Koronavirus COVID-19
theme icon

Coronavirus COVID-19

På den här sidan hittar du länkar till pålitlig information som har publicerats av finländska myndigheter om coronaviruset och dess effekter i Finland.

linkkiStatsrådet:
Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepideminfinska | svenska | engelska

Hälsa

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Om du blir sjuk eller tar hand om en sjuk anhörig hemmafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska

linkkiHUS:
Videon Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | tyska

linkkiHUS:
Videon Information till dig som fått coronavirussmitta och till dina anhörigafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiHUS:
Anvisningar för dig som haft coronavirus och blir utskriven från sjukhusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiIntegration.fi:
Information om coronaviruset på olika språkfinska | svenska | engelska

linkkiOmaolo:
Gör en symtombedömning om du misstänker coronavirusfinska | svenska | engelska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska

linkkiYLE:
Aktuell information om coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiIntegration.fi:
Flerspråkiga telefontjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

Begränsningar av rörelsefriheten

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Anvisningar om gränsövergångfinska | svenska | engelska | ryska

linkkilinkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Pendlingstrafik över den finska gränsenfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | norska | samiska

linkkiUtrikesministeriet:
Ofta ställda frågor om resande och coronavirusetfinska | svenska | engelska

Flytta till Finland

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Om du ska flytta till Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar till utlänningar bosatta i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar för asylsökandefinska | svenska | engelska | ryska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser. Du måste följa dem.

Läs mer på InfoFinlands sida Coronaviruset och att flytta till Finland.

Arbete och entreprenörskap

linkkiArbets- och näringsministeriet :
Hur coronaviruset påverkar företag och arbetsplatserfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiStatsrådet:
Anvisningar för restaurangerfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Stöd till företagarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiArbets- och näringsministeriet :
Arbetskraftens rörlighetfinska | svenska | engelska | ryska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiBrottsofferjouren:
Arbetstagarnas rättigheter under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | kinesiska | persiska | arabiska | thai | hindi | nepali

linkkiArbetarskyddsförvaltningen:
Arbetstagarnas rättigheter under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:
Hur coronaviruset påverkar arbetetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiTE-tjänster:
Arbets- och näringslivstjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiArbetshälsoinstitutet :
Anvisningar för arbetsplatserfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Utbildning

linkkiStudieinfo.fi:
Coronaviruset och ansökan till utbildningfinska | svenska | engelska

Familj

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Coronavirusutbrottet och barnfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska | thai | samiska

Ekonomiska problem

linkkiFPA:
FPA:s flerspråkiga telefontjänstfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiFPA:
Aktuellt om coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Hur coronavirusutbrottet påverkar FPA:s förmånerfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Så här sköter du ärenden med FPA hemifrånfinska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

I Finland kan du få hjälp och råd i ekonomiska frågor om du har svårigheter med att få pengarna att räcka.

Läs mer: Ekonomiska problem.

Boende

linkkiMiljöministeriet:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Information om Finland

linkkiStatsrådet:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska

linkkiStatsrådet:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Städer

linkkiIntegration.fi:
Olika kommuners material om coronavirusetfinska | svenska | engelska

HUS: Information om coronaviruset