Livet i Finland

Städer

Mistä apua lasten ja nuorten ongelmiin?
theme icon

Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem?

För barn och barnfamiljer:

Barnrådgivningsbyråer (lastenneuvola)

Du kan kontakta barnrådgivningsbyrån i din hemkommun om du har frågor som rör barnets hälsa eller uppväxt och utveckling. Barnrådgivningen hänvisar dig vid behov till andra tjänsteställen. På barnrådgivningsbyråer arbetar hälsovårdare och läkare.

Familjerådgivningsbyråer och ungdomspolikliniker (Perheneuvolat ja nuorten poliklinikat)

Familjerådgivningsbyråerna är ställen där barn, unga och deras familjer får hjälp med problem som rör fostran av barn, barns utveckling och relationerna i familjen. Du kan själv ta kontakt med familjerådgivningen och boka tid. På somliga orter finns även egna ungdomsrådgivningsbyråer där den unga och dennes familj kan få hjälp med sina problem.

Socialbyråer (sosiaalitoimistot)

Du kan också be om hjälp vid socialbyrån i din hemkommun. Med socialarbetaren kan du fundera över hurdan hjälp din familj behöver: Ekonomiskt stöd, barndagvård, hemhjälp, semesterverksamhet för barn eller hjälp från familjerådgivningsbyrån med problem med barnfostran.

Väestöliitto (Väestöliitto)

Från Väestöliitto får du information om föräldraskap. Du kan kontakta förbundet när du funderar över problem i parförhållandet, fostran av barn eller skilsmässa. Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter stöder invandrarfamiljer. Från kompetenscentret får du också rådgivning per telefon eller e-post när du behöver råd om fostran av barn eller relationerna i familjen. Du kan skriva till Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter på dari, kurdiska (soranî), persiska, finska, ryska, engelska eller svenska. Kontaktuppgifterna hittar du på Väestöliittos webbplats.

Mannerheims barnskyddsförbund (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Mannerheims barnskyddsförbund erbjuder många olika slags stödformer för barnfamiljer. Om du behöver stöd och vill samtala med en annan förälder, kan du ringa eller skriva förbundet anonymt och konfidentiellt i alla slags frågor kring föräldraskapet.

Du kan skriva till Vanhempainnettis brevtjänst alla dagar på året, dygnet runt.

Den hjälpande telefonen som är avsedd för föräldrar svarar på numret 0800 922 77.

Telefonen är bemannad

måndagar kl. 10–13 och 17–20
tisdagar kl. 10–13 och 17–20
onsdagar kl. 10–13
torsdagar kl. 14–20

Samtalet är kostnadsfritt och betjäning ges på finska.

Mannerheims barnskyddsförbund har familjecaféer runtom i Finland. Dessa är avsedda för barnfamiljer och här kan du tillbringa tid med andra. Vid förbundet kan du även få avgiftsbelagd och tillfällig barnvaktshjälp.

Du hittar information om fostran av barn även på InfoFinlands sida Att fostra barn i Finland.

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Stöd för barnfamiljerfinska

linkkiVäestöliitto:
Stöd för mångkulturella familjerfinska | svenska | engelska

När föräldrarna inte klarar sig på egen hand

Varje barn har rätt till en god och trygg barndom. Ibland händer det dock att föräldrarna inte klarar sig på egen hand med barnet. Barnet kan ha till exempel problem med rusmedel. Ibland har föräldrarna själva problem och de klarar inte av att ta hand om barnet.

Barnskyddets uppgift är att hjälpa barn och familjer i problematiska situationer. Läs mer om barnskyddet på InfoFinlands sida Barnskydd.

linkkilastensuojelu.info:
Information om barnskyddfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

För unga:

Den egna skolan eller läroanstalten

Ungdomar kan berätta om sina problem för hälsovårdaren (terveydenhoitaja) vid den egna skolan eller läroanstalten. Vid de flesta skolor finns även en skolpsykolog (koulupsykologi) eller en kurator (kuraattori) som har som uppgift att hjälpa elever som har problem. Om du har svårigheter med studierna, ska du berätta om det för din lärare eller studiehandledare.

