Ongelmatilanteet Helsingissä

Problematiska situationer i Helsingfors

Coronavirus COVID-19

Använd ansiktsmask

Använd ansiktsmask när du:

 • inte har fått två doser av COVID-19-vaccinet eller inte har haft COVID-19-infektion under de 6 föregående månaderna
 • reser med buss, tåg, metro eller spårvagn
 • ska ta ett coronavirustest
 • studerar på högstadiet, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt
 • lämnar eller hämtar ditt barn i dagvården
 • på arbetsplatsen om arbetsgivaren rekommenderar det
 • besöker affären eller banken
 • besöker biblioteket, hälsostationen eller andra kommunala tjänster
 • precis har kommit till Finland och ska sätta dig i karantän
 • i andra situationer där det inte går att undvika nära kontakter.

Det viktigaste är att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor och att tvätta händerna ofta. Om du har symtom, stanna hemma.

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar om användningen av ansiktsmaskerfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

linkkiHelsingforsregionens trafik HRT:
Krav på ansiktsmask i kollektivtrafikenfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Jag återvänder till Finland och Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | tyska | polska

Rekommendationer och restriktioner

 • Ta ett coronavaccin för att skydda dig och dina nära mot allvarlig coronasjukdom.
 • Tvätta händerna, hosta i armvecket.
 • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor.
 • Om du har symtom, stanna hemma.
 • Behåll Coronablinkern-appen på och följ dess instruktioner.

linkkiHelsingin kaupunki:
Helsinki’deki kısıtlamalar ve tavsiyelerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Vad du ska göra om du blir sjuk(pdf, 181 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | tyska | rumänska | bulgariska

linkkiHelsingfors stad:
Efter ett coronatest(pdf, 112 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | tyska | rumänska | bulgariska

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar för hemmakarantän(pdf, 167 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | polska | rumänska

linkkiHelsingfors stad:
Anvisningar för dig som är isolerad(pdf, 117 kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | spanska | turkiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | polska | rumänska

linkkiHelsingfors stad:
Information om coronaviruset på olika språkfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

Vaccin mot coronavirus

I Helsingfors får alla 12 år fyllda coronavaccin. Det finns vaccinationsställen i olika delar av staden.

Du kan boka vaccinationstiden per telefon eller elektroniskt:

 • Boka tiden per telefon på numret 09 310 46300, mån–fre kl. 8–16.
 • Boka tiden elektroniskt på adressen koronarokotusaika.fi.

I den elektroniska bokningstjänsten behöver du nätbankkoder eller mobilcertifikat samt uppgift om ditt vaccinationsställe.

Du kan också få coronavaccinet utan tidsbeställning. På Helsingfors stads webbplats hittar du mer detaljerade anvisningar och vaccinationsställenas adresser.

linkkiHelsingfors stad:
Coronavaccinationer i Helsingforsfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska

linkkiCoronavaccinbokning.fi:
Tidsbokning för coronavaccinationfinska | svenska | engelska

Mer information om vaccinationen och frågor kring coronaviruset finns på sidan: Coronavirus COVID-19.

Nödsituationer och brott

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en nödsituation. Via nödnumret kan du tillkalla polis, ambulans eller brandkår. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation. En brottsanmälan kan du göra på polisstationen. Om det inte är fråga om ett allvarligt brott, kan du även göra brottsanmälan elektroniskt via polisens webbplats.

Läs mer: Brott.

linkkiPolisen:
Polisinrättningarnas kontaktuppgifter och tjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

Socialjouren

Socialjouren (sosiaalipäivystys) hjälper kvällstid och under veckoslut om du är i akut behov av hjälp av en socialarbetare.

Socialjouren
Tfn 020 696 006

Krisjouren

På Krisjouren (kriisipäivystys) kan du få psykisk första hjälpen och stöd om du hamnar i en plötslig krissituation. Plötsliga krissituationer kan till exempel vara en allvarlig olycka, att en närstående avlider eller att du blir offer för våld.

Du kan ringa jourtelefonen dygnet runt. Telefonnumret är (09) 310 44222

Per telefon betjänar socialjouren och krisjouren på finska, svenska och i mån av möjlighet även på engelska. Vid möten kan tolk användas.

