Koronavirus ja muutto Suomeen

Coronaviruset och att flytta till Finland

På grund av coronaviruset används olika undantagsarrangemang och instruktioner. På denna sida hittar du mer allmän information om effekterna av coronaviruset i Finland och länkar till myndigheternas webbplatser för mer detaljerad information.

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser. Du måste följa dem.

Kontrollera de gällande inreserestriktionerna på myndigheternas webbplatser.

linkkiStatsrådet:
Gällande inreserestriktioner finska | svenska | engelska

linkkiUtrikesministeriet:
Ofta ställda frågor om resande och coronavirusetfinska | svenska | engelska

Om du inte är i Finland

Du kan resa till Finland från vilket land som helst, om du har ett godtagbart intyg över fullständig COVID-19-vaccinationsserie och nödvändiga resedokument.

Om du är finsk medborgare eller bosatt i Finland, har du alltid rätt att återvända till Finland.

Om du ska flytta tillbaka till Finland från utlandet, var beredd att vid gränsen intyga grunden för din inresa i Finland. I gränskontrollen ska du visa upp ett giltigt ID-kort eller pass och vid beakta även behov ditt visum eller uppehållstillstånd, om sådana krävs. Mer information om gränsövergång finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Anvisningar om gränsövergångfinska | svenska | engelska | ryska

linkkilinkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Anvisningar för resenärer och arbetstagare som kommer till Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | tyska | polska | samiska

Hälsokontroller vid Finlands gränser

Skyldigheterna enligt smittskyddslagen gäller alla personer som anländer till Finland. Därför måste du bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar, oavsett från vilket land du kommer till Finland.

När du anländer till Finland från riskländer blir du hänvisad till hälsoundersökning vid gränsen.

  • Om du har fått två doser coronavaccin kan du visa myndigheterna ett vaccinationsintyg.
  • Om du har haft coronaviruset under det senaste halvåret kan du visa myndigheterna ett läkarintyg.
  • Om du har testat dig för coronavirus kan du visa myndigheterna ett intyg om testet.
  • Om du inte har något slags intyg kommer du att bli hänvisad till test eller få instruktioner om hur du kan gå till test.

I vissa situationer måste du också ta ett andra coronatest inom 3–5 dagar efter ankomsten till Finland. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att du undviker kontakter tills du har fått ett negativt resultat av detta andra test.

Du behöver inte ta ett coronatest i samband med inresan om du har ett intyg över en COVID-19-vaccinationsserie och det har gått minst 14 dygn sedan den sista vaccindosen eller ett intyg över att du under de senaste 6 månaderna insjuknat i coronavirussjukdom som bekräftats genom laboratorietest. I andra fall är testning obligatorisk.

Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt coronaintyg som alla EU-länder godtar i gränstrafiken. Personer som bor i Finland får EU:s coronaintyg i tjänsten Kanta.fi.

Du får mer information på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

linkkilinkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Coronaintygfinska | svenska | engelska

linkkiEuropa.eu:
EU:s coronaintygfinska | svenska | engelska | estniska | franska | spanska | tyska | portugisiska | polska | holländska | kroatiska | rumänska | ungerska | italienska | lettiska | litauiska | danska | bulgariska | slovakiska | slovenska | maltesiska | grekiska | tjeckiska

linkkiStatsrådet:
Hälsokontroller vid Finlands gränserfinska | svenska | engelska

Med hjälp av FINENTRY-tjänsten tar du dig snabbare över gränsen

Ta i bruk tjänsten innan du reser. FINENTRY-tjänsten ger personliga anvisningar om hur du ska agera när du anländer till Finland under pandemin. I FINENTRY-tjänsten kan du:

  • boka tid för att göra ett coronatest i Finland
  • få anvisningar per sms för att komma till testet
  • få ett sms med testresultatet.

Tjänsten kan användas på flera språk. Observera också anvisningar och begränsningar för inresa.

