Työterveyshuolto
theme icon

Företagshälsovård

Alla har rätt till företagshälsovård

I Finland är arbetsgivare skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Arbetsgivaren kan också ordna sjukvårdstjänster för sina anställda. Inom företagshälsovården har arbetstagaren tillgång till hälsovårdarens, företagsläkarens och företagspsykologens tjänster. Ofta finns det i företagshälsovården också fysioterapeuter. Specialisternas tjänster ingår vanligen inte i företagshälsovården. Fråga din arbetsgivare vad företagshälsovården på din arbetsplats omfattar.

Rätten till företagshälsovårdens tjänster omfattar inte den anställdas familj.

Avsikten med företagshälsovården är att främja hälsan och arbetsförmågan och samarbetet på arbetsplatserna.

Anställda inom företagshälsovården har sekretessplikt. De lämnar inte ut information om din situation till din arbetsgivare, om inte du själv har gett tillstånd till det. Företagshälsovården kan dock ge din arbetsgivare en bedömning av huruvida ditt hälsotillstånd tillåter att du fortsätter att arbeta.

Fpa ersätter arbetsgivaren och företagaren en del av kostnaderna för företagshälsovården, om dessa är nödvändiga och rimliga.

linkkiArbetarskyddsförvaltningen:
Information om företagshälsovårdenfinska | svenska | engelska

linkkiArbetshälsoinstitutet:
Information om företagshälsovårdenfinska | svenska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Företagshälsovårdfinska | svenska | engelska

linkkiFinlex:
Lagen om företagshälsovårdfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Sjukdagpenningfinska | svenska | engelska