Oleskelulupa lapselle tai vanhemmalle

Uppehållstillstånd för barn eller förälder

Barn till en finsk medborgare

Barnet kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om hans/hennes förälder är finsk medborgare eller gift med en finsk medborgare och bor i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då uppehållstillstånd ansöks.

Den förälder till barnet som är bosatt i Finland måste vara barnets vårdnadshavare för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste även den andra föräldern ge sitt samtycke till att barnet flyttar till Finland. En myndighet, till exempel en notaries publicus, måste verifiera överenskommelsen.

Familjebandet mellan föräldern och barnet måste bevisas, till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn.

Barnets vårdnadshavare gör ansökan för det minderåriga barnets del. Även barnet måste vara närvarande när tillståndsansökan lämnas in.

linkkiMigrationsverket:
Barn till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

Barn till en utländsk medborgare

Barnet kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om hans/hennes föräldrar har uppehållstillstånd i Finland och en förälder bor i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då uppehållstillstånd ansöks.

Även ett barn som föds i Finland behöver ett uppehållstillstånd i Finland. Tillståndet måste sökas inom tre månader från barnets födelse.

Den förälder till barnet som är bosatt i Finland måste vara barnets vårdnadshavare för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste även den andra föräldern ge sitt samtycke till att barnet flyttar till Finland. En myndighet, till exempel en notaries publicus, måste verifiera överenskommelsen.

Familjebandet mellan föräldern och barnet måste bevisas till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn.

Försörjning

För att barnet ska kunna få uppehållstillstånd måste hans/hennes uppehälle i Finland vara tryggat, till exempel genom förälderns löneinkomster.

Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas dock inte på föräldern om barnet fötts innan föräldern anlänt till Finland och föräldern har flyktingstatus i Finland. Om föräldern har fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare, ska man ansöka om uppehållstillstånd för barnet inom tre månader från att föräldern fått flyktingstatus. Ansökan kan även göras senare, men då tillämpas kravet på tillräcklig inkomst.

Om barnets förälder har uppehållstillstånd på grund av internetionellt skydd, men inte flyktingstatus, krävs att föräldern har en tillräcklig inkomst för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd.

Barnets vårdnadshavare gör ansökan för det minderåriga barnets del. Även barnet måste vara närvarande när tillståndsansökan lämnas in.

linkkiMigrationsverket:
Barn till en utländsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Utkomstförutsättningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Barn till en person som fått internationellt skyddfinska | svenska | engelska

Förälder eller annan vårdnadshavare

Du kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om ditt barn bor i Finland. Om barnet inte är finsk medborgare måste han/hon ha uppehållstillstånd i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då du ansöker om uppehållstillstånd.

För att få uppehållstillstånd på grund av familjeband måste du vara barnets vårdnadshavare. Vanligtvis är barnets mor eller far vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan dock även vara någon annan, till exempel en mor- eller farförälder.

Familjebandet mellan barnet och föräldern måste bevisas till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn. Om en annan vårdnadshavare än barnets mor eller far ansöker om uppehållstillstånd måste vårdnaden bevisas till exempel genom uppvisande av ett domstolsbeslut.

Försörjning

För att du ska kunna få uppehållstillstånd måste du ha tillräckliga medel för att leva i Finland.

Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas dock inte på dig om ditt barn är en finsk medborgare. Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas inte heller om du varit barnets vårdnadshavare redan innan barnet anlänt till Finland och barnet har flyktingstatus i Finland. Om barnet fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare, ska du ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader från att barnet fått flyktingstatus i Finland. Ansökan kan även göras senare, men då tillämpas kravet på tillräcklig inkomst.

linkkiMigrationsverket:
Vårdnadshavare till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Vårdnadshavare till en utländsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Utkomstförutsättningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Vårdnadshavare till en person som fått internationellt skyddfinska | svenska | engelska

Att ansöka om uppehållstillstånd

Vanligtvis måste du ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Ansök om tillståndet i ditt hemland eller i ett annat land där du vistas lagligt. Du kan också ansöka om ditt första visum i Finland, om din familjemedlem är finsk medborgare och du själv är medborgare i ett visumfritt land, det vill säga du inte behöver visum för att komma till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig eller Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen eller tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen eller tjänstestället. Det är bra att boka en tid hos beskickningen eller tjänstestället i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig eller på Migrationsverkets tjänsteställe i Finland. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.