Vuokra-asunto
theme icon

Hyresbostad

Vad bör man tänka på när man hyr en bostad i Finland? På den här sidan hittar du information om hur man bäst söker bostad och hur utrustningsstandarden i hyresbostäder vanligtvis ser ut.

Hyresboende i Finland

I Finland bor många människor i hyresbostäder. Det som är bra med en hyresbostad är att det är lätt att byta bostad, eftersom du inte behöver sälja och köpa bostaden. Men å andra sidan kan hyresvärden bestämma sig för att säga upp hyresavtalet, om han eller hon har en godtagbar anledning. Då måste du flytta från hyresbostaden, även om du inte vill det.

På InfoFinlands sida Hyresavtal finns viktig information om uppsägning av hyresbostad, betalning av hyran, hyresdeposition och andra utgifter i en hyresbostad.

I större städer är det ofta svårare att hitta en lämplig hyresbostad. Även hyran är högre.

Reservera tillräckligt med tid för att hitta en bostad. En del områden är väldigt populära. I sådana områden hyrs bostäderna ut mycket snabbt. När du har hittat en lämplig bostad bör du snabbt bestämma dig om du vill ha den.

Då hyrsvärden väljer hyresgäst får han eller hon enligt lagen inte diskriminera någon exempelvis på grund av etniskt ursprung, religion eller nationalitet.

Läs mer på InfoFinlands sida Diskriminering och rasism.

Hur skaffar jag en hyresbostad?

När du letar efter en hyresbostad kan du leta efter annonser till exempel på internet. Skriv in sökordet ”hyresbostad”. Du kan även titta i lokaltidningarna.

linkkiVuokraovi.com:
Sökning av hyresbostäderfinska | engelska

linkkiOikotie.fi:
Sökning av hyresbostäderfinska

Privata hyresbostäder

Man får oftast en privat hyresbostad snabbare än en kommunal hyresbostad. Hyran för en privat bostad är ofta högre.

Du behöver inte anlita en bostadsmäklare för att söka bostad. Du kan själv söka information om lediga bostäder. Då behöver du inte heller betala mäklararvode (välityspalkkio).

Du kan söka privata hyresbostäder på internet och i lokaltidningar. Du kan även publicera en egen annons.

Om du vill hyra en privat hyresbostad ska du kontakta den som hyr ut bostaden. Kom överens om när du kan gå och titta på bostaden. En bostadsvisning ordnas oftast för alla intresserade på samma gång. Samtidigt får du en ansökningsblankett. Fyll i den om du vill flytta in i bostaden.

Om du vill att en mäklare söker en lämplig hyresbostad åt dig, ska du ingå ett skriftligt uppdragsavtal (toimeksiantosopimus) med mäklaren. Du måste då betala mäklararvode till mäklaren. Avtala om arvodet skriftligen på förhand. Arvodet kan till exempel vara lika stort som en månads hyra. Jämför olika mäklarbyråers priser på förhand.

När du hyr en privat bostad ska du göra ett hyresavtal med hyresvärden. Läs mera på InfoFinlands sida Hyresavtal.

linkkiStatistikcentralen:
Priser på icke subventionerade hyresbostäderfinska | svenska | engelska

Kommunernas hyresbostäder

Även kommunerna äger hyresbostäder. De är ofta förmånligare än andra hyresbostäder.

Du kan söka boende i en hyresbostad som staten stödjer, om du har något av följande:

 • Finskt medborgarskap;
 • registrerat uppehållstillstånd;
 • uppehållskort;
 • uppehållstillstånd som är giltigt i minst ett år; eller
 • uppehållstillstånd för studerande.

Om du vill ansöka om en kommunal hyresbostad fyller du i ansökningsblanketten på bostadskontoret i din kommun. Ofta kan du även fylla i och skicka blanketten på kommunens webbsida.

I en del kommuner är hyresbostäderna så populära att man kan vara tvungen att stå i kö mycket länge. Köerna till bostäderna kan vara långa till exempel i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo och Vanda), men det finns lediga bostäder på mindre orter runt om i Finland.

När hyresgästerna väljs beaktas

 • inkomster
 • egendom
 • behovet av bostad.

I Finland finns även många allmännyttiga samfund som har förmånliga hyresbostäder.

linkkiStatistikcentralen:
Priser på hyresbostäder med statliga stödfinska | engelska

Studentbostäder

Om du är studerande kan du söka en hyresbostad som är avsedd särskild för studerande. Studentbostäderna har oftast en lägre hyra än andra bostäder. Läs mer på InfoFinlands sida Boende för studerande.

Bostadsansökan och bilagor

När du lämnar in en bostadsansökan kan du behöva också andra dokument som bilagor till ansökan. Dessa beror på varifrån du söker bostaden. Bilagorna kan vara:

 • senaste löneintyg
 • kopia på beskattningsbeslutet där din egendom framgår
 • intyg över lån
 • kopia på uppehållstillstånd eller pass om du inte är EU-medborgare.

Ofta granskas även den bostadssökandes kredituppgifter.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Att hyra en bostadfinska | svenska | engelska

linkkiVuokraturva:
Information för hyresgästenfinska | svenska | engelska

linkkiMiljöministeriet:
Information om hyresboendefinska | svenska | engelska

linkkiKonsumentförbundet ry:
Hyreshandboken(pdf, 1,11 MB)finska | svenska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska

Hemförsäkring

I Finland förutsätter de flesta hyresvärdar att du tecknar en hemförsäkring när du hyr en bostad. Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Det lönar sig att be flera olika försäkringsbolag om en offert. Se till att försäkringen är i kraft under hela den tid som du bor i bostaden.

Hyresbostadens utrustning

I utrustningen i en hyresbostad ingår nästan alltid köksskåpen, kylskåpet och spisen.

Även klädskåp och skåp i hallen ingår vanligtvis. Duschen, vattenkranarna och toalettstolen hör alltid till utrustningen.

Hyresbostäder är vanligtvis inte möblerade. Det händer dock att lägenheter hyrs ut med möbler. Vilka möbler som ingår varierar. Kontrollera alltid med hyresvärden vilka möbler som ingår.

Hushållsavfall

I Finland ska hushållsavfall sorteras i olika sopkärl. Läs mer på InfoFinlands sida Avfallshantering och återvinning.

Rådgivningstjänster

Vill du söka råd om att hyra en bostad?

Finlands Konsumentförbund erbjuder råd och handledning både för hyresgäster och hyresvärder.

Finlands Konsumentförbunds rådgivningstjänst:

tfn 010 8022 40
tis-fre kl. 10–12 och tis kl. 17–19

Du kan ringa till tjänsten och endast betala lokalsamtalsavgift överallt i Finland.

Du kan fråga råd på tjänsten även på nätet genom att fylla i en blankett. Du får svar per e-post.

Även Marthaförbundet och Finlands flyktinghjälp erbjuder bostadsrådgivning åt invandrare.

linkkiKonsumentförbundet:
Boenderådgivningfinska

linkkiFlyktinghjälp:
Flyktinghjälpens regionkontorfinska | engelska

linkkiMarthaförbundet:
Kontaktuppgifter till Marthaförbundetfinska | engelska

Hyresbostad
 • Hyresavtal