Läs mer om karantänen, rekommendationerna och restriktionerna på InfoFinlands sida: Coronavirus COVID-19.

linkkiFINENTRY:
Anvisningar för resor i coronasituationenfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | tyska | norska | samiska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Anvisningar för karantän och isoleringfinska | svenska | engelska

Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd

Finland har på grund av coronaviruset begränsat mottagningen och hanteringen av ansökningar om visum och uppehållstillstånd vid beskickningarna. Du kan fortfarande ansöka om uppehållstillstånd i Finland eller registrering av uppehållsrätt via Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Du kan även betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Innan Migrationsverket kan börja handlägga din ansökan om uppehållstillstånd måste du emellertid besöka Finlands beskickning för att styrka din identitet. Du ska besöka servicestället inom tre månader från att du har lämnat in din ansökan. På grund av coronavirusläget har tidsfristen för sökanden att styrka sin identitet tillfälligt förlängts till 31.12.2021. Kontrollera situationen vid Finlands beskickning som betjänar dig på adressen finlandabroad.fi.

Följ kundmeddelandena från utrikesministeriet och Migrationsverket.

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Om du ska flytta till Finlandfinska | svenska | engelska

Om du söker asyl i Finland

Du ska lämna in din asylansökan personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. Du kan resa in i Finland och lämna in din asylansökan även under coronavirusläget. Meddela gränskontrollmyndigheten omgående om att du vill söka asyl.

Om du är i Finland

Om du redan befinner dig i Finland och avser ansöka om uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd ska du beakta följande:

  • På grund av coronavirusläget kan du endast sköta ärenden på Migrationsverkets serviceställen med tidsbokning. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst.
  • Du kan fylla i de flesta ansökningarna på Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland på adressen enterfinland.fi.
  • Du ska besöka servicestället inom tre månader från att du har lämnat in din ansökan. På grund av coronavirusläget har tidsfristen för sökanden att styrka sin identitet tillfälligt förlängts till 31.12.2021.

Närmare anvisningar om att ansöka om uppehållstillstånd och ärendehanteringen vid servicestället finns på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar till utlänningar bosatta i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Tidsbokningstjänstfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillstånd

Tillräckliga inkomster

Ett fortsatt uppehållstillstånd kan vanligtvis inte beviljas om du inte har haft tillräckliga inkomster under det föregående tillståndets giltighetstid.

Har coronaviruset påverkat dina inkomster? I vissa situationer kan Migrationsverket ta hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd. Inkomstsänkningen måste ha orsakats av coronaviruspandemin. Undantaget gäller fram till 31.12.2021.

Arbetstagare

Har du blivit uppsagd eller permitterad på grund av coronaviruset? Eller har du haft mindre arbete än normalt under pandemin? Nu kan Migrationsverket ändå bevilja dig ett fortsatt uppehållstillstånd för arbetstagare, om din inkomst har varit lägre under en kort period på grund av coronaviruset. Bifoga till din ansökan ett intyg på uppsägningen eller permitteringen. Du ska be din arbetsgivare om intyget.

Familjemedlemmar

Har din familjs inkomster varit lägre än normalt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om uppehållstillstånd för familjemedlem. Bifoga till din ansökan ett intyg på att din familjemedlem har blivit uppsagd eller permitterad.

Studerande och forskare

Har dina studier framskridit långsammare än vanligt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd för studerande. Om du har insjuknat i coronaviruset eller om undantagsförhållandena har påverkat dina studier krävs inte samma studietakt som normalt.

Bifoga till din ansökan en utredning över varför dina studier inte har framskridit i den takt som du hade planerat.

linkkiMigrationsverket:
Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Om du inte kan lämna Finland

Om det inte finns några kommersiella flyg till ditt hemland ska du kontakta ditt lands ambassad eller konsulat och ta reda på om de kan hjälpa dig att återvända till ditt hemland. Om du vistas i Finland med ett giltigt visum ska du kontakta polisen. Polisen kan under vissa förutsättningar förlänga ett giltigt visum.

Mer information hittar du på polisens webbplats.

linkkiPolisen:
Visumärendenfinska | svenska | engelska

Tillfälligt uppehållstillstånd

Du kan i vissa situationer ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller bosättningsland på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruspandemin. Ett kort tillfälligt uppehållstillstånd kan beviljas endast om det är i praktiken omöjligt att lämna Finland eller om utresa till exempel är en betydande hälsorisk.

Ett tillfälligt uppehållstillstånd som beviljas på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruset gäller fram till den 31.12.2021.

Du hittar mer information om tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruspandemin på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna med anledning av coronavirusetfinska | svenska | engelska

Coronavirus COVID-19

Coronavirusepidemin i Finland påverkar vardagen på många sätt. Myndigheterna i Finland har publicerat nyttig information om ämnet på olika språk.

Läs mer: Coronavirus COVID-19.