Tarvitsetko juristia?
theme icon

Behöver du en jurist?

I juridiska ärenden får du hjälp av en jurist. Hen ger dig råd och ser till att dina rättigheter förverkligas.

När du söker hjälp hos en jurist, är det bra att säkerställa att juristen har sakkunskap i det område där du behöver hjälp. Inte alla företag eller personer som erbjuder hjälp med juridiska ärenden är nödvändigtvis sakkunniga.

Offentlig rättshjälp

Juristtjänsterna är avgiftsbelagda men om du har låg eller medelhög inkomst, kan du få gratis eller delvis ersättningsgill juridisk hjälp vid statens rättshjälpsbyrå (oikeusaputoimisto). Den offentliga rättshjälpen finns även tillgänglig på engelska och vid behov kan man använda tolktjänster. Offentlig rättshjälp söks vid statens rättshjälpsbyråer.

Om du har en rättsskyddsförsäkring (oikeusturvavakuutus), som ersätter dina utgifter, kan du inte få offentlig rättshjälp. Ofta ingår rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen.

linkkiStatens rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Rättshjälpsbyråerfinska | svenska | engelska

Privata jurister och advokater

Du kan söka en jurist till exempel på Finlands advokatförbunds webbplats, via tjänsten Etsi asianajaja.

Om du behöver juristens hjälp med något som har med uppehållstillstånd eller ansökan om finskt medborgarskap att göra kan du kontakta Flyktingrådgivningen som har jurister specialiserade på tillståndsärenden.

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

Juridisk rådgivning

Flyktingrådgivningen

Flyktingrådgivningen (Pakolaisneuvonta) ger kostnadsfri juridisk rådgivning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar. Du får rådgivning på finska och engelska. Du kan även skicka e-post.

09 2313 9325 (mån.–fre. kl. 10–12)
E-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Rådgivning för papperslösa utlänningar: 045 2377 104 (måndagar kl. 14–16).
E-post: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska

Brottsofferjouren

På InfoFinlands sida Brott hittar du information om vad du kan göra om du blir utsatt för ett brott.

linkkiJustitieministeriet:
Om du blir utsatt för ett brottfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska

linkkiBrottsofferjouren:
Juridisk rådgivning till brottsofferfinska | svenska | engelska

Övriga rådgivningstjänster

På InfoFinlands sida Ring och fråga om råd hittar du mer rådgivningstjänster.