Muutto Kokkolaan

Flytta till Karleby

Registrering som invånare

Om du vill flytta till Finland behöver du vanligtvis ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndsärenden hanteras av Finlands beskickningar i utlandet och Migrationsverket.

Läs mer: Flytta till Finland.

Då du flyttar till Karleby (Kokkola) ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan personligen registrera dig på Karleby enheten för Magistraten i Västra Finland:

Magistraten i Västra Finland
Karleby enhet
Karlebygatan 27
67701 Karleby
Telefon: 029 553 9451
Administrativ e-postadress: info.lansi-suomi(at)maistraatti.fi

När du går till magistraten ska du ta med dig

  • identitetsbevis (t.ex. pass)
  • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver ett uppehållstillstånd i Finland)
  • registreringsintyget över uppehållsrätt för EU-medborgare (om du är EU-medborgare)
  • äktenskapsbevis
  • födelseattester för dina barn

Observera att officiella handlingar som tagits med från utlandet ska vara legaliserade och i original samt översatta till finska, svenska eller engelska. Mer information om legalisering av handlingar får du hos magistraten eller hos ditt lands beskickning i Finland.

Läs mer: Registrering som invånare.

linkkiMagistraten:
Magistratens kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

Fortsatt uppehållstillstånd

Du ska ansöka om fortsatt uppehållstillstånd innan ditt tidigare uppehållstillstånd går ut. Du ansöker om tillståndet vid Migrationsverkets servicesställen. Du kan endast ansöka om fortsatt uppehållstillstånd i Finland.

Migrationsverket
Korsholmsesplanaden 45
65100 Vasa

Läs mer: Fortsatt uppehållstillstånd.