Oleskelulupa muulle omaiselle

Uppehållstillstånd för annan anhörig

Också andra anhöriga till finska medborgare än en make/maka, en sambo, föräldrar till minderåriga barn eller minderåriga barn kan i vissa fall få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Även andra anhöriga till en person som har ett uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd kan beviljas uppehållstillstånd. Om uppehållstillståndet beviljats på någon annan grund än internationellt skydd, kan andra anhöriga inte få uppehållstillstånd.

En annan anhörig kan få uppehållstillstånd om han eller hon är helt beroende av den anhöriga som bor i Finland. På denna grund kan uppehållstillstånd beviljas till exempel för en förälder till en myndig (18 år gammal) person. Enbart ekonomiskt beroende eller svag hälsa räcker ändå inte för att beviljas uppehållstillstånd.

En annan anhörig kan få uppehållstillstånd också om han eller hon levt tillsammans som en familjemedlem till den anhöriga som är bosatt i Finland, innan denna person kom till Finland. Dessutom krävs det att familjelivet upphört på grund av ett tvingande skäl, till exempel för att man blivit flyktingar.

linkkiMigrationsverket:
Annan anhörig till en finsk medborgarefinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Annan anhörig till en person som fått internationellt skyddfinska | svenska | engelska

Att ansöka om uppehållstillstånd

Vanligtvis måste du ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Ansök om tillståndet i ditt hemland eller i ett annat land där du vistas lagligt.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig eller Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen eller tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen eller tjänstestället. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen eller tjänstestället i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig eller på Migrationsverkets tjänsteställe i Finland. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.