Muutto Helsinkiin

Flytta till Helsingfors

Coronaviruset och att flytta till Finland

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser.

Läs mer på InfoFinlands sida: Coronaviruset och att flytta till Finland.

Tillståndsärenden

På Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors kan du ansöka om uppehållstillstånd och registrera EU-medborgarens uppehållsrätt.

Migrationsverkets tjänsteställe i Helsingfors :

Handelstået 10
00770 Helsingfors
Öppet: mån.–fre. klockan 8–16.
Månadens sista torsdag klockan 10–16.15

Du kan också ansöka om många slags uppehållstillstånd och EU-registrering på internet i tjänsten Enter Finland. Om du inte är van vid att använda en dator, fyll i en ansökan på papper och lämna in den på Migrationsverkets tjänsteställe.

Dät är alltid bra att boka en tid i förväg på tjänstestället. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Observera att tjänstestället inte kan ge rådgivning om tillståndsärenden.

Läs mer: Flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Moving to Helsinkiengelska

Registrering som invånare

Om du flyttar ditt stadigvarande boende till Helsingfors, ska du registrera dig som invånare i kommunen. För att registrera en hemkommun måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Helsingfors.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

Tfn 0295 536 320 eller 0295 536 000

När du går till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du ta med dig

 • legitimation (till exempel pass)
 • uppehållstillstånd och uppehållskort (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • registreringsintyget över uppehållsrätten (om du är EU-medborgare)
 • äktenskapsintyg
 • dina barns födelseattester.

Observera att utländska handlingar ska vara översatta till finska, svenska eller engelska och legaliserade. Läs mer om legalisering av handlingar och om registreringen av utlänningar på InfoFinlands sida: Registrering som invånare. Fråga mer om detta vid ditt eget lands beskickning i Helsingfors.

Du får mer information om registreringen av utlänningar i befolkningsdatasystemet och om registrering av hemkommun på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du vid International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster på ett och samma besök. Du kan få:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring att flytta på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • skattekort och skattenummer samt rådgivning om beskattningen
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om anställningar
 • rådgivning för företag och arbetsgivare
 • rådgivning om frågor kring att skaffa sig en bostad och om boende.

Webbappen IHH Service Advisor App hjälper dig att hitta rätt myndigheter och i den hittar du information om vilka dokument du ska ta med på besöket.

I tjänsten medverkar Helsingfors-info, Esbo stad, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket, Skatteförvaltningen, FPA, NTM-centralen i Nyland, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Adress

International House Helsinki
Fågelviksgränden 2 D, vån. 2
00530 Helsingfors

linkkiInternational House Helsinki:
IHH – serviceställe för dig som flyttar till Finland engelska

linkkiInternational House Helsinki:
Webbappen IHH Service Advisor App engelska

linkkiHelsingfors stad:
welcome.helsinkiengelska