Koronavirus COVID-19
theme icon

Coronavirus COVID-19

I Finland råder undantagsförhållanden på grund av coronaviruset. Följ noga myndigheternas anvisningar. På den här sidan hittar du länkar till pålitlig information som har publicerats av finländska myndigheter om coronaviruset och dess effekter i Finland.

linkkiStatsrådet:
Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepideminfinska | svenska | engelska

Hälsa

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Skydda dig själv och dina nära mot smittanfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | tyska | thai | samiska | tigrinja

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Om du blir sjuk eller tar hand om en sjuk anhörig hemmafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | tyska | thai | samiska | tigrinja

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Anvisningar för personer över 70 årfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | tyska | thai | samiska | tigrinja

linkkiHUS:
Videon Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska | tyska

linkkiHUS:
Videon Information till dig som fått coronavirussmitta och till dina anhörigafinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiHUS:
Anvisningar för dig som haft coronavirus och blir utskriven från sjukhusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiIntegration.fi:
Information om coronaviruset på olika språkfinska | svenska | engelska

linkkiOmaolo:
Gör en symtombedömning om du misstänker coronavirusfinska | svenska | engelska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska

linkkiYLE:
Aktuell information om coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiIntegration.fi:
Flerspråkiga telefontjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

Begränsningar av rörelsefriheten

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Anvisningar om gränsövergångfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Gränspassage inom Schengenområdetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

linkkiInrikesministeriet:
Pendlingstrafik över den finska gränsenfinska | svenska | engelska

Flytta till Finland

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Om du ska flytta till Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar till utlänningar bosatta i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar för asylsökandefinska | svenska | engelska | ryska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska

Arbete och entreprenörskap

linkkiArbets- och näringsministeriet :
Hur coronaviruset påverkar företag och arbetsplatserfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Anvisningarna om stängning av restaurangerfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | thai | vietnamesiska | hindi

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Stöd till företagarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiArbets- och näringsministeriet :
Arbetskraftens rörlighetfinska | svenska | engelska | ryska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiBrottsofferjouren:
Arbetstagarnas rättigheter under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | kinesiska | persiska | arabiska | thai | hindi

linkkiArbetarskyddsförvaltningen:
Arbetstagarnas rättigheter under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:
Hur coronaviruset påverkar arbetetfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiTE-tjänster:
Arbets- och näringslivstjänster under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiArbetshälsoinstitutet :
Anvisningar för arbetsplatserfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Utbildning

linkkiStudieinfo.fi:
Coronaviruset och ansökan till utbildningfinska | svenska | engelska

Familj

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Coronavirusutbrottet och barnfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska | thai | samiska

Ekonomiska problem

linkkiFPA:
FPA:s flerspråkiga telefontjänstfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiFPA:
Aktuellt om coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Hur coronavirusutbrottet påverkar FPA:s förmånerfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Så här sköter du ärenden med FPA hemifrånfinska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

I Finland kan du få hjälp och råd i ekonomiska frågor om du har svårigheter med att få pengarna att räcka. Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem.

Boende

linkkiMiljöministeriet:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Fritid

linkkiPolisen:
Information om begränsningar av sammankomsterfinska | svenska | engelska

linkkiBiblioteken.fi:
Biblioteken öppnas begränsatfinska | svenska

Information om Finland

linkkiStatsrådet:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska

linkkiStatsrådet:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Städer

linkkiIntegration.fi:
Olika kommuners material om coronavirusetfinska | svenska | engelska

HUS: Information om coronaviruset