Koronavirus ja muutto Suomeen

Coronaviruset och att flytta till Finland

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser. Du måste följa dem.

linkkiUtrikesministeriet:
Ofta ställda frågor om resande och coronavirusetfinska | svenska | engelska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Föreskrifter för personer som kommer till Finlandfinska | svenska | engelska

Om du inte är i Finland

Finland har på grund av coronaviruset begränsat mottagningen och hanteringen av ansökningar om visum och uppehållstillstånd vid beskickningarna. Du kan fortfarande ansöka om uppehållstillstånd i Finland eller registrering av uppehållsrätt via Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Du kan även betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Innan Migrationsverket kan börja handlägga din ansökan om uppehållstillstånd måste du emellertid besöka Finlands beskickning för att styrka din identitet. Du ska besöka servicestället inom tre månader från att du har lämnat in din ansökan. På grund av coronavirusläget har tidsfristen för sökanden att styrka sin identitet tillfälligt förlängts till 31.12.2020. Kontrollera situationen vid Finlands beskickning som betjänar dig på adressen finlandabroad.fi.

Följ kundmeddelandena från utrikesministeriet och Migrationsverket.

linkkiUtrikesministeriet:
Finlands beskickningar utomlandsfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Om du ska flytta till Finlandfinska | svenska | engelska

Gränspassage inom Schengenområdet

I fråga om vissa länder har Finlands övervakning av de inre gränserna och karantänrekommendationen upphört. Kontrollera uppgifterna på THL:s webbplats.

Mer information om gränsövergång finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

linkkilinkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Anvisningar för resenärer och arbetstagare som kommer till Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | norska | samiska

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Gränspassage inom Schengenområdetfinska | svenska | engelska | ryska

Säsongsarbete under COVID-19-epidemin

Begränsningarna för inresa har hävts i vissa branscher. Detta gäller säsongsarbete inom jord- och skogsbruk, trädgård och fiske.

Om du är medborgare i ett tredje land kan du komma till Finland om du har ett uppehållstillstånd och blanketten med arbetsgivarens motiveringar för att inresan är nödvändig.

Rekommendationen är att du iakttar frivillig karantän under 14 dygn.

linkkiArbets- och näringsministeriet:
Blankett för arbetsgivaren: Arbetsgivarens motiveringar om en arbetstagares nödvändiga inresa under det rådande undantagstillståndet finska | engelska

linkkiJord- och skogsbruksministeriet:
Vanliga frågor om säsongsarbetskraftfinska | svenska | engelska

linkkiGränsbevakningsväsendet:
Anvisningar om gränsövergångfinska | svenska | engelska | ryska

Om du söker asyl i Finland

Du ska lämna in din asylansökan personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten. Du kan resa in i Finland och lämna in din asylansökan även under coronavirusläget. Meddela gränskontrollmyndigheten omgående om att du vill söka asyl.

Om du är i Finland

Om du redan befinner dig i Finland och avser ansöka om uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd ska du beakta följande:

  • På grund av coronavirusläget kan du endast sköta ärenden på Migrationsverkets serviceställen med tidsbokning. Du kan boka en tid på Migrationsverkets tidsbokningstjänst.
  • Du kan fylla i de flesta ansökningarna på Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland på adressen enterfinland.fi.
  • Om du inte kan använda webbtjänsten Enter Finland och inte lyckas boka en tid vid ett serviceställe, kan du undantagsvis skicka in en pappersansökan per post eller e-post. Det rekommenderas dock att man använder Enter Finland eftersom ärendehanteringen går snabbare den vägen.

Närmare anvisningar om att ansöka om uppehållstillstånd och ärendehanteringen vid servicestället finns på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets anvisningar till utlänningar bosatta i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Tidsbokningstjänstfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Vanliga frågor om coronavirusutbrottets effekterfinska | svenska | engelska

Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillstånd

Tillräckliga inkomster

Ett fortsatt uppehållstillstånd kan vanligtvis inte beviljas om du inte har haft tillräckliga inkomster under det föregående tillståndets giltighetstid.

Har coronaviruset påverkat dina inkomster? I vissa situationer kan Migrationsverket ta hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd. Inkomstsänkningen måste bero på coronaviruspandemin och får vara högst sex månader. Undantaget gäller fram till 31.12.2020.

Arbetstagare

Har du blivit uppsagd eller permitterad på grund av coronaviruset? Eller har du haft mindre arbete än normalt under pandemin? Nu kan Migrationsverket ändå bevilja dig ett fortsatt uppehållstillstånd för arbetstagare, om din inkomst har varit lägre under en kort period på grund av coronaviruset. Bifoga till din ansökan ett intyg på uppsägningen eller permitteringen. Du ska be din arbetsgivare om intyget.

Familjemedlemmar

Har din familjs inkomster varit lägre än normalt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om uppehållstillstånd för familjemedlem. Bifoga till din ansökan ett intyg på att din familjemedlem har blivit uppsagd eller permitterad.

Studerande och forskare

Har dina studier framskridit långsammare än vanligt på grund av coronaviruset? Migrationsverket tar hänsyn till detta när du ansöker om fortsatt uppehållstillstånd för studerande. Om du har insjuknat i coronaviruset eller om undantagsförhållandena har påverkat dina studier krävs inte samma studietakt som normalt.

Bifoga till din ansökan en utredning över varför dina studier inte har framskridit i den takt som du hade planerat.

linkkiMigrationsverket:
Coronavirusutbrottets effekter på fortsatta uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

Om du inte kan lämna Finland

Om det inte finns några kommersiella flyg till ditt hemland ska du kontakta ditt lands ambassad eller konsulat och ta reda på om de kan hjälpa dig att återvända till ditt hemland. Om du vistas i Finland med ett giltigt visum ska du kontakta polisen. Polisen kan under vissa förutsättningar förlänga ett giltigt visum.

Mer information hittar du på polisens webbplats.

linkkiPolisen:
Visumärendenfinska | svenska | engelska

Tillfälligt uppehållstillstånd

Du kan i vissa situationer ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller bosättningsland på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruspandemin. Ett kort tillfälligt uppehållstillstånd kan beviljas endast om det är i praktiken omöjligt att lämna Finland eller om utresa till exempel är en betydande hälsorisk.

Ett tillfälligt uppehållstillstånd som beviljas på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruset gäller fram till den 31.10.2020.

Du hittar mer information om tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna med anledning av coronaviruspandemin på Migrationsverkets webbplats.

linkkiMigrationsverket:
Tillfälligt uppehållstillstånd på grund av begränsningarna med anledning av coronavirusetfinska | svenska | engelska

Coronavirus COVID-19

Coronavirusepidemin i Finland påverkar vardagen på många sätt. Myndigheterna i Finland har publicerat nyttig information om ämnet på olika språk.

Läs mer: Coronavirus COVID-19.