Läs mer: Problematiska situationer.

linkkiHelsingfors stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med migrationsverket. Du kan även fråga om råd vid Helsinki-info.

Helsinki-info

Telefon: 09 310 11111, mån.–tors. kl. 9–16, fre. kl. 10–15

Serviceställen:

 • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 4
 • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2

Elektroniskt:

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning på chatten (Helsinki-info)finska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skicka en fråga eller ge oss responsfinska | svenska | engelska

Flyktingar och asylsökande samt andra utlänningar kan söka hjälp och råd i frågor kring uppehållstillståndet hos Flyktingrådgivningen rf.

Adress: Pasilanraitio 9 B
Tfn 09 23139300 / 09 23139325
E-post: pan(at)pakolaisneuvonta.fi

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd.

Be​höver du en jurist?

Om du behöver rättshjälp, kan du kontakta Helsingfors rättshjälpsbyrå (Helsingin oikeusaputoimisto).

Helsingin oikeusaputoimisto
Adress: Porkalagatan 13 G, vån 2
Tfn 029 56 60120
E-post: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi

Du kan även söka fram en privat advokat via Finlands Juristförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

Våld

Hjälp för kvinnor på olika språk

Om du har blivit utsatt för våld eller hot, kan du få hjälp och stöd hos Kriscentret Monika. Diu kan boka en tid genom att ringa hjälptelefonen i förväg eller besöka centret. Tjänsten är helt konfidentiell och du behöver inte uppge ditt namn. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Hjälptelefon 0800 05058, mån.–fre. klockan 9–16

Kriscentret Monika (Kriisikeskus Monika)
Adress: Hermanstads Strandväg 12 A, vån. 4
Öppettider: mån-fre 9-17

Skyddshem

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du ta dig till ett skyddshem (turvakoti). Skyddshemmet Mona är ett skyddshem för kvinnor och deras barn. Skyddshemmets adress är hemlig.

Turvakoti Mona
Tfn 045 639 6274

Du kan även ta dig till Huvudstadens Skyddshem.

Pääkaupungin Turvakoti
Adress: Steniusvägen 20
Tfn (09) 4777 180

Hjälp för män

Oslagbar Linje (Lyömätön Linja) är en tjänst som hjälper män som har utsatt sin partner för våld. Tfn 044 7511 334.

Läs mer: Våld.

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiMiessakit ry:
Hjälp för män för att sluta med våldsamt beteendefinska | engelska

Problem i äktenskap eller parförhållande

Familia ordnar rådgivning och stöd utan avgift för par och familjer från två kulturer på finska och engelska. Väestöliitto erbjuder rådgivning och terapi för par på finska och engelska.

linkkiFamilia ry:
Relationsrådgivning för par från två kulturerfinska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Sökning av relationsrådgivningstjänsterfinska | svenska | engelska

Barns och ungas problem

Barns problem

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som rör små barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Om du behöver råd i sådant som rör fostran av barn eller barns utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen (perheneuvola). Familjerådgivningen betjänar barn under 18 år och deras föräldrar.

Befolkningsförbundet ger råd till familjer i frågor rörande barnfostran och familjens välmående.

Rådgivningen på olika språk:

Tfn 09-228 05 245 och 050 325 6450 (sorani, dari, persiska)
Tfn 09-228 05141, mobil 050 325 7173 (ryska, engelska)

Ungas problem

Helsingfors ungdomsstation (Helsingin nuorisoasema) erbjuder hjälp till 13–23-åriga unga Helsingforsbor. Du kan till exempel få hjälp med psykiska problem och missbruksproblem samt hjälp att sluta spela. Också den ungas föräldrar kan kontakta ungdomsstationen.

Flickor kan få stöd och råd i Flickornas hus (Tyttöjen talo) och pojkar i Pojkarnas hus (Poikien talo).

