Ongelmatilanteet Kauniaisissa

Problematiska situationer i Grankulla

Coronavirus COVID-19

linkkiGrankulla stad:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska

Nödsituationer

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en nödsituation. Via nödnumret kan du tillkalla polis, ambulans eller brandkår. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Läs mer: Nödsituationer.

Social- och krisjouren

Västra Nylands social- och krisjour hjälper dygnet runt om du eller din familj behöver hjälp i en akut krissituation, till exempel vid våld, problem med barnen eller psykiska problem. I krissituationer kan du ringa eller åka till jouren.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C, 02630 Esbo
Tfn 09 816 42439
Öppet varje dag dygnet runt.

linkkiEsbo stad:
Västra Nylands social- och krisjourfinska | svenska | engelska

linkkiMIELI Psykisk Hälsa Finland rf:
Riksomfattande kristelefonfinska | svenska | engelska | arabiska

Problem med uppehållstillstånd

Om du har problem med eller det råder oklarheter kring uppehållstillståndet kan du ta kontakt med Migrationsverket, Flyktingrådgivningen eller Helsingfors stads Helsinki-info.

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd

linkkiMigrationsverket:
Information om uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Helsingfors-infofinska | svenska | engelska

Brott

Om du blir utsatt för ett brott, gör en brottsanmälan hos polisen. Du kan göra brottsanmälan på internet. Du kan även fylla i en blankett och lämna den till Esbo huvudpolisstation.

Esbo huvudpolisstation
Knektbrovägen 4
02631 Esbo

Läs mer: Brott

linkkiLänsi-Uudenmaan poliisilaitos:
Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

Behöver du en jurist?

Västra Nylands rättshjälpsbyrå betjänar invånarna i Grankulla.

Västra Nylands rättshjälpsbyrå
Östanvindsvägen 1 A
02100 Esbo
Tfn 029 56 61820.

linkkiVästra Nylands rättshjälpsbyrå:
Rättshjälpfinska

Läs mer: Behöver du en jurist?

Våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i nödsituationer, ring nödnumret 112.

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kontakta ett skyddshem.

Huvudstadens skyddshem
Steniusvägen 20, Helsingfors
Tfn 09 4777 180 (24h)

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

Föreningen Monika-Naiset Liitto har en jourtelefon för invandrarkvinnor som blivit utsatta för våld.

Tfn 0800 05058

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnor(pdf, 212kt)finska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

Invandrarmän som har problem med våld kan få hjälp via tjänsten Miehen linja.

Tfn 09 276 6280
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

linkkiMiehen linja:
Hjälp för invandrarmänfinska | engelska

Läs mer: Våld

Problem i äktenskap och parförhållande

Vid problem i äktenskap och parförhållande kan du få hjälp vid familjerådgivningen. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla.

linkkiGrankulla stad:
Familjerådgivningfinska | svenska

Läs mer: Problem i äktenskap och parförhållande

Barns och ungas problem

Barns problem

Vid problem som gäller barn under skolåldern, kontakta barnrådgivningen.

linkkiGrankulla stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska

Vid problem som gäller barn i skolåldern hjälper till exempel skolans hälsovårdare.

linkkiGrankulla stad:
Skolhälsovårdenfinska | svenska

Om du behöver råd i frågor kring barns psykiska tillväxt och utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen.

linkkiGrankulla stad:
Familjerådgivningfinska | svenska

Ungas problem

Du kan prata om dina problem med skolans eller läroanstaltens hälsovårdare eller de vuxna vid ungdomsgården. Den unga själv eller föräldrarna kan också kontakta familjerådgivningen.

En ung som inte är trygg i sitt eget hem kan kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Skyddshuset finns i Stensvik.

De ungas skyddshus
Bleckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo

Tfn 09 8195 5360
E-post: turvatalo.espoo(at)redcross.fi

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | engelska

Läs mer: Barns och ungas problem

Död

Grankulla stad har en egen begravningsplats i Kasabergsområdet. Den är avsedd för stadens invånare.

Läs mer: Död