Livet i Finland

Städer

Tietoa yrittäjälle
theme icon

Information till företagare

Företagarens skyldigheter

Behöver jag ett tillstånd för företaget? Vilka försäkringar måste jag ha? Läs mer om dessa och andra viktiga frågor som en företagare bör veta på InfoFinlands sida Företagarens skyldigheter.

Stöd till företagare

Vem sköter företagarnas intressebevakning i Finland? Hurdant utkomstskydd för arbetslösa får företagare i Finland? Läs mer på InfoFinlands sida Stöd till företagare.

Den finländska företagskulturen

Om du vill driva ett framgångsrikt företag i Finland, är det viktigt att du känner till den finländska företagskulturen. När du känner igen grundläggande drag i den finländska företagskulturen kan du bättre betjäna dina kunder. Du har också bättre insikt i vad folk förväntar av dig.

Läs mer på InfoFinlands sida Den finländska arbetskulturen.