Oleskelulupaongelmat
theme icon

Problem med uppehållstillståndet

Rådgivning i uppehållstillståndsärenden

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med följande instanser för att be om råd:

  • Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Invandrarrådgivarna i din kommun i Finland
  • Flyktingrådgivningen (Pakolaisneuvonta)

På Migrationsverkets webbplats finns mycket information om uppehållstillstånd. Migrationsverket ger rådgivning angående tillstånd också per telefon.

Finlands beskickningar utomlands betjänar personer som ansöker om uppehållstillstånd i utlandet.

Många städer har rådgivningstjänster för invandrare med rådgivare som specialiserat sig på invandringsfrågor.

Flyktingsrådgivningen bistår asylsökande juridiskt i asylprocessen. Dessutom tillhandahåller Flyktingrådgivningen allmän juridisk rådgivning för andra utlänningar.

Vänligen observera att endast Migrationsverket kan fatta beslut om uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Information om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiFlyktingrådgivningen rf:
Juridisk rådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska