Rikokset
theme icon

Brott

Om du blir utsatt för ett brott

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring nödnumret 112. Du ska ringa nödnumret endast i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara. Läs mer på InfoFinlands sida Nödsituationer.

Brottsanmälan

Var och en har rätt att anmäla till polisen ett brott som ägt rum, alltså göra en brottsanmälan. Ett brott kan anmälas till polisen var som helst, oberoende av platsen för brottet. Du kan göra brottsanmälan:

  • på plats på polisstationen under öppettiderna för mottagande av brottsanmälningar eller
  • elektroniskt via polisens webbplats.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar per telefon om brottet i fråga är ringa och du inte behöver omedelbar hjälp av polisen.

linkkiPolisen:
Anvisning om brottsanmälanfinska | svenska | engelska

linkkiJustitieministeriet:
Om du blir utsatt för ett brottfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska

Brottsofferjouren

Om du har blivit utsatt för ett brott, kan du få hjälp och råd vid Brottsofferjouren. Du kan kontakta Brottsofferjouren per telefon eller via chatten eller besöka servicepunkten. Brottsofferjouren erbjuder även kostnadsfri rådgivning av en jurist.

Brottsofferjouren ger även rådgivning för att motarbeta diskriminering. Du kan kontakta rådgivningen om du tror att du har blivit utsatt för diskriminering.

Du hittar kontaktuppgifterna till Brottsofferjouren på webbplatsen.

linkkiBrottsofferjouren:
Hjälp för brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Hjälp till brottsofferfinska | svenska | engelska

linkkiBrottsofferjouren:
Juridisk rådgivning till brottsofferfinska | svenska | engelska

Rättshjälp till brottsoffer

Rättshjälp betyder att du kan få en advokat helt eller delvis för statliga medel. Du hittar mer information om juridisk hjälp på InfoFinlands sida Behöver du en jurist?

linkkiStatens rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

linkkiBrottsofferjouren:
Information om straffprocessen för brottsofferfinska | svenska | engelska

Om du misstänks för ett brott

Om polisen misstänker att du är skyldig till ett brott, kallar den dig för förhör till polisstationen. Om det är fråga om ett allvarligt brott, kan polisen gripa eller anhålla den brottsmisstänkta.

Även en brottsmisstänkt har rätt till juridisk hjälp. Du hittar mer information om juridisk hjälp på InfoFinlands sida Behöver du en jurist?

Behandling av brottmål i Finland

Om polisen misstänker ett brott, inleder den en förundersökning. När polisen är klar med förundersökningen, övergår brottmålet till åklagaren.

Åklagaren överväger om hen väcker åtal. Om åklagaren beslutar att väcka åtal, övergår brottmålet till domstolen för behandling. Åklagaren kan även besluta att inte väcka åtal.

När brottmålet övergår till domstolen, hålls en rättegång i tingsrätten. Dit kallas brottsoffret, den brottsmisstänkta och vittnen. Man måste delta i rättegången. Vissa brottmål kan behandlas skriftligt i domstolen, och då behöver man inte delta i rättegången. I slutet av rättegången fäller domstolen sin dom.

Inte alla brottmål behandlas i domstolen. Ett brottmål kan även medlas, om offret och den brottsmisstänkta samtycker till detta. Syftet med medlingen är att komma överens om hur skadan som uppstått ska ersättas.

linkkiJustitieministeriet :
Handläggning av brottsmål i tingsrättenfinska | svenska | engelska