Jos sairastut
theme icon

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att stanna hemma från arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukledigheten. Om du blir sjuk ska du genast meddela din chef om frånvaron.

Coronavirus COVID-19

Om du själv eller ditt barn som är under 16 år har förordnats i isolering eller karantän och du kan därför inte gå till jobbet, kan du ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom och andra förmåner på sidan Ekonomiska problem.

Lön under sjukdomstiden

Om din anställning varat över en månad före insjuknandet får du lönen till fullt belopp för minst den dag då du insjuknade och nio därefter följande dagar. Om du fortfarande inte kan återvända till arbetet kan du söka sjukdagpenning (sairauspäiväraha) hos FPA om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Det kan hända att man i kollektivavtalet har kommit överens om andra villkor och du får lön för en längre tid.

Arbetsgivaren har rätt att kräva ett läkarintyg för den tid då du är sjuk. Om du blir sjuk och inte kan arbeta ska du utan dröjsmål meddela detta till din chef. Din chef berättar för dig om du behöver ett läkarintyg om sjukdomen direkt eller först från och med den fjärde sjukledighetsdagen.

Sjukledighet är ingen semester utan den beviljas för att du ska återhämta dig från din sjukdom. Därför får du under dessa dagar inte göra något som kan äventyra ditt tillfrisknande.

linkkiFPA:
Sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

När ett barn insjuknar

Om ett barn under 10 år insjuknar akut kan barnets mamma eller pappa stanna hemma för att ta hand om barnet. Vårdledigheten kan vara högst fyra dagar. I kollektivavtalet bestäms om man får lön för denna tid eller inte.

Läs mer: Barns hälsa.