Livet i Finland

Städer

Rahoitus
theme icon

Finansiering

Planera noga

Planera finansieringen för ditt företag noga innan du grundar företaget. Det är viktigt att du har tillräckligt med kapital i startskedet. Företagets finansiering kan också delvis bestå av pengar man fått eller lånat. För att ansöka om finansiering ska man ha en ordentlig affärsverksamhetsplan.

Lån

Lån som beviljas av banker eller Finnvera är vanliga finansieringskällor för många nya företagare. Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten. Bolaget beviljar lån och borgen åt nya företag eller företag som redan är verksamma. Företag som har förutsättningar för lönsam verksamhet, men inte den egenfinansieringsandel eller de garantier som bankerna kräver, kan få ett lån eller borgen för ett lån vid Finnvera.

Vid Företagsfinland får du information om olika finansieringsalternativ. Fråga även vid arbets- och näringsbyrån om du kan få startstöd för ditt företag.

linkkiFöretagsFinland:
Finansiering för ett företagfinska | svenska | engelska

linkkiFinnvera:
Finansiering för ett företagfinska | svenska | engelska

Startpeng (starttiraha)

När du startar ett eget företag kan du beviljas en startpeng som tryggar din utkomst under den tid då du inleder din företagsverksamhet. Startpengen beviljas av den TE-byrå där du är kund. Den kan beviljas för högst 12 månader.

När du ansöker om startpeng undersöker TE-byrån om företagandet är ett lämpligt alternativ för dig.

Du kan få startpeng om

  • du är arbetslös arbetssökande
  • du inte är arbetslös, men du ska gå över till företagande på heltid till exempel från lönearbete, studier eller arbete i hemmet.

Förutsättningar för att få startpeng är bland annat att:

  • företagsverksamheten är din huvudsyssla
  • du har tillräckliga kunskaper, färdigheter och resurser för den företagsverksamhet som du planerar
  • TE-byrån bedömer att företagsverksamheten kan vara lönsam
  • du behöver startpengen för ditt uppehälle
  • du startar företagsverksamheten först när stödet har beviljats.

Ta kontakt med TE-byrån så tidigt som möjligt om du ämnar ansöka om startpeng.

Även andra stödformer för nya företagare finns tillgängliga. Företagsfinland ger upplysningar om olika finansieringsalternativ.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Information om startpengenfinska | svenska | engelska