Tärkeitä viranomaisia

Viktiga myndigheter

Polisen

Polisens uppgifter i Finland

Polisens uppgifter omfattar tryggande av ordning och säkerhet i samhället samt förebyggande och utredning av brott.

linkkiPolisen:
Broschyren Information om polisen i Finlandfinska | svenska | engelska

Brottsutredning

I Finland har polisen ansvaret för att reda ut brott och lämna dem till åtalsprövning. Brott kan anmälas per telefon eller fax, på polisens webbplats eller genom personligt besök till polisstationen. Polisen inleder utredningen om det finns skäl att misstänka ett brott. Mer information om brottsanmälan hittar du på InfoFinlands sida Brott.

linkkiPolisen:
Information om brottfinska | svenska | engelska

Pass

Polisen utfärdar pass för finska medborgare. Pass ansöks på polisstationen. Du kan lämna in din passansökan på vilken av polisens tillståndsenheter som helst.

linkkiPolisen:
Att ansöka om finskt passfinska | svenska | engelska

Identitetskort

Polisen utfärdar identitetskort. Identitetskort ansöks på polisstationen. Du kan lämna in din ansökan om identitetskort på vilken av polisens tillståndsenheter som helst.

Identitetskort för utlänningar

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som

 • bor stadigvarande i Finland
 • är införd i befolkningsdatasystemet
 • kan på ett pålitligt sätt styrka sin identitet

Identitetskortet för utlänningar kan användas som identitetsbevis i Finland, men inte som resedokument när man reser utomlands.

linkkiPolisen:
ID-kortfinska | svenska | engelska

Tidsbeställning

När du ska sköta ärenden vid polisens tillståndsenhet, kan du boka tid på förhand på polisens webbplats. På så sätt undviker du köandet. Observera att tidsbokningen är obligatorisk på vissa polisstationer.

linkkiPolisen:
Tidsbeställning till tillståndstjänstenfinska | svenska | engelska | samiska

FPA

Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA, betalar ut ekonomiskt stöd under olika livsskeden. Vanligtvis kan man få FPA:s bidrag då de övriga inkomsterna är låga.

FPA:s stöd är till exempel

 • utkomststöd
 • folkpensionen, garantipensionen och andra bidrag för pensionärer
 • bostadsbidraget
 • stöd, som man kan få när man är sjuk
 • grundtryggheten för arbetslösa
 • stöd för studerande
 • stöd avsedda för barnfamiljer.

På InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland hittar du information om vem som kan få FPA:s stöd.

linkkiFPA:
Information om FPAfinska | svenska | engelska

Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller till exempel följande tjänster:

 • arbetsförmedling
 • arbetskraftsutbildning
 • tjänster för företagare
 • yrkesvägledning

Arbets- och näringsbyråeran upprättar även integrationsplaner för invandrare som är klienter vid arbets- och näringsbyrån. Via arbets- och näringsbyråerna kan man till exempel söka till kurser i det finska språket. På arbets- och näringsbyrån får man information om lediga jobb. Arbets- och näringsbyråns klienter kan ansöka om arbetslöshetspenning vid FPA.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Arbets- och näringsbyråerfinska | svenska

Socialbyrån

I varje kommun finns en socialbyrå (sosiaalipalvelutoimisto). Socialbyråerna betjänar kommuninvånarna till exempel i följande ärenden:

 • tjänster för äldre
 • tjänster för handikappade
 • barnskydd
 • stöd för närståendevården
 • missbrukarvård
 • skuldrådgivning

Kontaktuppgifterna till närmaste socialbyrå hittar du på din hemkommuns webbplats.

Socialbyrån kan ha olika namn i olika kommuner. På finska kan socialbyrån heta sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto eller sosiaaliasema.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om socialtjänsterfinska | svenska | engelska

Skattebyrån

På skattebyrån (verotoimisto) kan du sköta ärenden rörande skatter. På skattebyrån kan du till exempel få skattekort, ändra din skatteprocent eller fråga om sådant som rör beskattningen.

I webbtjänsten MinSkatt kan du sköta många skatterelaterade ärenden elektroniskt. Du kan till exempel beställa ett nytt skattekort om du ha nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. På skatteförvaltningens webbplats finns mycket information om beskattningen i Finland.

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om skatteförvaltningenfinska | svenska | engelska

Migrationsverket

När du flyttar till Finland måste du ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller registrera din uppehållsrätt. Huruvida du behöver ett uppehållstillstånd beror på i vilket land du är medborgare, varför du kommer till Finland och hur länge du ska stanna. Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) behandlar även asylansökningarna och ansökningarna om medborgarskap.

linkkiMigrationsverket:
Information om Migrationsverketfinska | svenska | engelska

Magistraten

Magistraterna (maistraatti) är lokala statliga förvaltningsmyndigheter. Magistraterna lagrar information om invånarna i sitt område i befolkningsregistret. I befolkningsregistret registreras alla personer som bor i Finland. Man ska göra en anmälan till magistraten när man flyttar till Finland. Anmälan ska även göras då man flyttar inom eller bort från Finland.

Magistraten har även många andra uppgifter. Magistraterna

 • förrättar civilvigslar och registrerar parförhållanden,
 • utfärdar personbeteckningar för personer bosatta i Finland,
 • utfärdar hemortsintyg med vilket man kan bevisa var man bor.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatafinska | svenska | engelska

Ambassader och konsulat

Ambassader och konsulat är statliga beskickningar i en annan stat.

Finlands beskickningar utomlands

Finlands beskickningar utomlands

 • tar emot ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • utfärdar visum för Finland
 • betjänar utomlands bosatta finländare när de behöver sköta ärenden med finska myndigheter, till exempel ansöka om nytt pass
 • hjälper finska medborgare som råkat ut för en nödsituation utomlands

På utrikesministeriets sida finns en lista över Finlands beskickningar utomlands.

Utländska beskickningar i Finland

Information om utländska beskickningar i Finland och deras tjänster hittar du på InfoFinlands sida Ambassader i Finland.

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Inresetillstånd för utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Andra länders beskickningar i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Information om konsultjänsternafinska | svenska | engelska

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet vars uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen till exempel om du själv har råkat ut för etnisk diskriminering eller observerat att en annan person diskrimineras. Diskrimineringsombudsmannen kan ge anvisningar, råd och rekommendationer samt hjälpa parterna att åstadkomma förlikning i diskrimineringsfall.

Du får kontakt med diskrimineringsombudsmannens byrå:

 • per telefon: 0295 666 817 må–fre kl 10–12. Per telefon får du betjäning på finska, svenska och engelska.
 • per e-post yvv(at)oikeus.fi
 • per post Diskrimineringsombudsmannens byrå, PB 24, 00023 Statsrådet

Möten måste avtalas på förhand. Byråns tjänster är avgiftsfria. Om du inte kan finska, svenska eller engelska kan du skriva e-post eller brev även på andra språk.

linkkiDiskrimineringsombudsmannen:
Hjälp till diskrimineringsofferfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | tyska | thai | vietnamesiska | portugisiska | tagalog | polska | bosniska | kroatiska | rumänska | samiska | serbiska | nepali