Livet i Finland

Städer

Ihmiskauppa ja pakkotyö
theme icon

Människohandel och tvångsarbete

I Finland är människohandel (ihmiskauppa) ett brott. Människohandel är till exempel:

 • sexuellt eller ekonomiskt utnyttjande, till exempel tvingande till prostitution eller oavlönat arbete
 • tvångsäktenskap, d.v.s. ett äktenskap som inte baserar sig på makarnas fria vilja
 • handel med människoorgan
 • olaglig adoption
 • slav- och tvångsarbete.

Det är vanligt att offer för människohandel utsätts för hot, utpressning och våld. Även de anhöriga kan utsättas för hot.

Offer för människohandel kan vara kvinnor, barn eller män. Människohandeln kan vara organiserad brottslighet, men gärningsmannen kan även vara en bekant, vän eller anhörig.

Information om arbetstagarnas rättigheter i Finland finns på InfoFinlands sida Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Hjälp till offer för människohandel

Om du misstänker att du har fallit offer för människohandel, har du rätt att få hjälp och skydd. Du kan till exempel få hjälp med ärenden som rör boende, hälsovårdstjänster och din egen säkerhet. Om du vistas illegalt i Finland kan du få rätt till uppehållstillstånd.

Hjälp till offer för människohandel ges av:

 • Journumret för offer för människohandel: 02954 63177 på finska, svenska och engelska.
 • Diskrimineringsombudsmannen (yhdenvertaisuusvaltuutettu). Kundtjänst 0295 666 817 må-fre kl. 10–12, på finska, svenska och engelska.
 • Statens flyktingförläggningar (vastaanottokeskus) i Uleåborg och Joutseno.

Du kan också söka hjälp hos följande instanser:

 • Polisen. I nödsituationer ring nödnumret 112.
 • Monika-Naiset liitto ry. Resurscentralen Monikas hjälptelefon betjänar måndag till fredag kl. 9 till 16 på numret 0800 05058. I telefonen svarar krisarbetare på Resurscentralen.Hjälptelefonen är avsed för invandrarkvinnor som upplevt våld eller hot om våld.
 • Skyddshemmet Monas nummer 045 639 6274 är öppet 24 h om dygnet. Telefonen är avsedd för kvinnor i krissituation som söker sig till skyddshemmet.
 • Pro-tukipiste Helsingfors. På finska 09 251 2730, på ryska och estniska 09 2512 7331
 • Pro-tukipiste Tammerfors. På finska 03 3454 2200
 • Brottsofferjourens (Rikosuhripäivystys) hjälpande telefon på finska, i mån av möjlighet även på engelska och svenska, må-ti kl. 13–21 och ons-fre kl. 17–21. Telefonnumret är 116 006.

På InfoFinlands sida Våld och Brott finns mer information om vad du kan göra om du faller offer för våld eller brott.

På webbplatsen ihmiskauppa.fi hittar du information om människohandel och om ställen där offer för människohandel kan få hjälp.

linkkiNationellt hjälpsystem till offer för människohandel i Finland:
Hjälp till offer för människohandelfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska | polska | rumänska | bulgariska

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Information om människohandelfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Kontaktuppgifter till polisstationernafinska | svenska | engelska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiPro-tukipiste:
Rådgivning för personer som säljer sexuella tjänsterfinska | engelska

linkkiFörbundet för mänskliga rättigheter:
Information om mänskliga rättigheterfinska | svenska | engelska