kontaktuppgifter hittar du på Flyktingrådgivningens webbplats.

Sjukvård

Om du blir sjuk eller skadas, har du rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel på en hälsostation eller ett sjukhus. Du måste i regel själv betala kostnaderna för vården.

I Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Esbo får barn och gravida kvinnor samma hälso- och sjukvårdstjänster som övriga invånare. De måste betala samma avgifter för vården som övriga invånare.

Global Clinic är en klinik där du kan få hjälp eller råd av en läkare eller sjukskötare om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd. Du kan besöka Global Clinic även om du inte behöver brådskande sjukvård. Global Clinic bedriver verksamhet i följande städer:

  • Helsingfors
  • Åbo
  • Tammerfors
  • Joensuu
  • Lahtis

Du kan ringa eller skicka e-post. En sjukskötare eller läkare besvarar ditt samtal. Du hittar kontaktinformation på Global Clinic:s hemsidor.

Global Clinic:s tjänster är avgiftsfria för kunderna. Global Clinic anmäler inte sina kunder till polisen eller andra myndigheter. Klinikens adress eller öppettider meddelas inte offentligt.

linkkiFlyktingrådgivningen rf:
Juridisk rådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiGlobal Clinic:
Kontaktuppgifterfinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska

linkkiGlobal Clinic:
Hälsotjänster för papperslösafinska | engelska | ryska | franska | arabiska | rumänska | bulgariska