Pikaoppaat Suomeen muuttajalle

Snabbguider för personer som flyttar till Finland

Arbetstagare, företagare, studerande, flykting, asylsökande eller en familjemedlem till en person bosatt i Finland hittar information speciellt om sin egen situation på dessa sidor i Infobanken. Via dessa sidor hittar du snabbt den information som du behöver i kortfattade form.

Snabbguider för personer som flyttar till Finland
  • Arbetstagare eller företagare
  • Studerande
  • Flykting
  • Asylsökande
  • Familjemedlem