Työ ja yrittäjyys Kokkolassa

Arbete och entreprenörskap i Karleby

Var hittar jag jobb?

Du kan söka arbetsplatser på internet och i tidningar. På internet hittar du jobbsajter när du skriver ”avoimet työpaikat” (lediga jobb) i sökmotorns textfält. På många jobbsajter kan du spara din jobbansökan och meritförteckning (CV) så att arbetsgivaren kan läsa dem.

Vid Österbottens TE-byrå (arbets- och näringsbyrå) får du hjälp med att hitta en arbetsplats. Du behöver inte alltid boka tid för att besöka TE-byrån. I Mina e-tjänster på nätet kan du bl.a. ändra dina uppgifter som arbetssökande och kontrollera giltighetstiden för jobbsökningen och utlåtandet om arbetslöshetsförsäkring.

Om du behöver boka en tid till TE-byrån ska du kontakta TE-byrån direkt per telefon eller boka en tid på plats. Var även direkt i kontakt med TE-byrån om du önskar ändra en tidsbokning.

Du kan ringa TE-telefonservice då du behöver information om TE-byråns tjänster eller vägledning i tjänsterna på nätet. Telefonnumret till TE-telefonservice är 0295 025 500 på finska, 0295 025 510 på svenska, 0295 020 713 på engelska och 0295 020 715 på ryska.

TE-byrån i Österbotten betjänar i Karleby, Kaustby, Jakobstad, Närpes, Kristinestad och Vasa. Du kan fritt välja vilken TE-byrå du besöker. Adressen för TE-byrån i Karleby är

Låmgbrogatan 15
67100 Karleby.

På TE-byråns jobbsajt finns tusentals arbetsplatser runt om i Finland. Du hittar lediga arbetsplatser i din kommun genom att skriva kommunens namn i sökfältet ”Region”.

Läs mer: Var hittar jag jobb?

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Österbottens TE-byråfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
TE-telefonservicefinska | svenska | engelska | ryska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Arbets- och näringsbyråns arbetsplatssajtfinska | svenska

Att grunda ett företag

KOSEK (Karlebynejdens Utveckling Ab) erbjuder tjänster som nyttar företaget under hela dess livscykel, från och med att starta företagsverksamhet. KOSEKs experter hjälper bland annat med att utarbeta en affärsverksamhetsplan och att ansöka startpeng. Tjänsterna är avgiftsfria. Verksamheten av Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral FIRMAXI fortsätter som en del av KOSEKs tjänster.

Du kan besöka Karlebynejdens Utveckling Ab om du behöver information om att grunda ett företag. Detta kan exempelvis inkludera

  • företagsfinansiering
  • rekrytering av anställda
  • samarbetsnätverk
  • verksamhetslokaler

Läs mer: Att grunda ett företag.

linkkiNyföretagarcentralen Firmaxi:
Nyföretagarcentralen Firmaxifinska

linkkiKarlebynejdens Utveckling Ab:
Karlebynejdens Utveckling Abfinska | svenska | engelska

Beskattning

Om du behöver ett skattekort eller skattenummer kan du besöka Västra Finlands skattebyrå. Skattebyråns kontaktuppgifter:

Västra Finlands skattebyrå, Karleby kontor (Länsi-Suomen verotoimisto, Kokkolan toimipiste)
Postadress: PB 1002, 67101 Karleby
Besöksadress: Karlebygatan 27, Karleby

Skatteförvaltningens riksomfattande telefontjänst: 029 497 050

Läs mer: Beskattning.

Om du blir arbetslös

Medborgare i EU- och EES-länderna kan anmäla sig som arbetslösa på nätet i TE-byråns ”Mina e-tjänster”.

Du kan besöka TE-byrån om du inte kan anmäla dig som arbetssökande på nätet eller om du är medborgare i något annat land.

Du kan ringa till riksomfattande servicenummer om du behöver hjälp med att använda e-tjänsterna eller mer information om TE-byråns tjänster. Det riksomfattande servicenumret är 0295 025 500 på finska, 0295 025 510 på svenska, 0295 020 713 på engelska och 0295 020 715 på ryska.

TE-byrån i Österbotten betjänar i Karleby, Kaustby, Jakobstad, Närpes, Kristinestad och Vasa. Du kan fritt välja vilken TE-byrå du besöker.

TE-byråns adress i Karleby
Långbrogatan 15, 67100 Karleby.

Läs mer: Arbetslöshetsförsäkring.

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Offentliga arbets- och näringstjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
Österbottens TE-byråfinska | svenska

linkkiArbets- och näringsbyråns tjänster:
TE-telefonservicefinska | svenska | engelska | ryska

Fennovoimas Hanhikivi 1-kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki

Fennovoima bygger kärnkraftverksenheten Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Kärnkraftverket levereras av RAOS Project Oy, ett bolag som ingår i den ryska Rosatom-koncernen. Enligt den överenskomna tidtabellen kommer kärnkraftverket att producera el år 2024. Planeringen och konstruktionen av kärnkraftverket är ett omfattande projekt som tar cirka 10 år att slutföra.

Under tiden kärnkraftverket uppförs kommer som mest upp till 3 000–4 000 personer att arbeta på området. Arbetsgivaren arrangerar logi för merparten av arbetstagarna, och man strävar efter att ordna inkvartering så nära bygget som möjligt. I kärnkraftverkets omedelbara närhet byggs ett inkvarteringsområde för 1 000 personer.

I Pyhäjoki och det omgivande området har man förberett sig på kärnkraftverksprojektet redan i flera års tid. Information om området har sammanställts bl.a. i Hanhikivi-guiden som publicerats på finska, engelska, svenska och ryska. Elektroniska versioner av guiden finns på storprojektets webbplats. Den tryckta guiden finns i företagsservicecentralerna i kommunerna på området. Som en del av förberedelserna för kärnkraftverksprojektet finns information samlad om tjänsterna på området på dessa lokala InfoFinland-sidor.

Mer information om Fennovoimas kärnkraftverksprojekt i Pyhäjoki:

Fennovoima Oy:s kontor i Pyhäjoki
Vanhatie 48, 86100 Pyhäjoki
E-post: pyhajoki(at)fennovoima.fi

linkkiFennovoima Oy:
Fennovoima Oyfinska | engelska

linkkiBrahestadsregionens företagstjänster:
Information om storprojekt som förverkligas i regionen och förberedelserna för dessafinska

linkkiKarlebynejdens Utveckling Ab:
Karlebynejdens Utveckling Abfinska | svenska | engelska

linkkiPyhäjoki kommun:
Pyhäjoki kommunfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiHanhikivi-guide:
Information om verksamhetsmiljön för kärnkraftverksprojektetfinska | svenska | engelska | ryska