Gå till innehållet
Päihdeongelmat

Missbruksproblem

Publicerad31.05.2022
Du kan söka hjälp vid alkohol- och drogproblem på följande ställen:

Hälsovårdscentralen

Du kan kontakta den närmaste hälsovårdscentralen (terveysasema), om du har problem med alkohol eller droger.

A-kliniken

A-klinikerna (A-klinikka) är vårdenheter där personer med missbruks- och beroendeproblem och deras närstående får stöd och hjälp. På A-klinikstiftelsens webbplats hittar du kontaktuppgifterna till A-kliniker runtom i Finland. Du behöver ingen remiss till A-kliniken, utan kan själv boka en tid. Många kliniker har även en jourtid, då man kan komma för vård utan en tidsbokning. Tjänsterna vid A-kliniken i den egna kommunen är kostnadsfria för klienter som bor stadigvarande i Finland. Behandlingen på A-kliniken är konfidentiell.

Länken tar dig utanför tjänstenA-klinikstiftelsen

Hjälp med rusmedelsberoende

Webbtjänsten Päihdelinkki

I A-klinikstiftelsens webbtjänst Päihdelinkki får du information om missbruk och beroende. En del av tjänsterna i Päihdelinkki finns även på svenska, engelska och ryska.

Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister (Anonyymit Alkoholistit) AA on är en kamratförening för män och kvinnor, där de delar med sig av sina erfarenheter av alkoholism och försöker hjälpa varandra att bli friska. AA-grupper finns på många orter och i de större städerna finns även grupper på engelska.

Al-Anon erbjuder stöd till närstående personer till en alkoholist. I Helsingfors finns en engelskspråkig Al-Anon-grupp.

Anonyma narkomaner

Anonyma narkomaner (Nimettömät narkomaanit NA) erbjuder stöd och information samt gruppmöten. Den som vill sluta använda droger kan bli medlem. Du kan söka information om möten på webbplatsen på finska, engelska och svenska.