Livet i Finland

Städer

Yritysneuvonta
theme icon

Företagsrådgivning

I Finland har alla möjlighet att få avgiftsfri företagsrådgivning. Rådgivning tillhandahålls till exempel av:

  • Nyföretagarcentraler (Uusyrityskeskukset)
  • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset))
  • Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) (Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot))
  • Företagsfinland (Yritys-Suomi) (webbplats och telefontjänst)

Dessa aktörer handleder alla som är intresserade av företagande i hela Finland. När du får en bra affärsidé, ta kontakt med det närmaste företagsservicecentret. Experterna där hjälper dig att utveckla affärsidén. Du får hjälp med att utarbeta preliminära marknadsundersökningar, lönsamhetskalkyler och en kartläggning om tillgången till finansiering. Du får också råd om utarbetandet av en affärsverksamhetsplan och stöd för ditt beslut att starta ett företag.

Företagsrådgivning kan fås på finska och svenska och åtminstone i större städer också på engelska och andra språk.

Företagsfinland ger företagsrådgivning telefonledes på finska och svenska. Företagsfinlands telefonrådgivningsnummer är:

på finska 0295 020 500
på svenska 0295 020 501

Om du vill ha rådgivning på engelska, ska du skicka in din fråga via Företagsfinlands engelskspråkiga webbplats. Sedan kontaktar rådgivningen dig.

Telefontjänsten har öppet måndag till fredag kl. 9.00–16.15.

linkkiFöretagsFinland:
Företagsrådgivningfinska | svenska | engelska

Företagarkurser

Olika instanser anordnar företagarkurser och informationsmöten som man har mycket nytta av om man vill starta ett företag. Ämnen som behandlas på kurserna är till exempel utarbetande av en affärsverksamhetsplan, startande av företagsverksamhet, bokföring, företagsbeskattning, juridiska frågor, marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

linkkiFöretagsfinland:
Att grunda ett företagfinska | svenska | engelska

linkkiNyföretagarcentralerna i Finland :
Guide om att grunda ett företagfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Tjänster för företagarefinska | svenska | engelska

linkkiEuropeiska unionen:
Information om att arbeta och driva ett företag i den europeiska unionenfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska | skotsk gäliska

linkkiKurssihaku.fi:
Kurssökningfinska | svenska | engelska