Gå till innehållet
Apua ongelmatilanteisiin

Hjälp i problematiska situationer

Publicerad21.06.2022
Vem som helst kan stöta på svåra problem och behöva hjälp. I Finland kan du få konfidentiell hjälp och rådgivning för att komma över svåra livssituationer. På denna sida får du anvisningar om hur du kan ingripa i problematiska situationer och var du får hjälp.

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring nödnumret 112. Du ska ringa nödnumret endast i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara.

Om du har problem med att betala räkningar, kan du få hjälp och rådgivning med ekonomin. Om din inkomst minskar ska du ta reda på din rätt till till exempel bostadsbidrag. Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen, till exempel mat och läkemedel, kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd.

Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem .

 

Behöver du en jurist?

I juridiska ärenden får du hjälp av en jurist. Hen ger dig råd och ser till att dina rättigheter förverkligas.

När du söker hjälp hos en jurist, är det bra att säkerställa att hen har sakkunskap i det område där du behöver hjälp. Inte alla företag eller personer som erbjuder hjälp med juridiska ärenden är nödvändigtvis sakkunniga.

Ärenden som typiskt kräver hjälp är till exempel:

 • uppehållstillståndsärenden
 • äktenskapsförord, skilsmässa och underhållsbidrag
 • tvister som rör arbetet, lönefordran
 • köpekontrakt och skulder
 • hyresavtal och vräkning
 • brottmål, besöksförbud
 • testamente och frågor som rör arv
 • besvär över ärenden som rör till exempel utkomststöd, omhändertagande eller FPA:s ersättningar.

Juridisk rådgivning erbjuds av advokatbyråer, juridiska byråer och statens rättshjälpsbyråer, där offentliga rättsbiträden arbetar.

Offentlig rättshjälp

Juristtjänsterna är avgiftsbelagda men om du har låg eller medelhög inkomst, kan du få gratis eller delvis ersättningsgill juridisk hjälp vid statens rättshjälpsbyrå. Den offentliga rättshjälpen finns även tillgänglig på engelska och vid behov kan man använda tolktjänster. Offentlig rättshjälp söks vid statens rättshjälpsbyråer.

Om du har en rättsskyddsförsäkring som ersätter dina utgifter, kan du inte få offentlig rättshjälp. Ofta ingår rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen.

Privata jurister och advokater

Du kan söka en jurist till exempel på Finlands advokatförbunds (Suomen Asianajajaliitto) webbplats, via tjänsten Etsi asianajaja.

Flyktingrådgivningen

Flyktingrådgivningen (Pakolaisneuvonta) ger kostnadsfri juridisk rådgivning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar. Du får rådgivning på finska och engelska. Du kan även skicka e-post.

Telefon: 09 2313 9325 (mån.–fre. kl. 10–12)

E-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Rådgivning för papperslösa utlänningar: 045 2377 104 (måndagar kl. 14–16).

E-post: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi

Länken tar dig utanför tjänstenStatens rättshjälpsbyrå

Information om rättshjälp

Länken tar dig utanför tjänstenFlyktingrådgivningen r.f.

Rättshjälp till flyktingar

Om du blir utsatt för ett brott

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring nödnumret 112. Du ska ringa nödnumret endast i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara.

Brottsanmälan

Var och en har rätt att anmäla till polisen ett brott som ägt rum, alltså göra en brottsanmälan. Ett brott kan anmälas till polisen var som helst, oberoende av platsen för brottet. Du kan göra brottsanmälan:

 • på plats på polisstationen under öppettiderna för mottagande av brottsanmälningar eller
 • elektroniskt via polisens webbplats.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar per telefon om brottet i fråga är ringa och du inte behöver omedelbar hjälp av polisen.

Brottsofferjouren

Om du har blivit utsatt för ett brott, kan du få hjälp och råd vid Brottsofferjouren. Du kan kontakta Brottsofferjouren per telefon eller via chatten eller besöka servicestället. Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys) erbjuder även kostnadsfri rådgivning av en jurist.

Brottsofferjouren ger även rådgivning för att motarbeta diskriminering. Du kan kontakta rådgivningen om du tror att du har blivit utsatt för diskriminering.

