Gå till innehållet
Koronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

Publicerad21.03.2023
På denna sida hittar du mer allmän information om effekterna av coronaviruset i Finland och länkar till myndigheternas webbplatser för mer detaljerad information.

Myndigheterna i Finland har publicerat nyttig information om ämnet på olika språk.

Rekommendationer och restriktioner

  • Ta ett coronavaccin för att skydda dig och dina nära mot allvarlig coronasjukdom.
  • Om du blir sjuk stanna hemma. Du kan också göra ett snabbtest för covid-19 hemma.
  • Kom ihåg hygienen: tvätta händerna och använd ansiktsmask enligt eget övervägande, håll ett säkerhetsavstånd och se till att ha god ventilation.

Information om coronasituationen i ditt område finns på sjukvårdsdistriktets och den egna kommunens webbplats.

Ta coronavaccinet

Ta vaccinet mot coronavirus. Det skyddar dig mot allvarlig coronasjukdom. Vaccinationen är kostnadsfri.

Alla som är 12 år och äldre får coronavaccinet. Fråga din hälsostation var du kan få coronavaccinet. Yngre barn kan få vaccinet om de tillhör en riskgrupp.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats hittar du närmare information om coronavaccinet.

Vad gör jag om jag har symtom?

Om du har lindriga symtom på coronavirus, behöver du i regel inte testa dig. Du kan också göra ett snabbtest för covid-19 hemma. Undvik kontakt med andra i fem dagar eller i två dagar efter att symtomen har tagit slut. För närvarande placeras personer som smittats av coronaviruset sällan i officiell karantän eller isolering.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Snabbtest för covid-19 hemma

Om du får allvarliga symtom, till exempel om du har svårt att andas eller om ditt allmäntillstånd försämras, ska du direkt kontakta hälsovården.

Om dina symtom är lindriga och ditt allmäntillstånd är bra, behöver du inte kontakta hälsovården eller ta ett officiellt coronatest. Om du vill, kan du göra ett hemtest.

Om du fortfarande har symtom på dag fem eller efter fem dygn, är rekommendationen att du stannar hemma tills du har varit symtomfri i minst två dygn. Att vara symtomfri innebär att du inte längre har feber och att de övriga symtomen klart har minskat. Om det enda symtomet är en förändring av lukt- eller smaksinnet eller rethosta, behöver du inte fortsätta isoleringen.

Om hemtestets resultat är positivt

Träffa inte andra människor än dem som bor med dig åtminstone på fem dagar. Stanna hemma, om möjligt. Gå inte till jobbet, meddela din arbetsgivare om frånvaron. Gå inte till hobbyer eller publikevenemang. Om ingen annan kan handla åt dig, kan du gå till affären och apoteket. Då rekommenderas att du använder ansiktsmask. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smittan.

Om hemtestets resultat är negativt

Om du får ett negativt resultat på hemtestet men du har symtom, bör du undvika kontakter i fem dygn eller så länge att du inte längre har symtom. Du kan bli smittad även efter ett negativt testresultat. Du kan också vara i inkubationsfas, även om resultatet är negativt.

Om du måste gå utanför hemmet, är det bra att följa säkerhetsanvisningarna: håll säkerhetsavstånd och tvätta händerna ofta. Du kan använda ansiktsmask om du har symtom på luftvägsinfektion. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smittan.

Om du behöver ett läkarintyg om att du har insjuknat i coronavirussjukdom, kontakta hälsovården. 

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Anvisningar för karantän och isolering

Coronaintyg

Du kan behöva ett coronaintyg när du reser utomlands. Kontrollera alltid före resan de aktuella inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel landets närmaste beskickning.

Ta med dig ett coronaintyg, ett intyg över genomgången covid-19-sjukdom eller ett negativt testresultat när du reser. Dessa är EU:s godkända coronaintyg. Se till att ditt coronaintyg är giltigt och ladda ner det från tjänsten MittKanta.

För inloggning till webbtjänsten MittKanta behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Då kan du ladda ner coronapasset på din mobila enhet eller skriva ut det. Om du inte har nätbankskoder eller en mobil enhet, kan du få ett utskrivet coronapass från den hälsovårdsenhet där du har fått coronavaccin eller där coronatest har gjorts.

Mer information om coronaintyget finns på tjänsten Kanta.fi.

Länkar till myndigheternas material

Hälsa

Arbete och entreprenörskap

Information om Finland

Städer