Rahoittajat

Finansiärer

InfoFinland finansieras av Samarbetskommunerna och staten. Åren 2017–2020 var statens finansiärer arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, FPA och Skatteförvaltningen.

InfoFinland utvecklas i samarbete med finansiärerna. Den som planerar att flytta till Finland med hjälp av InfoFinland hittar lätt information om att leva, bo, arbeta och studera i Finland på många olika språk.

Staten

Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av ärenden i anslutning till integrationen av invandrare i Finland. Kompetenscentret för integration av invandrare stöder arbete som främjar integrationen av invandrare lokalt, regionalt och riksomfattande.

linkkiArbets- och näringsministeriet :
Integration av invandrarefinska | svenska | engelska

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för utvecklingen av och det internationella samarbetet inom utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, motions- och ungdomspolitiken.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Webbsidorfinska | svenska | engelska

Miljöministeriet

linkkiMiljöministeriet:
Webbsidorfinska | svenska | engelska

FPA

FPA sköter grundtryggheten i olika skeden av livet för dem som bor i Finland. FPA:s kunder är alla personer som bor i Finland och utomlands och som omfattas av socialskyddet i Finland.

linkkiFpa:
Flyttning till eller från Finlandfinska | svenska | engelska

Skatteförvaltningen

linkkiSkatteförvaltningen:
Webbsidorfinska | svenska | engelska

Kommunerna

Helsingfors stad

Publicerar och administrerar InfoFinland.

Kommuner som är med i samarbetsavtalet

Esbo stad, Vanda stad, Grankulla stad

Åbo stad, Tammerfors stad, Karleby stad, Ylivieska-regionen, Brahestad-Kalajoki-regionen, Brahestads stad, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki och Merijärvi, Uleåborgs stad.

InfoFinlands samarbetsavtal

InfoFinlands finansiärer har ingått ett samarbetsavtal med vilket man överenskommit om principerna för genomförandet och finansieringen av nättjänsten InfoFinland (tidigare Infobanken) för åren 2017–2020.

Samarbetet möjliggör riksomfattande webbinformation för invandrare och personer som planerar att flytta till Finland och för myndigheter inom invandrarsektorn på ett sätt som också stöder behovet av information i kommunerna. Det är lätt att på ett pålitligt sätt hitta väsentlig information om integration av invandrare och om att bo i Finland på ett ställe, www.infofinland.fi.

Avtalsparterna driver och utvecklar tjänsten tillsammans. De vill dessutom stärka InfoFinlands riksomfattande ställning, så att det är möjligt för nya kommuner och andra organisationer att ansluta sig till tjänsten också i fortsättningen. Kommunernas finansieringsandelar fastställs utgående från antalet invånare.

Genomförandet av avtalet följs upp av en styrgrupp.

Nya aktörer är välkomna att utveckla den flerspråkiga informationen till invandrare och ansluta sig till InfoFinlands samarbetsavtal.

Närmare information om hur man ansluter sig till avtalet ger InfoFinlands chefredaktör Eija Kyllönen-Saarnio, eija.kyllonen-saarnio(snabel-a)hel.fi, tfn 050 363 3285.