Du hittar kontaktuppgifterna till Brottsofferjouren på webbplatsen.

Rättshjälp vid handläggning av brottmål

Rättshjälp betyder att du kan få en advokat helt eller delvis för statliga medel. Även en brottsmisstänkt har rätt till juridisk hjälp.

Medling

Ett brottmål kan även medlas, om offret och den brottsmisstänkta samtycker till detta. Syftet med medlingen är att komma överens om hur skadan som uppstått ska ersättas.

 

Hjälp vid våld

I Finland är våld brottsligt. Även våld mot familjemedlemmarna är ett brott. Barnaga, till exempel att slå barnen, är likaså ett brott. Barnet upplever kroppsaga som skrämmande. Den är också skadlig för barnets utveckling och ett ineffektivt sätt att straffa barn.

Våld kan vara till exempel

 • att skrämma, följa eller observera någon
 • att undertrycka och tvinga
 • att slå, sparka och knuffa
 • sexuellt våld.

Både offret och förövaren kan få hjälp.

Nollalinja

Tfn 080 005 005

Öppet: varje dag

Nollinjen (Nollalinja) är en hjälptelefon som du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen eller sexuellt våld eller hot om våld. Du kan ringa när som helst. Medarbetarna pratar finska, svenska och engelska.

Nollalinja har även en tolktjänst som betjänar på sex olika språk dygnet runt. Tolkningsspråken är ryska, somaliska, sorani, persiska, dari och arabiska.

Samtal till Nollalinja är kostnadsfria och de syns inte i telefonräkningen. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Nollalinja är avsedd för både kvinnor och män.

Kriscentret Monika

Tfn 0800 05058

Öppet: vardagar

Kriscentret Monikas hjälptelefon är avsedd för invandrarkvinnor. Hjälptelefonen betjänar på många olika språk. Du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen, sexuellt våld eller hot om våld.

Samtalet är kostnadsfritt. Du kan även kontakta Kriscentret Monika via chatten. Chatten betjänar på finska, engelska, ryska och arabiska.

Skyddshem

Om din make eller maka eller någon annan familjemedlem utövar våld mot dig kan du ta dig till ett skyddshem. I skyddshemmet är du i säkerhet och där finns personal på plats hela tiden. Du får hjälp med att göra ett slut på våldet och råd som hjälper dig att hantera situationen. Vistelse i skyddshemmet är kostnadsfritt. Du kan kontakta skyddshemmet även när en familjemedlem har hotat dig med våld.

Skyddshemmet Mona är endast avsett för invandrarkvinnor och deras barn. Ring journumret 045 639 6274 om du behöver en plats på skyddshemmet.

Hjälp vid sexuellt våld

Sexuellt våld är

 • våldtäkt
 • att tvinga till sexuella handlingar
 • sexuellt utnyttjande
 • att köpa sex av barn under 18 år eller ett offer till människohandel
 • sex med ett barn under 16 år
 • koppleri.

Sexuellt våld kan även förekomma i parförhållanden och äktenskap. Sexuellt våld är alltid ett brott, även i äktenskap.

Tukinainen

Tfn 0800 97899

Tukinainen är ett kriscenter för våldtäktsoffer där du får stöd och hjälp om du har blivit utsatt för sexuellt våld. Du får hjälp på finska och engelska.

SERI-stödcentret

Tfn 040701 8446

I Helsingfors finns SERI-stödcentret som är avsett för offer för sexuellt våld. SERI-stödcentret hjälper och ger råd till offer för sexuellt våld. Centret erbjuder bland annat medicinsk undersökning och psykologhjälp. Stödcentret betjänar alla, oavsett kön. Du kan komma direkt till SERI-stödcentret på egen hand, men det rekommenderas att du ringer i förväg.

Du kan även alltid söka hjälp vid hälsovårdscentralen i din hemkommun.

Länken tar dig utanför tjänstenFörbundet för mödra- och skyddshem

Skyddshemmens kontaktuppgifter

Länken tar dig utanför tjänstenVåldtäktskriscentralen Tukinainen

Stöd till offer för sexuellt våld

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS

SERI-stödcentret

Hjälp vid hedersrelaterade konflikter

Hedersrelaterat våld är våld som syftar till att försvara familjens eller släktens heder när man misstänker att en familjemedlem kränkt familjens eller släktens heder.

