Museot
theme icon

Museer

I Finlands finns ungefär ett tusen museer, varav cirka 300 är regelbundet öppna för allmänheten. De övriga är hembygdsmuseer som vanligen bara har öppet sommartid. Museerna är avsedda för alla. De presenterar konst, historia, natur, någon person eller ett specialområde.

Med friluftsmuseum avses ett större museiområde med hela byggnader. Ett friluftsmuseum kan till exempel vara en traditionell finländsk bondgård eller något annat område som gjorts om till ett museum. Kända finska friluftsmuseer är till exempel Fölisön i Helsingfors och hantverksmuseet på Klosterbacken i Åbo.

Finsk konst presenteras till exempel i Ateneum som hör till Nationalgalleriet och Esbo moderna konstmuseum (EMMA). Med Finlands kulturhistoria kan du bekanta dig med bland annat i Finlands nationalmuseum som ligger i Helsingfors.

Utöver detta finns det många museer och museiområden runt omkring i Finland. Vissa museers samlingar kan du även bekanta dig med på internet. Mer information om museer och aktuella utställningar får du på webbplatsen museot.fi.

På museerna ordnas ofta också guidade rundvandringar på olika språk.

linkkiMuseot.fi:
Museisökningfinska | svenska | engelska

linkkiMuseot.fi:
Utställningskalenderfinska | svenska | engelska

Unescos världsarv

I Finland finns sju Unescos världsarv. Dessa är Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki fornlämningsområde, Struves kedja och Kvarkens skärgård. Du hittar mer information om världsarven på Museiverkets webbplats.

Slott

I Finland finns också slott som är öppna för allmänheten, till exempel Olofsborg, Åbo slott och Tavastehus slott. De är populära turistmål speciellt på sommaren. I slotten ordnas också guidade rundvandringar där slottets historia och arkitektur presenteras. Du hittar mer information om slotten och de guidade rundvandringarna på Museiverkets webbplats.

Inträdesavgifter och rabatter

Inträdesavgifterna till museerna varierar. Inträdet kostar i snitt fem euro för vuxna och två euro för barn.

Många museer ger rabatt på inträdesavgiften till vissa grupper. Sådana grupper kan till exempel vara besökare under 18 år, studerande, arbetslösa och pensionärer. Barn kan ha fritt inträde till vissa museer.

Många museer ordnar speciella dagar då alla besökare har fritt inträde. På museiförbundets sidor hittar du mer information om dagar med fritt inträde. Många museer har fritt inträde på den internationella museidagen 18.5. Några museer, som till exempel Helsingfors stadsmuseum, har alltid fritt inträde.

linkkiMuseiverket:
Unescos världsarv i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMuseiverket:
Museer och slottfinska | svenska | engelska