Livet i Finland

Städer

Maahanmuuttajana Helsingissä

Som invandrare i Helsingfors

Rådgivning för och integration av invandrare

Helsingfors-info

Helsingfors-info är ett rådgivningsställe där du kan fråga om aktuell information om Helsingfors, stadens tjänster, boendemöjligheter, arbete och studier. Du kan även be om hjälp om du inte vet vilken myndighet du ska kontakta. Helsinki-info erbjuder även digital rådgivning och hjälper dig med alla frågor kring invandring. Helsinki-info betjänar på många olika språk per telefon, ansikte mot ansikte och elektroniskt.

Helsingfors-info

Telefon: 09 310 11111, mån.–tors. kl. 9–16, fre. kl. 10–15

Tjänsteställen:

 • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 1
 • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2

Elektroniskt:

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning på chattenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skicka en fråga eller ge oss responsfinska | svenska | engelska

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • skattekort och skattenummer samt rådgivning om beskattningen
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om anställningar
 • rådgivning för företag och arbetsgivare.

Webbappen IHH Service Advisor App hjälper dig att hitta rätt myndigheter och i den hittar du information om vilka dokument du ska ta med på besöket.

I tjänsten medverkar Helsingfors-info, Esbo stad, magistraten i Nyland, Migrationsverket, Skatteförvaltningen, FPA, NTM-centralen i Nyland, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

International House Helsinki
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska

linkkiInternational House Helsinki:
Webbappen IHH Service Advisor App engelska

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto) upprättar en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) tillsammans med dig när du registrerar dig som arbetssökande.TE-byråerna i Östra centrum och Böle gör inledande kartläggningar. För att få en inledande kartläggning gjord, ska du anmäla dig som arbetssökande via Internet på adressen te-palvelut.fi. Du kan anmäla dig via Internet om du har finländska webbankkoder. Du kan också anmäla dig till den inledande kartläggningen vid TE-byrån.

Verksamhetsstället i Östra centrum
Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe
Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)
Telefonnummer: 0295 025 500
Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

linkkiTE-tjänster:
Videoklipp och broschyrer för invandrarefinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | kinesiska | arabiska

Invandrarenheten

Invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster hjälper invandrare bosatta i staden att integrera sig. Invandrarenhetens tjänster är till exempel vägledning, rådgivning och inledande kartläggning. Invandrarenheten hjälper också personer som fallit offer för människohandel.

Om du inte söker jobb men vill få den inledande kartläggningen och en integrationsplan upprättade, ska du kontakta invandrarenheten vid Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster.

Kontaktuppgifter till invandrarenheten:

Verkstadsgatan 14 A
00580 Helsingfors
Rådgivningsnumret för socialarbete (09) 310 37 577 mån–fre kl. 8.15–16

linkkiHelsingfors stad:
Invandrarenhetenfinska | svenska | engelska

Läs mer: Integration i Finland.

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter.

I vissa fall får du en tolk via myndigheten. Då är tolkningen kostnadsfri för dig. Du kan i förväg fråga om tolkningen hos ifrågavarande myndighet eller få råd vid Helsingfors stads invandrarrådgivning. Till exempel FPA och migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) beställer i vissa fall en tolk för kunden.

Du kan anlita en tolk när som helst om du bokar tolken och betalar kostnaderna själv.

Också många företag erbjuder tolktjänster. Du kan söka dessa företag till exempel med sökmotorer på Internet. På webbplatsen för Finlands översättar- och tolkförbund finns en sökmotor med vilken du kan söka en tolk eller en översättare.

Tjänsterna vid Helsingforsregionens kontakttolkcentral är främst avsedda för myndigheter som arbetar med invandrare.

Läs mer: Behöver du en tolk?

linkkiFinlands översättar- och tolkförbund:
Sök tolk eller översättarefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingforsnejdens kontakttolkcentral:
Tolkningfinska