Livet i Finland

Städer

Osaomistusasunto
theme icon

Delägarbostad

En delägarbostad (osaomistusasunto) är ett bra sätt att skaffa en egen bostad om du inte kan köpa dig en egen bostad direkt. Till en början köper du bara en del av bostaden och bor i bostaden på hyra. Senare kan du köpa hela bostaden så att den blir helt och hållet din egen.

När du flyttar till en delägarbostad betalar du först ca 10-20 procent av bostadens pris. Du kan ansöka om ett banklån för detta.

Efter detta bor du i bostaden på hyra och betalar hyra varje månad. Vanligen är hyrestiden ca 5-12 år. Du kan samtidigt köpa fler andelar i din bostad om du har kommit överens med byggherren om detta.

Efter hyrestiden köper du bostaden och den blir din egen. Då har du en vanlig ägarbostad i ett bostadsaktiebolag.

Vissa delägarbostäder byggs med statligt stöd. Då anger lagstiftningen till exempel hur lång hyrestiden i bostaden är och hur man kan avstå från bostaden.

Det finns även fritt finansierade delägarbostäder (vapaarahoitteinen osaomistusasunto). Dessa är byggda utan statligt understöd. Om du köper en fritt finansierad delägarbostad regleras inte hyrestiden eller andra avtalsvillkor i lagen.

Hur får man en delägarbostad?

Samfund och företag som låter bygga delägarbostäder informerar om nya och lediga bostäder. Du får information om bostäderna även från kommunens bostadsbyrå. Du kan ansöka om en delägarbostad med en ansökan riktad till bostadens byggherre.

Om delägarbostaden är byggd med statligt stöd kan du få en bostad om

  • dina inkomster inte är för stora; och
  • du inte har för stor förmögenhet.

Om du ansöker om en fritt finansierad bostad beaktas inte dina inkomster eller din förmögenhet.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om att bo i delägarbostadfinska | svenska | engelska

linkkiMiljöministeriet:
Information om att bo i delägarbostadfinska | svenska | engelska