Livet i Finland

Städer

Synnytys
theme icon

Förlossning

I Finland föder kvinnorna vanligen på sjukhus. På rådgivningen får du information om sjukhuset eller sjukhusen i ditt område. Om du har hemkommun i Finland får du sjukvården förmånligare.

Också en hemförlossning är möjlig, men den omfattas inte av den allmänna hälsovården och rekommenderas inte. Detta innebär att föräldrarna själva måste sköta arrangemangen kring förlossningen. Föräldrarna bär också ansvaret för att förlossningen förlöper bra.

Fadern är vanligtvis med på förlossningen. Stödpersonen kan också vara en släkting eller en vän. Om du vill kan du även be att en frivillig stödperson som utbildats i att vara stödperson är med på förlossningen. En sådan stödperson kallas doula. Du kan fråga om doulaverksamheten på din hemort vid rådgivningen.

I Finland föder de flesta mammor vaginalt. Det är ofta det tryggaste sättet. Om det inte är möjligt till exempel på grund av barnets läge, fattar läkaren beslut om kejsarsnitt. Om allt är väl i övrigt kan operationen planeras i förväg. Ibland inleds förlossningen normalt men akut kejsarsnitt blir nödvändigt på grund av barnets tillstånd.

Om du är ängslig inför förlossningen ska du tala om det vid mödrarådgivningen. Du kan få hjälp med din rädsla till exempel vid polikliniken för förlossningsrädsla (synnytyspelkopoliklinikka).

På mödrarådgivningen och på vissa förlossningssjukhus ordnas familjeträning som ska hjälpa modern och familjen att förbereda sig för den kommande förlossningen och att ta hand om babyn. På familjeträningen får du också information om hur förlossningen sätter i gång och när det är dags att åka till sjukhuset. Om ditt fostervatten går eller du har tätt återkommande smärtsamma värkar ska du ringa sjukhuset och fråga om det är dags att åka.

När du åker till sjukhuset ska du ta med dig tillräckligt varma kläder för barnet för hemresan. Om du planerar att köra bil hem med barnet behöver du ett babyskydd (turvakaukalo) i bilen.

Tolkning vid förlossningen

Det kan vara svårt att få en tolk till förlossningen eftersom den exakta tidpunkten är svår att veta på förhand. Vissa tolkcentraler håller vid behov jour på veckoslut och kvälls- och nattetid och även med kort varsel. Du får mer information om tolktjänsterna i din kommun på rådgivningen. Du kan också komma överens med personalen om att din språkkunniga make eller vän tolkar under förlossningen. Beslutet om att använda tolk fattas av föräldrarna. Läs mer på InfoFinlands sida Behöver du en tolk?

Omskärelse och förlossning

Om du har omskurits (ympärileikkaus) innan du kom till Finland öppnas din slidmynning med operation (avausleikkaus) i samband med förlossningen. Öppningsoperationen kan även göras i mitten av graviditeten. Det är bra att informera förlossningssjukhuset på förhand om omskärelsen så att det kan beaktas vid förlossningen.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Broschyren Vi väntar barn(pdf, 1,46 Mt)finska | svenska | engelska | ryska | somaliska