Opiskelija

Studerande

Uppehållstillstånd

Om du är medborgare i något av de nordiska länderna, ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz och kommer till Finland för att studera, måste du registrera din uppehållsrätt. Läs mer på InfoFinlands sida EU-medborgare och Nordisk medborgare.

Om du är medborgare i något annat land behöver du ett uppehållstillstånd för studier. Om dina studier i Finland pågår högst tre månader behöver du inget uppehållstillstånd. Du kan ändå behöva ett visum.

Läs mer på InfoFinlands sida Att studera i Finland.

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

linkkiStudy in Finland:
Information för utländska studerandeengelska

Studier i Finland

Du kan studera i Finland som utbytesstudent eller avlägga hela examen här.

Om du vill komma till Finland som utbytesstudent ska du kontakta till exempel studentexpeditionen eller den internationella enheten vid din egen läroanstalt.

På InfoFinlands sida Ansökan till utbildning hittar du information om hur du ansöker som examensstuderande till gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor i Finland.

I Finland kan du studera på finska, svenska och ibland på engelska. Högskolor ordnar engelskspråkig undervisning i vissa utbildningsprogram.

Läs mer på InfoFinlands sida Utländska studerande i Finland.

Boende

Om du är studerande kan du söka hyresbostäder som är speciellt avsedda för studerande. Studentbostäder har ofta lägre hyra än vanliga bostäder. Studentbostäder hyrs ut av studentbostadsstiftelser, universitetens studentkårer, nationer och vissa andra stiftelser. Dessutom har vissa läroanstalter egna studenthem. Fråga på din studieort var du kan söka en studentbostad.

Du kan söka bostad direkt när du blivit antagen till studier. I de största städerna kan det ta flera veckor eller månader innan man får en bostad.

På InfoFinlands sida Boende hittar du mer information om hur du söker bostad och andra frågor i anslutning till boende.

linkkiSuomen opiskelija-asunnot:
Studentbostäderfinska | engelska

Arbete

Om du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land, Schweiz eller i något av de nordiska länderna, har du rätt att arbeta obegränsat under din studietid och du behöver inget särskilt tillstånd för det. Arbete kan ge dig rätt till den sociala tryggheten i Finland.

Om du är medborgare i något annat land har du med ditt uppehållstillstånd för studerande rätt att arbeta i begränsad omfattning, om arbetet är

  • arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete eller
  • ett deltidsarbete, i genomsnitt högst 25 timmar per vecka under terminen
  • ett heltidsarbete under de tider då ingen undervisning ordnas vid läroanstalten, vanligen under sommar- och vinterlov.

På InfoFinlands sida Var hittar jag jobb? får du information om hur du söker arbete i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Studerandes rätt att arbetafinska | svenska | engelska

Hälsa

Om du kommer från ett annat nordiskt land till Finland för att studera har du rätt till sjukvård i Finland. Du får vård på samma villkor och till samma kostnad som finländarna. Ta med dig ett officiellt identitetsbevis när du använder hälsovårdstjänsterna.

Om du kommer från ett EU-land, ett EES-land eller Schweiz till Finland för att studera har du rätt till nödvändig sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet. Skaffa det europeiska sjukvårdskortet i ditt hemland innan du kommer till Finland.

Om du kommer från något annat land till Finland för att studera behöver du en omfattande sjukförsäkring innan du kan få uppehållstillstånd i Finland.

Mer information om uppehållstillstånd för studerande och om den sjukförsäkring som krävs för att få uppehållstillstånd får du på InfoFinlands sida Att studera i Finland eller på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats.

I Finland omfattas högskolestuderande av studerandehälsovården. Fråga mer vid din egen läroanstalt. Mer information om studerandehälsovården får du på Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) (YTHS) och social- och hälsovårdsministeriets (Sosiaali- ja terveysministeriö) webbplatser.

Du får information om hälsovårdstjänster i Finland på InfoFinlands sida Hälsa.

linkkiSHVS:
Hälsovård för högskolestuderandefinska | svenska | engelska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Studerandehälsovårdfinska | svenska

Den sociala tryggheten

De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland. En studerande från ett land utanför EU/EES kan ha rätt till vissa av FPA:s förmåner, till exempel de förmåner som ingår i sjukförsäkringen. Läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Utländsk examen i Finland

Om du har avlagt en examen utomlands kan du ha nytta av jämställande av examen, erkännande av yrkeskompetens eller av att skaffa dig rätt till yrkesutövning eller en fristående examen.

På InfoFinlands sida Utländska examina i Finland hittar du information om hur du kan få din examen eller dina studier erkända i Finland.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Erkännande av en examenfinska | svenska | engelska