Röda Korset har ett skyddshus för 12–19-åriga unga. På De ungas skyddshus kan du få samtalshjälp och tillfällig logi. Kontaktuppgifter till De ungas skyddshus:

Nylandsgatan 32 A
Öppettider: varje dag kl. 17.00–10.00
Tfn (09) 622 4322
E-post: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

Läs mer: Barns och ungas problem.

linkkiHelsingfors stad:
Familjestödfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Familjerådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshus i Helsingforsfinska | svenska

linkkiFlickornas hus Helsingfors:
Stöd och verksamhet för flickorfinska

linkkiPojkarnas hus:
Pojkarnas husfinska

Ek​onomiska problem

Om du har ekonomiska problem kan du fråga om råd hos en socialarbetare i din hemkommun eller hos FPA.I vissa situationer har du rätt till utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd hos FPA.

linkkiFpa:
Information om utkomststöd(pdf, 595kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Helsingfors rättshjälpsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivning
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 60123 mån–fre kl. 8–16.15

Läs mer: Ekonomiska problem.

linkkiRättshjälpsbyrå:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska | svenska | engelska

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös, ta då kontakt med servicestället för socialarbete på ditt område. En socialarbetare kan hjälpa dig att hitta bostad.

De bostadslösas servicecenter på Sanduddsgatan har öppet dygnet runt varje dag. Där kan du vid behov övernatta. Servicecentret erbjuder nattlogi åt helsingforsare med missbruksproblem, om de inte har något annat ställe att övernatta.

Hietaniemenkadun palvelukeskus
Sanduddsgatan 5 B
Tfn (09) 310 466 28

Vailla vakinaista asuntoa ry. är en förening som hjälper bostadslösa. Vailla vakinaista asuntoa ry har ett nattcafé, Kalkkers, som erbjuder bostadslösa en varm plats på natten från höst till vår. Kalkkers håller öppet kl. kl. 22–6. Det finns inga möjligheter att övernatta på nattcaféet, och det är inte heller drogfritt. Där är det ingen som frågar om du har uppehållstillstånd. Nattcaféet finns i Helsingfors på adressen Banmästargatan 6, Östra Böle och telefonnumret är 050 4431 068. E-post: kalkkers(at)vvary.fi. Experter på invandring som arbetar på samma adress:

 • Mån-tor: finska, engelska, bulgariska. Tfn 044 2603 818.
 • Fre: finska och ryska. Tfn 050 4079 703.

Läs mer: Bostadslöshet.

linkkiHelsingfors stad:
Information för bostadslösafinska | svenska | engelska

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry:
Föreningen för bostadslösafinska | engelska

linkkiSininauhasäätiö:
Serviceguide för bostadslösa i Helsingfors(pdf, 3,7 MB)finska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | bulgariska

Missbruks​problem

Om du behöver hjälp med ett missbruksproblem (såsom alkohol- eller drogmissbruk), kan du kontakta din närmaste hälsostation. Du kan också kontakta A-kliniken.

Unga i åldern 13–23 med missbruksproblem kan få hjälp vid ungdomsstationen.

Läs mer: Missbruksproblem.

linkkiHelsingfors stad:
Missbrukarvårdfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Ungdomsstationerfinska | svenska | engelska

Dödsfall

Begravningsbyråer hjälper med de praktiska arrangemangen vid en begravning. Du kan söka begravningsbyråer till exempel på Finlands begravningsbyråers förbunds webbplats.

I Helsingfors finns flera begravningsplatser. Den evangelisk-lutherska kyrkan sköter om de flesta av dem. I Sandudd finns dessutom Helsingfors ortodoxa begravningsplats, Helsingfors judiska begravningsplats och Helsingfors muslimska begravningsplats för tatarer.

Muslimerna i Helsingfors har sitt eget gravkvarter på Furumo begravningsplats i Vanda.

På Furumo begravningsplats finns även ett gravområde för konfessionslösa. Där kan de avlidna begravas som inte hörde till ett religionssamfund.

Om en närstående har avlidit och du behöver psykiskt stöd, kan du ringa krisjouren (kriisipäivystys). Du kan ringa jourtelefonen dygnet runt. Telefonnumret är (09) 310 44222

Läs mer: Dödsfall.

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska | engelska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Begravningsplatserfinska | svenska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Muslimernas gravkvarterfinska | arabiska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Konfessionslös begravningsplatsfinska