Livet i Finland

Städer

Avioehtosopimus
theme icon

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord (avioehtosopimus) påverkar delningen av makarnas egendom vid skilsmässa eller dödsfall. Om makarna inte har upprättat ett äktenskapsförord, räknas båda parternas egendom med i bodelningen och egendomen delas jämnt mellan makarna. Vanligast är att äktenskapsförordet fastställer att ingendera maken har rätt till den andras egendom. Äktenskapsförordet kan upprättas före eller under äktenskapet. För det behövs båda makarnas medgivande.

Äktenskapsförordet görs skriftligt. Det dateras och undertecknas. Därtill måste två ojäviga personer bevittna det. Äktenskapsförordet skickas till magistraten för registrering. Det är bra att anlita en kunnig jurist för upprättandet av avtalet.

Äktenskapsförordet är frivilligt.

linkkiMagistraten:
Äktenskapsförordfinska | svenska