Livet i Finland

Städer

Muutto Helsinkiin

Flytta till Helsingfors

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Göksgränd 3A
00500 Helsingfors

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

Registrering som invånare

När du flyttar ditt stadigvarande boende till Helsingfors, ska du registrera dig som invånare i kommunen. Du kan registrera dig vid Helsingfors magistrat. Kontaktuppgifter till magistraten i Helsingfors:

Magistraten i Nyland, servicestället i Helsingfors
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors
Tfn 029 55 39391

När du besöker magistraten ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyg över uppehållsrätten (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) (om du är medborgare i ett EU-land)
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara legaliserade. På magistratens webbplats finns mer information om registreringen av utlänningar.

Läs mer: Registrering som invånare.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • skattekort och skattenummer samt rådgivning om beskattningen
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om anställningar
 • rådgivning för företag och arbetsgivare.

Webbappen IHH Service Advisor App hjälper dig att hitta rätt myndigheter och i den hittar du information om vilka dokument du ska ta med på besöket.

I tjänsten medverkar Helsingfors-info, Esbo stad, magistraten i Nyland, Migrationsverket, Skatteförvaltningen, FPA, NTM-centralen i Nyland, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Adress

International House Helsinki
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska

linkkiInternational House Helsinki:
Webbappen IHH Service Advisor App engelska

linkkiHelsingfors stad:
Tjänster för invandrarefinska | svenska | engelska