Livet i Finland

Städer

Sukunimestä päättäminen
theme icon

Beslut om efternamn

Om du är bosatt i Finland bestäms efternamnet genom tillämpande av Finlands lag. Detta gäller även om du inte har finskt medborgarskap.

När du och din partner ska gifta er kan ni besluta om ni vill ta ett gemensamt efternamn eller behålla era egna efternamn.

Om ni vill ha ett gemensamt efternamn kan ni välja den ena partnerns efternamn som ert gemensamma namn. Meddela vigselförrättaren vilket efternamn ni kommer att använda med blanketten ”Val av släktnamn före vigseln”. Blanketten fås på magistraten eller magistratens webbplats. Ett namn som en av makarna har fått via ett tidigare äktenskap kan inte väljas som efternamn.

Den make vars efternamn ändras kan också börja använda ett dubbelt efternamn, till exempel Virtanen-Smith. Ett dubbelt efternamn kan inte bli det gemensamma namnet.

Ni kan också välja ett helt nytt namn som gemensamt efternamn. Då räcker det inte enbart med en anmälan utan det nya efternamnet måste sökas separat hos magistraten med en blankett för anmälan om ändring av namn.

Om ni båda vill behålla era egna efternamn behöver ni inte meddela detta till vigselförrättaren på förhand.

I justitieministeriets broschyr Makens släktnamn och barns släktnamn berättas på vilka sätt efternamnet kan ändras vid ingående av äktenskap. Namnlagen stadgar om efternamnet. Namnlagen finns i sin helhet på Finlex webbplats.

linkkiJustitieministeriet:
Broschyren Makens efternamn och barnets efternamnfinska | svenska

linkkiMagistraten:
Blanketten Val av släktnamn före vigselnfinska | svenska

linkkiMagistraten:
Ansökan om ändring av namnfinska

linkkiFinlex:
Namnlagenfinska | svenska

Att byta efternamn under äktenskapet

Om du har ett dubbelnamn, till exempel Virtanen-Smith, kan du under äktenskapet lämna bort det första namnet. Du kan också ta ett dubbelnamn under äktenskapet. Du ska anmäla namnbytet skriftligt till magistraten.

linkkiMagistraten:
Anmälan om släktnamnfinska | svenska

Anmälan till myndigheterna i det egna landet (utländska medborgare)

Om ditt efternamn ändras ska du anmäla detta också till beskickningen för ditt land så att du får ett pass med ditt nya namn och myndigheterna i båda länderna har samma uppgifter om dig. Fråga mer om detta vid beskickningen för ditt eget land. Kontaktuppgifterna till beskickningarna finns på utrikesministeriets webbplats.

Mer information om barnets efternamn finns på InfoFinlands sida Minneslista för föräldrar.

Mer information om efternamnet vid skilsmässa finns på InfoFinlands sida Skilsmässa.

linkkiUtrikesministeriet:
Andra länders beskickningar i Finlandfinska | svenska | engelska