I Finland är försvarandet av familjens eller släktens heder inte en godtagbar anledning till hot, påtryckningar eller våld. Våld och hot är brott oavsett offrets och förövarens kultur.

Hedersrelaterat våld kan vara till exempel

 • påtryckningar
 • inskränkningar, till exempel ingripande i klädstil, sällskapande eller hobbyer
 • hot, till exempel att hota med att skicka till hemlandet
 • att tvinga till äktenskap eller förhindra skilsmässa.

Om du har upplevt hedersrelaterat våld eller hot om det i din familj, kan du kontakta Sopu-arbetet. Du hittar kontaktuppgifterna på Sopu-arbetets webbplats.

Hjälp med att få slut på våld

Miehen Linja

Tfn 09276 62 899

E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja är en tjänst för invandrarmän som har utövat våld eller fruktar att de kommer att utöva våld mot sin maka eller någon annan familjemedlem. Du kan boka ett möte per telefon, via chatten eller via e-post. Miehen Linja betjänar på finska, engelska, svenska, franska och grekiska. Betjäning kan även fås via tolk på det egna modersmålet.

Besöksförbud

Om någon upprepade gånger hotar eller trakasserar dig och du vill ha skydd, kan du ansöka om besöksförbud för denna person. Besöksförbudet innebär att personen inte får ta kontakt med dig. Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen eller i tingsrätten. Du kan fråga om råd vid socialbyrån eller rättshjälpsbyrån i din hemkommun. Om du har bevis på hot och trakasserier är det bra att spara dem.

Om du blir offer för människohandel eller tvångsarbete

Människohandel är ett brott i Finland. Människohandel är till exempel:

 • att tvinga någon till arbete, för vilket man betalar för lite eller ingen lön alls
 • att tvinga någon att sälja sex
 • att tvinga någon att tigga eller begå brott
 • att tvinga någon till äktenskap.

Är jag offer för människohandel?

Du kan vara offer för människohandel, om

 • någon tvingar dig att göra saker som du inte vill göra
 • någon hotar dig eller din familj med våld
 • någon hotar med att ange dig till myndigheter om du inte gör som hen säger
 • någon hindrar eller övervakar dina rörelser
 • du inte kan fritt prata om din situation för andra.

Såväl män som kvinnor och barn kan vara offer till människohandel. Förövarna kan vara yrkesbrottslingar men även offrets bekanta, vänner eller släktingar.

Hjälp till människohandelns offer

Människohandelns offer kan få hjälp. Om du misstänker att du är offer för människohandel, kontakta Hjälpsystemet för offer för människohandel. Du hittar kontaktuppgifterna på webbplatsen ihmiskauppa.fi.

Brottsofferjouren

Om du har blivit utsatt för ett brott, kan du få hjälp och råd vid Brottsofferjouren. Du kan kontakta Brottsofferjouren per telefon eller via chatten eller besöka servicepunkten. Brottsofferjouren (Rikosuhripäivystys) erbjuder även kostnadsfri rådgivning av en jurist.

Om du har tvingats att sälja sex, kan du även få hjälp vid Pro-tukipiste. Pro-tukipiste har verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Du hittar kontaktuppgifterna på Pro-tukipistes webbplats.

Uppehållstillstånd till människohandelns offer

Om du har blivit offer för människohandel eller om det finns motiverade skäl att misstänka det, kan du beviljas uppehållstillstånd i Finland. Du måste vara i Finland för att kunna ansöka om uppehållstillstånd som människohandelns offer. Om du är i en speciellt sårbar ställning, kan du få ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Mer information om uppehållstillstånd för människohandelns offer får du från Migrationsverket.

Uppehållstillstånd eller intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande

Om du redan har uppehållstillstånd i Finland och du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande, kan du ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta på grund av arbetsgivarens utnyttjande. Ansök om fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens utnyttjande, om ditt nuvarande uppehållstillstånd ska utgå och du inte har en ny arbetsgivare. Ansök om intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande om du har ett giltigt uppehållstillstånd och en ny arbetsgivare. Med hjälp av intyget eller det fortsatta tillståndet kan du arbeta inom vilken bransch som helst.