Ongelmatilanteet Helsingissä

Problematiska situationer i Helsingfors

Coronavirus COVID-19

linkkiHelsingfors stad:
Information om coronaviruset på olika språkfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska

Nödsituationer

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en nödsituation. Via nödnumret kan du tillkalla polis, ambulans eller brandkår. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Socialjouren

Socialjouren (sosiaalipäivystys) hjälper kvällstid och under veckoslut om du är i akut behov av hjälp av en socialarbetare.

Socialjouren
Tfn 020 696 006

Krisjouren

På Krisjouren (kriisipäivystys) kan du få psykisk första hjälpen och stöd om du hamnar i en plötslig krissituation. Plötsliga krissituationer kan till exempel vara en allvarlig olycka, att en närstående avlider eller att du blir offer för våld.

Du kan ringa jourtelefonen dygnet runt. Telefonnumret är (09) 310 44222

Per telefon betjänar socialjouren och krisjouren på finska, svenska och i mån av möjlighet även på engelska. Vid möten kan tolk användas.

Läs mer: Problematiska situationer.

linkkiHelsingfors stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, kan du ta kontakt med migrationsverket. Du kan även fråga om råd vid Helsinki-info.

Helsinki-info

Telefon: 09 310 11111, mån.–tors. kl. 9–16, fre. kl. 10–15

Serviceställen:

  • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 4
  • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2

Elektroniskt:

linkkiHelsingfors stad:
Rådgivning på chatten (Helsinki-info)finska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Skicka en fråga eller ge oss responsfinska | svenska | engelska

Flyktingar och asylsökande samt andra utlänningar kan söka hjälp och råd i frågor kring uppehållstillståndet hos Flyktingrådgivningen rf.

Adress: Pasilanraitio 9 B
Tfn 09 23139300 / 09 23139325
E-post: pan(at)pakolaisneuvonta.fi

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd.

Brott

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ring nödnumret 112. Ring inte nödnumret om det inte är fråga om en nödsituation.

En brottsanmälan kan du göra på polisstationen. Om det inte är fråga om ett allvarligt brott, kan du även göra brottsanmälan elektroniskt via polisens webbplats.

Läs mer: Brott.

linkkiPolisen:
Kontaktuppgifter till polisstationernafinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

Be​höver du en jurist?

Om du behöver rättshjälp, kan du kontakta Helsingfors rättshjälpsbyrå (Helsingin oikeusaputoimisto).

Helsingin oikeusaputoimisto
Adress: Porkalagatan 13 G, vån 2
Tfn 029 56 60120
E-post: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi

Du kan även söka fram en privat advokat via Finlands Juristförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiFinlands Advokatförbund:
Advokaterfinska | svenska | engelska

Våld

Hjälp till invandrarkvinnor

Om du har blivit utsatt för våld eller hot, kan du få hjälp och stöd hos Kriscentret Monika. Diu kan boka en tid genom att ringa hjälptelefonen i förväg eller besöka centret. Tjänsten är helt konfidentiell och du behöver inte uppge ditt namn. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Hjälptelefon 0800 05058, mån.–fre. klockan 9–16

Kriscentret Monika (Kriisikeskus Monika)
Adress: Hermanstads Strandväg 12 A, vån. 4
Öppettider: mån-fre 9-17

Skyddshem

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du ta dig till ett skyddshem (turvakoti).

Skyddshemmet Mona är ett skyddshem avsett för invandrarkvinnor och deras barn. Du kan ta dig till ett skyddshem om det på grund av våld är för farligt att vistas hemma. Skyddshemmets adress är hemlig.

Turvakoti Mona
Tfn 045 639 6274

Du kan även ta dig till Huvudstadens Skyddshem.

Pääkaupungin Turvakoti
Adress: Steniusvägen 20
Tfn (09) 4777 180

Hjälp för män

Tjänsten Miehen Linja (Miehen Linja) är en tjänst som hjälper män, som har utsatt sin partner för våld. Tjänsten är avsedd för män som flyttat till Finland, oberoende av bostadsort.

Tfn 09 276 62 8 99

På Miehen Linja kan du prata på finska, svenska, engelska, franska och grekiska eller medelst en tolk på ditt modersmål.

Läs mer: Våld.

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiLyömätön Linja:
Hjälp för män för att sluta med våldsamt beteendefinska | engelska

Problem i äktenskap eller parförhållande

Familia Clubs projekt Duo erbjuder relationsrådgivning för par från två kulturer på finska och engelska. Rådgivningen är avgiftsbelagd.

Väestöliitto erbjuder parrådgivning och parterapi på finska och engelska.

Läs mer: Problem i äktenskap och parförhållande.

linkkiFamilia Club:
Relationsrådgivning för par från två kulturerfinska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Sökning av relationsrådgivningstjänsterfinska | svenska | engelska

Barns och ungas problem

Barns problem

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som rör små barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Om du behöver råd i sådant som rör fostran av barn eller barns utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen (perheneuvola). Familjerådgivningen betjänar barn under 18 år och deras föräldrar.

