Livet i Finland

Städer

Ikäihmisen terveys
theme icon

Äldre människors hälsa

Om du har hemkommun i Finland kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. När du blir sjuk ska du kontakta hälsostationen (terveysasema) på din ort. Du får mer information på InfoFinlands sida under rubriken Hälsovårdstjänster i Finland.

Mer information om läkemedel får du på InfoFinlands sida under rubriken Läkemedel.

Information om tjänster som underlättar vardagen för äldre får du på InfoFinlands sida Äldre människor.

Om du vårdar en närstående i hemmet kan du läsa mer på InfoFinlands sida Äldre människor.

Minnet

Var tredje person över 65 år har besvär med minnet. Orsaken till detta är inte alltid en demenssjukdom. Ibland kan det dock finnas en bakomliggande sjukdom som kan behandlas.

Om du upptäcker att du själv eller en närstående får allt svårare att komma ihåg saker, kan du kontakta hälsostationen i ditt område och boka en tid hos läkaren. Läkaren diskuterar minnesproblemen med patienten och eventuellt också med dennes närstående och gör ett enkelt minnestest. Vid behov skriver läkaren en remiss till närmare undersökningar.

linkkiAlzheimer Centralförbundet:
Minnesstörningar och demensfinska | svenska | engelska

Diabetes

Man kan insjukna i typ 2-diabetes (diabetes) i vilken ålder som helst men ofta insjuknar man i pensionsåldern. Symtom på diabetes kan vara trötthet speciellt efter att man ätit, törst, ökat urineringsbehov, depression, retlighet, viktnedgång, benvärk, försämrad syn och ökad infektionskänslighet.

Diabetes kan behandlas med insulin och rätt kost. Om du misstänker diabetes ska du beställa tid till läkaren på din egen hälsostation eller på en privat läkarstation.

Mer information om diabetes finns på webbplatserna för Institutet för hälsa och välfärd (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) och Diabetesförbundet (Diabetesliitto).

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Diabetesfinska | svenska | engelska

linkkiDiabetesförbundet:
Fakta om diabetesfinska | svenska

Synen och hörseln

Många människor får med åldern sämre syn och hörsel.

Låt ögonläkaren undersöka dina ögon regelbundet så att eventuella ögonsjukdomar upptäcks i ett tidigt skede.

Om du upptäcker att din hörsel blivit sämre, boka en tid för en hörselundersökning på hälsostationen i ditt område eller hos en privatläkare. Efter en preliminär undersökning får du en remiss till fortsatta undersökningar om det behövs.

Läs mer om hjälpmedel för synskadade och hörselskadade på InfoFinlands sida Handikappade personer.

linkkiFinska Hörselförbundet rf:
Åldershörselfinska