Livet i Finland

Städer

Avioliiton esteiden tutkinta
theme icon

Prövning av hinder mot äktenskap

Före äktenskapet ska ni tillsammans skriftligt begära hindersprövning (esteiden tutkiminen). Hindersprövningen görs i magistraten (maistraatti). Skriftlig begäran kan lämnas in till vilken magistrat som helst. Hindersprövningen kostar ingenting.

Om endera parten hör till den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan kan ni också begära hindersprövning i den egna församlingen.

Hindersprövningen är obligatorisk och utan den kan vigseln inte förrättas. Av hindersprövningen framgår till exempel om den ena parten redan är gift med någon annan.

I Finland tar hindersprövningen ungefär en vecka. Intyget över hindersprövningen är i kraft fyra månader. Om äktenskapet inte ingås inom denna tid måste hindersprövningen göras på nytt. Intyget över hindersprövningen ska finnas med vid vigselförrättningen.

Till Finland genom giftermål

Enligt Finlands lag ska hinder mot äktenskap prövas om du är finsk medborgare eller permanent bosatt i Finland och uppgifterna om dig finns i befolkningsregistret.

Om uppgifterna om en utländsk maka eller make inte kan kontrolleras i befolkningsdatasystemet måste personen lämna ett intyg från myndigheterna i sitt eget land för prövning av äktenskapshinder till magistraten. Det är bra att reservera tid för detta eftersom förfaringssätten varierar i olika länder. Du kan fråga mer om vilka intyg som behövs vid magistraten.

Den utländska partnern behöver dessutom ett identitetsbevis, ett civilståndsintyg (ogift, skild, änka/änkling) och ett Apostilleintyg för dessa. Apostilleintyget bevisar att myndighetshandlingen är utfärdad av en behörig person.

Myndigheter som utfärdar Apostilleintyg finns i alla länder som är anslutna till Haagkonventionen. En engelskspråkig förteckning över konventionsstaterna finns på webbplatsen för internationella domstolen i Haag. Dokument som införs från andra länder ska dessutom ha en stämpel som bestyrker dokumentet. Stämpeln ska begäras vid utrikesministeriet i det ifrågavarande landet och dessutom vid Finlands beskickning i landet. Fråga mer om detta vid beskickningen för ditt eget land.

linkkiMagistraten:
Kontaktuppgifter till magistratfinska | svenska | engelska

linkkiMagistraten:
Anhållan om prövning av hinder mot äktenskapfinska | svenska

linkkiInternationella domstolen i Haag:
Länder som är anslutna till Apostilleavtaletengelska | franska | spanska | tyska | portugisiska