Familjerådgivningsbyråer och ungdomspolikliniker (perheneuvolat ja nuorten poliklinikat)

Familjerådgivningsbyråerna är ställen där barn, unga och deras familjer får hjälp med problem som rör fostran av barn, barns utveckling och relationerna i familjen. Du kan själv ta kontakt med familjerådgivningen och boka tid. På somliga orter finns även egna ungdomsrådgivningsbyråer där den unga och dennes familj kan få hjälp med sina problem.

Väestöliitto (Väestöliitto)

Från Väestöliitto får du hjälp med sådant som rör unga människors utveckling och uppväxt, såsom ändringar som sker i kroppen, sällskapande, sex och prevention av graviditet. Väestöliitto har en egen webbplats med information för barn under 18 år. Du kan också skicka frågor till specialister på Väestöliitto via internet.

Mannerheims barnskyddsförbund (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

I Mannerheims barnskyddsförbunds nätstöd för ungdomar, Nuortennetti, hittar du information om frågor som berör ungdomar, såsom vänskap, sällskapande, mobbning i skolan och rusmedel. Du kan också läsa om andra ungdomars erfarenheter.

Du kan ringa Mannerheims barnskyddsförbunds telefon för barn och unga (nuorten puhelin) om du vill prata med en vuxen. Samtalet kan handla om vad som helst. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Du kan ringa numret 116 111 varje dag: må-fre kl. 14–20 och lö-sö kl. 17–20. Betjäningen är på finska.

Krisjouren för unga (Nuorten kriisipiste)

Du kan ringa kristelefonen (kriisipuhelin) vid krisjouren för unga om du har problem och behöver råd. Krisjouren har nummer 045 3410 583.

De ungas skyddshus

De ungas skyddshus (nuorten turvatalot) som upprätthålls av Finlands Röda Kors ger hjälp och stöd för 12–19 år gamla ungdomar som befinner sig i en svår situation. Du kan komma till skyddshuset om du vill diskutera din situation med en vuxen. Du kan stanna på skyddshuset över natten, om du inte har någonstans att ta vägen. Du kan också ringa skyddshuset vilken tid på dygnet som helst. De ungas skyddshus finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors.

Flickornas hus

Flickornas hus (Tyttöjen talot) är avsedda för flickor och unga kvinnor mellan 10 och 28 år. På Flickornas hus kan du till exempel diskutera ditt liv med en vuxen, få hjälp och råd om du har problem och delta i olika hobbygrupper. Flickornas hus finns i Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Pojkarnas hus och pojkarnas telefon

Pojkarnas hus (Poikien talot) är avsedda för pojkar och unga män mellan 10 och 28 år. På Pojkarnas hus kan du till exempel diskutera ditt liv med en vuxen, få hjälp och råd om du har problem och delta i olika hobbygrupper. Pojkarnas hus finns i Helsingfors och Uleåborg.

Väestöliittos Pojkarnas telefon (Väestöliiton Poikien puhelin) är en hjälpande telefon för pojkar och unga män under 20 år. Pojkarnas telefon har jour på numret 0800 94884. Pojkarnas telefon betjänar på finska.

Du hittar information om barns och ungas rättigheter på InfoFinlands sida Barns och ungas rättigheter och skyldigheter och Att fostra barn i Finland.

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Nätstöd för ungdomar, Nuortennettifinska

linkkiVäestöliitto:
Sidor för ungafinska

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Barns och ungas telefonfinska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

linkkiSYLI -Syömishäiriöliitto ry:
Information om ätstörningarfinska | svenska | engelska

linkkiKrisjouren för unga:
Krishjälp för ungafinska | svenska

linkkiVäestöliitto:
Pojkarnas telefonfinska

linkkiPojkarnas hus:
Pojkarnas husfinska

linkkiFlickornas hus Tammerfors:
Stöd och verksamhet för flickorfinska | engelska | ryska | somaliska | spanska | arabiska | kurdiska

linkkiFlickornas hus Helsingfors:
Stöd och verksamhet för flickorfinska

linkkiFlickornas hus Åbo:
Stöd och verksamhet för flickorfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | spanska | persiska | arabiska | kurdiska

linkkiFlickornas hus Kuopio:
Stöd och verksamhet för flickorfinska | engelska

linkkiFlickornas hus Uleåborg:
Stöd och verksamhet för flickorfinska