Liikunta
theme icon

Motion

Folk i Finland är aktiva motionärer och olika motionshobbyer kan hjälpa dig att bli bekant med människor och få nya vänner. Ledd motion ordnas till exempel av olika idrottssällskap som ofta drivs med frivilligarbete.

Lätt motion kan även vara till exempel trädgårdsskötsel, städning eller snöskottande, d.v.s. så kallad vardagsmotion (hyötyliikunta). Att ta sig till arbetet eller butiken till fots eller med cykeln är ett lätt sätt att få den dagliga motionsdosen.

Också äldre människor har nytta av att röra på sig, eftersom motion upprätthåller den fysiska konditionen och funktionsförmågan.

Motion är även viktigt för barn. Läs mer på InfoFinlands sida Barn och ungas hobbyer.

Ledd motion

Ledd motion ordnas till exempel av kommuner och idrottsklubbar.

På några orter finns det dessutom ledd motion som är avsedd endast för invandrare, exempelvis egna grupper för kvinnor eller för personer som vill bekanta sig med nya idrottsgrenar.

Ledd motion är tillgänglig för alla. Alla kan delta i idrottsklubbarnas verksamhet. Ledd motion kan vara till exempel jympa eller promenader, löpning eller skidåkning i grupp.

Val av gren och grupp

När du väljer en motionshobby är det klokt att beakta den egna konditionen. Hobbygrupper finns både för nybörjare och mer avancerade.

Simning och skidåkning är mycket populära grenar i Finland och i dem ordnas nybörjarkurser även för vuxna. Du kan idka båda grenarna på egen hand när du väl lärt dig grunderna.

Idrottsanläggningar

I Finland ägs cirka 70 procent av idrottsanläggningarna av kommunerna. Sådana är till exempel många idrotts- och simhallar och andra idrottsanläggningar, såsom fotbollsplaner och skridskobanor. Kommunernas idrottsplatser får användas av alla invånare.

Bästa stället att fråga mer om kommunernas idrottsplatser är vid idrottsväsendet i den egna kommunen. Kontaktuppgifterna hittar på din kommuns hemsida.

I stora städer finns också privata idrottsanläggningar. Fråga mer om utbudet och priserna direkt på idrottscentret.

För studerande och förvärvsarbetande lönar det sig att ta reda på om läroanstalten eller arbetsplatsen erbjuder motionsmöjligheter.

linkkiFinlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:
Kom till simhallen!(pdf, 2 MB)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska | thai

linkkiLiikkukaa! ry:
Motionsföreningfinska

linkkiUKK-institutet:
Motionsrekommendationerfinska | engelska