Livet i Finland

Städer

Liiketoimintasuunnitelma
theme icon

Affärsverksamhetsplan

I affärsverksamhetsplanen begrundar du styrkorna och svagheterna i din kompetens samt egenskaperna av den produkt, vara eller tjänst som du erbjuder. Fundera över vilka dina kunder är och vilka önskemål de har. Fundera också över vilka dina konkurrenter är, hurudana produkter de har och vilka verksamhetssätt de tillämpar.

Det viktigaste i affärsverksamhetsplanen är verksamhetsplanen för ditt eget företag. Fundera noga på hurudan verksamhet ditt företag bedriver samt var ditt företag har lokaler och hurudana lokaler det har. Tänk också på vilka produktionsmedel eller hurudan arbetskraft du behöver. Och vilka reklammedel ämnar du använda för att främja försäljningen? Ta också reda på om försäkringarna täcker riskerna som är förknippade med verksamheten.

Anteckna i affärsverksamhetsplanen också hur du tänker ordna bokföringen och ekonomiplaneringen och hur du följer upp realiseringen av dina planer.

Hjälp med att utarbeta affärsverksamhetsplanen

Närmare råd om utarbetandet av affärsverksamhetsplanen får du vid företagsrådgivningscentren. På deras webbplatser kan du också ladda ned företagarhandböcker åtminstone på finska och på engelska. Där kan du även hämta en mall för affärsverksamhetsplanen och andra dokumentmallar.