Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Kokkolassa

Som invandrare i Karleby

Rådgivning och integration för invandrare

Då du flyttar till Finland kan du använda dig av TE-byråns (arbets- och näringsbyrån) tjänster som hjälper dig att göra dig hemmastadd i Finland och hitta en arbetsplats. Tjänster särskilt avsedda för invandrare är:

  • handledning och rådgivning för invandrare
  • inledande kartläggning
  • integrationsplan
  • integrationsutbildning

Österbottens TE-byrå
Långbrogatan 15
67100 Karleby
Telefonväxel: 0295 025 500

Karleby evangelisk-lutherska församlingssammanslutnings invandrararbete stöder invandrares integrering i det finländska samhället.

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska | svenska

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp och information för personer som drabbats av etnisk diskrimineringfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Guiden Grundläggande information om Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | kinesiska | persiska | arabiska | thai

linkkiKarleby evangelisk-lutherska församlingssammansutning:
Karleby evangelisk-lutherska församlings invandrararbetefinska | svenska | engelska | ryska

Inledande kartläggning och integrationsplan

Om du kommit till Finland som flykting utarbetas en inledande kartläggning och integrationsplan för dig vid utlänningsbyrån. Du kan fråga mer om kartläggningen och integrationsplanen vid utlänningsbyrån.

Utlänningsbyrån
Vasavägen 6 C
67100 Karleby

Läs mer: Integration i Finland.

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Utlänningsbyrånfinska | svenska

Behöver du en tolk?

Om du måste sköta ärenden med finländska myndigheter, men inte kan finska eller svenska och det inte heller finns något annat språk som både du och myndigheten talar, kan du i vissa fall ha rätt till tolkning. Myndigheten beställer tolken om du på förhand uppgett att du behöver en tolk. I detta fall är det gratis för dig att använda dig av tolk.

Du kan använda tolken när du själv önskar om du betalar kostnaderna och beställer tolken själv.

Även många företag erbjuder tolktjänster. Du kan söka dessa exempelvis i en sökmotor på nätet. Finlands översättar- och tolkförbund har en sökmotor på sin webbplats, där du kan hitta tolk eller översättare.

Läs mer: Behöver du en tolk?