Livet i Finland

Städer

Asumisoikeusasunto
theme icon

Bostadsrättsbostad

Du får bo i en bostadsrättsbostad om du först betalar bostadsrättsavgiften (asumisoikeusmaksu). Avgiften är ca 15 procent av bostadens pris. Om du inte har pengar till bostadsrättsavgiften kan du ansöka om lån från banken. Du kan dra av låneräntan i beskattningen.

Därefter betalar du varje månad en bestämd summa det vill säga bruksvederlag (käyttövastike). Bruksvederlagets storlek beror på bostaden och orten. Bruksvederlaget får inte vara större än hyran för bostäder av samma typ på samma område. Om dina inkomster är små kan du ansöka om bostadsbidrag för bruksvederlaget. Läs mera på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Man kan inte köpa en bostadsrättsbostad.

Varför bostadsrättsbostad?

  • Bostadsrättsbostäder är inte förknippade med ekonomiska risker. Därför är det en tryggare boendeform än en ägarbostad.
  • Du behöver inget stort lån för en bostadsrättsbostad.
  • När du vill flytta behöver du inte sälja bostaden.
  • Du kan bo i bostadsrättsbostaden så länge du vill. Husets ägare kan inte säga upp bostadsrättskontraktet. En bostadsrättsbostad är alltså mer bestående än en hyresbostad.
  • Du kan också låta bostadsrätten gå i arv.

Den boendes skyldigheter

Om du har en bostadsrättsbostad måste du själv vara fast bosatt i den. Du kan hyra ut bostaden till någon annan under högst två år. Du behöver dock tillstånd till detta av husets ägare.

Vem kan få en bostadsrättsbostad?

Om bostadsrättsbostaden inte har byggts med statsstöd kan husets ägare välja boende själv.

Om bostaden är byggd med statsstöd, kan du ansöka om

  • du har fyllt 18 år;
  • du inte har en ägarbostad på samma område; och
  • du inte har råd att skaffa en ägarbostad på samma område.

Din egendom beaktas ändå inte om du är över 55 år gammal eller flyttar från en bostadsrättsbostad till en annan bostadsrättsbostad.

Ibland kan det utöver dessa förekomma övriga villkor.

Hur ansöker man om en bostadsrättsbostad?

Det finns bostadsrättsbostäder i de största kommunerna.

Om du vill ha en bostadsrättsbostad, hämta först ett könummer på kommunens bostadsbyrå. Du kan skaffa könummer i flera olika kommuner.

Könumret kostar ingenting. Även om du har ett nummer behöver du inte ansöka om en bostad.

Välj sedan det hus där du vill ha en bostadsrättsbostad. Anmäl dig till husets ägare. Berätta också hurdan bostad du letar efter. Du kan ansöka om bostadsrättsbostad i många olika hus. Du kan bli tvungen att vänta länge på en bostad.

Bostadsrättsavtal

Då du får en bostad ska du göra ett skriftligt bostadsrättsavtal (asumisoikeussopimus) med husets ägare. I bostadsrättsavtalet fastställs storleken på bostadsrättsavgiften, bruksvederlaget och övriga eventuella villkor.

Du kan flytta in i bostadsrättsbostaden när du har gjort bostadsrättskontraktet och betalat bostadsrättsavgiften.

När du flyttar ut

Om du vill flytta ut ur bostaden måste du göra en avträdelseanmälan (luopumisilmoitus) till husets ägare. Du får bostadsrättsavgiften tillbaka, när du har avträtt bostaden.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om att bo i bostadsrättsbostadfinska | svenska | engelska

linkkiMiljöministeriet:
Att ansöka om en bostadsrättsbostadfinska | svenska | engelska

linkkiMiljöministeriet:
Information om att bo i bostadsrättsbostadfinska | svenska | engelska

linkkiTA-Asumisoikeus Oy:
Bostadsrättsbostäderfinska

linkkiAsuntosäätiö:
Bostadsrättsbostäderfinska

linkkiAvain Asumisoikeus:
Bostadsrättsbostäderfinska

linkkiYH Kodit:
Bostadsrättsbostäderfinska