Työntekijä tai yrittäjä

Arbetstagare eller företagare

Uppehållstillstånd

Om du är medborgare i något av de nordiska länderna, ett EU-land, ett EES-land eller i Schweiz och kommer till Finland för att arbeta, behöver du inget uppehållstillstånd. Läs mer på InfoFinlands sida Nordisk medborgare eller EU-medborgare.

Om du är medborgare i något annat land behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Om du redan befinner dig i Finland på någon annan grund kan du ha rätt att arbeta även om du inte har ansökt om ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Läs mer på InfoFinlands sida Till Finland för att arbeta.

Om du inte är medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer, ett EES-land eller i Schweiz och vill driva ett företag i Finland, behöver du ett uppehållstillstånd för företagare. Mer information om uppehållstillstånd för företagare hittar du på InfoFinlands sida Bli företagare i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Arbete i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Welcome Guideengelska

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för företagarefinska | svenska | engelska

Fortsatt uppehållstillstånd

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd på internet i tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe. Gör en ansökan innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Du får mer information om att ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Fortsatt uppehållstillstånd.

linkkiMigrationsverket:
Att förlänga uppehållstillståndetfinska | svenska | engelska

Arbete och företagande i Finland

I InfoFinlands avsnitt Arbete och företagande hittar du mycket information om arbetslivet och företagandet i Finland.

Finska och svenska språket

En del arbetsgivare ordnar undervisning i det finska språket för sina anställda. Fråga din arbetsgivare som det ordnas undervisning i det finska språket på din arbetsplats. Information om andra möjligheter att studera finska eller svenska hittar du i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Studier

Om du vill avlägga examen eller fortbilda dig kan du delta i fortbildning. Fortbildning ordnas bland annat av läroanstalter, fackförbund och Institutet för Yrkenas befrämjande. Också många arbetsplatser utbildar sina anställda till exempel i användningen av nya apparater eller program.

Studierna är inte alltid inriktade på att skaffa ett yrke. Du kan också ha studier som hobby. Läs mer på InfoFinlands sida Studier som hobby.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande information om fortbildningfinska | svenska

Den sociala tryggheten

Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten endera på basis av stadigvarande bosättning eller på basis av arbete. De flesta av FPA:s förmåner är sådana att du har rätt till dem endast om du flyttar ditt stadigvarande boende till Finland. Dessutom måste du uppfylla samma villkor för att få förmånen som alla andra som bor i Finland.

Om du flyttar till Finland för att arbeta, har du vanligtvis rätt till FPA:s förmåner under din anställning också när din anställning endast är kortvarig.

Mer information om den sociala tryggheten i Finland hittar du på InfoFinlands sida: Den sociala tryggheten i Finland.

Om du har anställning i Finland, är det skäl för dig att ansluta dig till en finländsk arbetslöshetskassa. Om du är medlem av en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, om du blir arbetslös. Läs mer på InfoFinlands sidor Fackförbund och Arbetslöshetsförsäkring.

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

Hälsan

Hälsovård för anställda och företagare

Om du har kommit till Finland för att arbeta har du vanligen rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna i Finland. Detta beror på hurdant och hur långt arbetsavtal du har samt från vilket land du har kommit till Finland. Du kan begära att FPA utreder din rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna. Du hittar mer information om den offentliga hälso- och sjukvården på InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland.

I Finland är arbetsgivare skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård för sina anställda.

Företagare kan ordna sin egen företagshälsovård om de vill. Företagare måste alltså inte ordna företagshälsovård för sig. Företagare måste ändå ordna företagshälsovård för sina anställda.

Företagshälsovården kan ordnas vid den lokala hälsovårdscentralen eller till exempel på en privat läkarcentral.

Mer information får du på InfoFinlands sida Företagshälsovården och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Företagshälsovårdfinska | svenska | engelska

Problematiska situationer

Om du förlorar ditt jobb

Om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare som endast gäller arbete för en viss arbetsgivare och du förlorar din arbetsplats, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd på andra grunder.

Om Migrationsverket har beviljat dig ett uppehållstillstånd för arbetstagare och din anställning upphör tidigare än uppehållstillståndet, måste du eller din arbetsgivare skriftligt meddela Migrationsverket att din anställning upphör.

Om ditt uppehållstillstånd för arbetstagare inte har begränsats att gälla arbete för en viss arbetsgivare, utan för en viss bransch och tillståndet är fortfarande giltigt, kan du byta jobb inom samma bransch.

Problem i arbetslivet

Om du råkar ut för problematiska situationer på arbetsplatsen ska du först kontakta din chef. Om hen inte kan hjälpa dig, ska du kontakta arbetarskyddsfullmäktige (työsuojeluvaltuutettu) eller förtroendemannen (luottamusmies) på din arbetsplats. Om ärendet inte kan lösas på arbetsplatsen, ska du kontakta arbetarskyddsdistriktet (työsuojelupiiri) i ditt område eller ditt fackförbund.

Information och råd om var du kan få hjälp med olika slags problem i arbetslivet hittar du på InfoFinlands sida Problem i arbetslivet.