Livet i Finland

Städer

Sukunimestä päättäminen
theme icon

Beslut om efternamn

Om du har din hemvist i Finland bestäms ditt efternamn enligt finsk lag. Detta görs även om du inte är finsk medborgare.

När ni ska gifta er måste ni fatta beslut om ert efternamn.

Ni

  • kan ta ett gemensamt efternamn eller
  • ha kvar era egna efternamn eller
  • bilda ett kombinerat efternamn av era efternamn.

I ett kombinerat efternamn syns bådas efternamn, till exempel Virtanen-Smith. Namnen kan även skrivas isär, utan bindestreck.

Ni kan även välja att ta ett helt nytt efternamn som ert gemensamma namn. Ansök om det nya efternamnet hos magistraten med ansökan om namnändring.

Ett efternamn som maken eller makan har fått från sitt tidigare äktenskap kan inte väljas som efternamn.

Välj efternamnet redan när ni ansöker om prövning av hinder mot äktenskap. Meddela namnet till magistraten. Ni får blanketten från magistraten eller på magistratens webbplats.

linkkiJustitieministeriet:
Broschyren Makens efternamn och barnets efternamnfinska | svenska | engelska

Ändring av efternamnet under äktenskap

Om du har ett kombinerat efternamn, till exempel Virtanen-Smith, kan du under äktenskapet lämna bort ettdera namnet. Du kan också börja använda ett kombinerat efternamn under äktenskapet. Du ansöker om detta skriftligt hos magistraten.

Uppgift till myndigheterna i det egna landet (utländska medborgare)

Om ditt efternamn ändras ska du meddela detta även till beskickningen för ditt eget land så att du får ett nytt pass med det nya namnet och så att myndigheterna i båda länderna har samma uppgifter. Du får mer information om detta vid ditt eget lands beskickning. Du hittar kontaktuppgifterna till beskickningarna på utrikesministeriets webbplats.

Läs mer om barnets efternamn på sidan När ett barn föds i Finland.

Läs mer om efternamn vid skilsmässa på sidan Skilsmässa.

linkkiUtrikesministeriet:
Andra länders beskickningar i Finlandfinska | svenska | engelska