Suomen ja ruotsin kieli Kokkolassa

Finska och svenska språket i Karleby

Möjligheter att studera finska eller svenska

Karlebynejdens institut erbjuder undervisning i finska och svenska från grundnivå.

Mellersta Österbottens utbildningskoncern erbjuder kurser i finska vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå inom utbildningen i läs- och skrivfärdigheter och den förberedande utbildningen för vuxna invandrare. Det går också att studera finska inom utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) vid Mellersta Österbottens Vuxeninstitut. Vuxenutbildningen anordnar även förberedande utbildning för vuxna invandrare vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå.

Vid Kronoby folkhögskola kan du studera finska och svenska på grund- och påbyggnadsnivå. Om du är berättigad till integrationsstöd ska du kontakta TE-byrån innan du ansöker.

Du kan be om information om undervisning i finska och svenska för invandrare hos utlänningsbyrån.

Läs mer: Finska och svenska språket

linkkiKarlebynejdens institut:
Karlebynejdens institutfinska | svenska | engelska

linkkiMellersta Österbottens utbildningskoncern:
Utbildning för invandrarefinska

linkkiMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Utlänningsbyrånfinska | svenska

linkkiKronoby folkhögskola:
Kronoby folkhögskolafinska | svenska | engelska