Avioliiton ja parisuhteen ongelmat
theme icon

Problem i äktenskap och parförhållande

Problem i parförhållandet

Problem i parförhållandet kan behandlas i par- och familjeterapi. Problemen kan vara till exempel kommunikationssvårigheter, otrogenhet, eller svartsjuka, d.v.s. rädsla för att förlora den andra. Par- och familjeterapi ges på familjerådgivningen (perheneuvola), av medlare i familjefrågor (perheasiain sovittelija), på psykiatriska polikliniker, vid Kyrkans familjerådgivningscentral (Kirkon perheasiain neuvottelukeskus) och Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen mielenterveysseura). Du kan få kostnadsfri hjälp vid Kyrkans familjerådgivningscentral även på engelska och svenska, även om du inte är medlem i kyrkan.

Information om våld i familjen eller parförhållandet hittar du på InfoFinlands sida Våld.

linkkiEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland:
Information om kyrkans familjerådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Hjälp med problem i parförhållandetfinska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om förmedling i familjefrågorfinska | svenska | engelska | ryska

Skilsmässa och vårdnad om barn

Du kan lämna in ansökan om skilsmässa till tingsrätten i din egen eller din makas/makes hemkommun. Du kan söka skilsmässa ensam eller tillsammans med din maka/make. Ansökan om skilsmässa görs i två skeden. När du har lämnat in din ansökan om skilsmässa till tingsrätten (käräjäoikeus) börjar en betänketid på ett halvt år. Efter att betänketiden gått ut ska du eller ni ansöka om slutlig äktenskapsskillnad inom ett halvt år. Skilsmässan är officiell först när den andra ansökan har godkänts.

Om du och din maka/make har minderåriga barn, kan barnens situation avgöras samtidigt som ni ansöker om skilsmässa. Ni kan komma överens om vem som blir barnens vårdnadshavare, var barnen bor och när vardera föräldern får träffa barnen. Samtidigt kan ni också komma överens om underhållsbidraget, d.v.s. det ekonomiska stöd som den ena föräldern betalar för barnet. Ni kan komma överens om allt detta på egen hand eller vända er till kommunens socialbyrå (sosiaalitoimisto).

Om ditt äktenskap upphör kan du eventuellt ha behov av både psykisk och juridisk hjälp. Juridisk hjälp kan du be om vid rättshjälpsbyrån (oikeusaputoimisto). Psykisk hjälp vid skilsmässa kan du få till exempel i olika stödgrupper avsedda för dem som genomgått skilsmässa. Sådan verksamhet ordnas till exempel av församlingar och organisationer.

Läs mer om vårdnaden om barn på InfoFinlands sidor Skilsmässa, Familjer med en förälder och Vad är en familj?.

linkkiRättsväsendet:
Att ansöka om skilsmässafinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Rättshjälpsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska