Livet i Finland

Städer

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsgivaren har rätt att:

  • anställa en arbetstagare
  • leda arbetet och ge råd och utfärda bestämmelser som ansluter till utförandet av arbetet
  • säga upp och häva ett arbetsavtal inom ramen för begränsningarna i lag

Arbetsgivaren har skyldighet att:

  • följa lagar och avtal
  • behandla arbetstagarna jämlikt oavsett deras härkomst, religion, kön, ålder eller politiska åsikt
  • sörja för arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa
  • ge arbetstagaren en skriftligt utredning om de centrala villkoren i arbetet
  • främja ett gott arbetsklimat, arbetstagarens arbetsprestationer och yrkesutveckling

Kollektivavtal

Arbetsgivaren måste följa kollektivavtalet. Han eller hon kan till exempel inte betala ut en mindre lön än vad som fastställts i kollektivavtalet.

Arbetsintyg

När en anställning upphör har den anställda rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsintyg.

Olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren ska teckna en olycksfallsförsäkring (tapaturmavakuutus) åt sina anställda. Detta ska alltid göras när en anställning börjar. Arbetstagaren kan få ersättning vid ett olycksfall. Ersättningen kan vara en ersättning av sjukvårdskostnader och inkomstbortfall i form av dagpenning, olycksfallspension, ersättning för den skada som olyckan har orsakat, rehabilitering eller vid dödsfall familjepension till de anhöriga. Arbetsgivaren kan utöver de lagstadgade försäkringarna även teckna olika frivilliga försäkringar åt sina anställda.

Det är bra att klarlägga med arbetsgivaren vilka försäkringar han eller hon har tecknat åt sina anställda.