Livet i Finland

Städer

Tarvitsetko juristia?
theme icon

Behöver du en jurist?

I juridiska ärenden får du hjälp av en jurist. Juristen ger råd och ser till ett dina rättigheter uppfylls. Du kan behöva en jurist till exempel:

  • vid skilsmässa
  • allvarliga tvistemål
  • om du behöver hjälp med att upprätta olika avtal, köpehandlingar och testamenten.
  • om du har blivit offer för ett brott eller misstänks för ett brott
  • i arvsärenden.

Rättshjälp

Juridiska tjänster är avgiftsbelagda men om du har små eller medelstora inkomster, kan du få helt eller delvis avgiftsfri rättshjälp från statens rättshjälpsbyrå (oikeusaputoimisto). Rättshjälp ges inte organisationer eller företag. Beviljandet av rättshjälpstjänster avgörs alltid från fall till fall. Offentlig rättshjälp fås även på engelska och vid behov kan tolktjänster användas. Offentligt rättshjälp söks från statens rättshjälpsbyråer.

Om du har en rättsskyddsförsäkring (oikeusturvavakuutus) som ersätter dina kostnader, kan du inte få offentlig rättshjälp. Du kan teckna en rättsskyddsförsäkring vid ett försäkringsbolag.

Finlands Advokatförbund (Suomen asianajajaliitto) ordnar också på många orter gratis rättsrådgivning där du får preliminär information och handledning i juridiska problem.

Kontaktuppgifter till privata jurister kan du söka med sökmotorer på Internet eller via Finlands Advokatförbunds söktjänst Sök advokat.

Du kan också be om juridisk hjälp av Flyktingrådgivningen (Suomen Pakolaisneuvonta), som ger juridisk hjälp och rådgivning för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Kontaktuppgifterna hittar du på Flyktingrådgivningens webbplats.

Om du har fallit offer för ett brott kan du fråga om dina rättigheter och få rådgivning också från Brottsofferjourens juridiska telefonrådgivning (Rikosuhripäivystyksen Juristin puhelinneuvonta) som betjänar på numret 0800 161 177 från måndag till torsdag kl. 17–19.

På InfoFinlands sida Brott hittar du mer information om vad du kan göra om du faller offer för ett brott.

linkkiJustitieministeriet :
Rättshjälpfinska | svenska | engelska | ryska | arabiska

linkkiStatens rättshjälpsbyrå:
Information om rättshjälpfinska | svenska | engelska

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Rättshjälpsbyråerfinska | svenska | engelska

linkkiFinlex:
Finlands gällande lagstiftningfinska | svenska

linkkiJustitieministeriet:
Justitieministerietfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

linkkiJustitieministeriet:
Broschyren Om du faller offer för ett brottfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiBrottsofferjouren:
Juridisk rådgivning till brottsofferfinska | svenska