Väestöliitto ger råd till invandrarfamiljer i frågor rörande barnfostran och familjens välmående.

Rådgivningen på olika språk:

Tfn 09-228 05 245 och 050 325 6450 (sorani, dari, persiska)
Tfn 09-228 05141, mobil 050 325 7173 (ryska, engelska)

Ungas problem

Helsingfors ungdomsstation (Helsingin nuorisoasema) erbjuder hjälp till 13–23-åriga unga Helsingforsbor. Du kan till exempel få hjälp med psykiska problem och missbruksproblem samt hjälp att sluta spela. Också den ungas föräldrar kan kontakta ungdomsstationen.

Flickor kan få stöd och råd i Flickornas hus (Tyttöjen talo) och pojkar i Pojkarnas hus (Poikien talo).

Röda Korset har ett skyddshus för 12–19-åriga unga. På De ungas skyddshus kan du få samtalshjälp och tillfällig logi. Kontaktuppgifter till De ungas skyddshus:

Nylandsgatan 32 A
Öppettider: varje dag kl. 17.00–10.00
Tfn (09) 622 4322
E-post: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

Läs mer: Barns och ungas problem.

linkkiHelsingfors stad:
Familjestödfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Familjerådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshus i Helsingforsfinska | svenska

linkkiFlickornas hus Helsingfors:
Stöd och verksamhet för flickorfinska

linkkiPojkarnas hus:
Pojkarnas husfinska

Ek​onomiska problem

Om du har ekonomiska problem kan du fråga om råd hos en socialarbetare i din hemkommun eller hos FPA.I vissa situationer har du rätt till utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd hos FPA.

linkkiFpa:
Information om utkomststödfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Helsingfors rättshjälpsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivning
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 60123 mån–fre kl. 8–16.15

Läs mer: Ekonomiska problem.

linkkiRättshjälpsbyrå:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska | svenska | engelska

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös, ta då kontakt med servicestället för socialarbete på ditt område. En socialarbetare kan hjälpa dig att hitta bostad.

De bostadslösas servicecenter på Sanduddsgatan har öppet dygnet runt varje dag. Där kan du vid behov övernatta. Servicecentret erbjuder nattlogi åt helsingforsare med missbruksproblem, om de inte har något annat ställe att övernatta.

Hietaniemen palvelukeskus
Sanduddsgatan 5 B
Tfn (09) 310 466 28

Vailla vakinaista asuntoa ry. är en förening som hjälper bostadslösa. Vailla vakinaista asuntoa ry har ett nattcenter, Kalkkers, som erbjuder varmt nattlogi för bostadslösa från höst till vår. Kalkkers håller öppet kl. 22–6. Till Kalkkers kan du även komma utan uppehållstillstånd.

Vasagatan 5
Tfn 050 443 1068
E-post: kalkkers(at)vvary.fi

Läs mer: Bostadslöshet.

linkkiHelsingfors stad:
Information för bostadslösafinska | svenska | engelska

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry.:
Föreningen för bostadslösafinska | engelska

linkkiSininauhasäätiö:
Serviceguide för bostadslösa i Helsingfors(pdf, 3,7 MB)finska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska | bulgariska

Missbruks​problem

Om du behöver hjälp med ett missbruksproblem (såsom alkohol- eller drogmissbruk), kan du kontakta din närmaste hälsostation. Du kan också kontakta A-kliniken.

Unga i åldern 13–23 med missbruksproblem kan få hjälp vid ungdomsstationen.

Läs mer: Missbruksproblem.

linkkiHelsingfors stad:
Missbrukarvårdfinska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Ungdomsstationerfinska | svenska | engelska

Dödsfall

Begravningsbyråer hjälper med de praktiska arrangemangen vid en begravning. Du kan söka begravningsbyråer till exempel på Finlands begravningsbyråers förbunds webbplats.

I Helsingfors finns flera begravningsplatser. Den evangelisk-lutherska kyrkan sköter om de flesta av dem. I Sandudd finns dessutom Helsingfors ortodoxa begravningsplats, Helsingfors judiska begravningsplats och Helsingfors muslimska begravningsplats för tatarer.

Muslimerna i Helsingfors har sitt eget gravkvarter på Furumo begravningsplats i Vanda.

På Furumo begravningsplats finns även ett gravområde för konfessionslösa. Där kan de avlidna begravas som inte hörde till ett religionssamfund.

Om en närstående har avlidit och du behöver psykiskt stöd, kan du ringa krisjouren (kriisipäivystys). Du kan ringa jourtelefonen dygnet runt. Telefonnumret är (09) 310 44222

Läs mer: Dödsfall.

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Begravningsplatserfinska | svenska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Muslimernas gravkvarterfinska

linkkiHelsingfors kyrkliga samfällighet:
Konfessionslös begravningsplatsfinska