Ongelmatilanteet Espoossa

Problematiska situationer i Esbo

Coronavirus COVID-19

linkkiEsbo stad:
Coronavaccinationer i Esbofinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Information om coronavirusetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska | hindi

linkkiEsbo stad:
Använd ansiktsmaskfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | franska | somaliska | turkiska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska | albanska | thai | vietnamesiska | hindi

linkkiEsbo stad:
Anvisningar för dig som insjuknat i eller exponerats för coronavirusfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Anvisningar för hemmakarantänfinska | svenska | engelska

Nödsituationer

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en nödsituation. Via nödnumret kan du tillkalla polis, ambulans eller brandkår. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Läs mer:Nödsituationer

linkkiEsbo stad:
Nödsituationerfinska | svenska | engelska

Social- och krisjouren

Social- och krisjouren (sosiaali- ja kriisipäivystys) hjälper dygnet runt om du eller din familj behöver hjälp i en akut krissituation. Krisen kan till exempel ha med våld, parförhållandet eller barnens problem att göra. Du kan även kontakta social- och krisjouren om du har problem med din mentala hälsa, missbruksproblem eller om du råkat ut för en traumatisk händelse i livet.

Västra Nylands social- och krisjour
Vitikka 1 C
02630 Esbo

Tfn (09) 816 42439
Öppet varje dag dygnet runt.

linkkiEsbo stad:
Västra Nylands social- och krisjourfinska | svenska | engelska

Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura) har en krismottagning för invandrare. Kontoret ligger i Böle i Helsingfors. Krismottagningen ger dig hjälp och stöd i svåra situationer. Boka en tid per telefon på numret (09) 4135 0501.

linkkiMIELI Psykisk Hälsa Finland rf:
Riksomfattande kristelefonfinska | svenska | engelska | arabiska

Problem med uppehållstillståndet

Om du har problem eller oklarheter med uppehållstillståndet, ska du ta kontakt med migrationsverket.

Läs mer: Problem med uppehållstillstånd

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

Om du är flykting, asylsökande eller vistas i Finland av någon annan anledning kan du be om juridisk hjälp och rådgivning vid Flyktingrådgivningen rf. Kontoret ligger i Helsingfors.

Adress: Böletået 9 B

Tfn 09 2313 9325
E-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska

Brott

Om du blir utsatt för ett brott, gör en brottsanmälan hos polisen. Du kan göra brottsanmälan på internet. Du kan även fylla i en blankett och lämna den till Esbo huvudpolisstation.

Esbo huvudpolisstation
Knektbrogränden 4
02631 Esbo

Läs mer: Brott

linkkiLänsi-Uudenmaan poliisilaitos:
Kontaktuppgifterfinska | svenska | engelska

linkkiPolisen:
Elektronisk polisanmälanfinska | svenska | engelska

Behöver du en jurist?

Om du behöver juridisk hjälp, kan du kontakta Västra Nylands rättshjälpsbyrå.

Biskopsbron 9 B
02230 Esbo

Tfn 029 56 61820
E-post: lansi-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Läs mer: Behöver du en jurist?

linkkiVästra Nylands rättshjälpsbyrå:
Rättshjälpfinska

Våld

Omatila hjälper dig om det förekommer våld eller hot om våld i din familj. Omatila ordnar vid behov ett tryggt boende för dig och dina barn. Tjänsten är konfidentiell och kostnadsfri.

Omatila
Enheten för familjeärenden
Armas Launis gata 10
Tfn 043 825 0535
E-post: omatila(at)espoo.fi

Läs mer: Våld

linkkiEsbo stad:
Hjälp till offer för familjevåldfinska | svenska

Miehen Linja (Miehen Linja) är en tjänst som hjälper män, som har utsatt sina familjemedlemmar för våld. Tjänsten är avsedd för invandrarmän.

Miehen linja
Målargränden 3 B
02650 Esbo
Tfn (09) 276 62899
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

linkkiMiehen linja:
Hjälp för invandrarmänfinska | engelska

Problem i äktenskap eller parförhållande

Om du har problem i ditt äktenskap eller parförhållande kan du kontakta familjerådgivningen. Familjerådgivningsbyråerna är i synnerhet avsedda för familjer med barn.

linkkiEsbo stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

Väestöliitto erbjuder rådgivning och terapi för par på finska och engelska.

linkkiBefolkningsförbundet:
Rådgivning till invandrare telefonledes och via e-postfinska | svenska | engelska

Familia Clubs projekt Duo erbjuder relationsrådgivning för par från två kulturer på finska och engelska. Rådgivningen är avgiftsbelagd.

linkkiFamilia ry:
Relationsrådgivning för par från två kulturerfinska | engelska

Också kyrkans familjerådgivningscentral erbjuder familjerådgivning vid problem i parförhållandet.

linkkiEsbo församlingar:
Kyrkans familjerådgivningfinska | svenska | engelska

Barns och ungas problem

Barns problem

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som rör hälsan och utvecklingen av barn under skolåldern.

I Esbo finns flera rådgivningsbyråer runtom i staden.

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning

Tfn (09) 816 22800

linkkiEsbo stad:
Rådgivningsbyråerfinska | svenska | engelska

Vid problem som berör barn i skolåldern hjälper till exempel skolans hälsovårdare.

linkkiEsbo stad:
Information om hälsovården för skolbarnfinska | svenska | engelska

Om du behöver råd i frågor kring barns psykiska utveckling, kan du boka en tid hos familjerådgivningen.

linkkiEsbo stad:
Familjerådgivningarfinska | svenska | engelska

Väestöliitto ger råd till invandrarfamiljer i frågor rörande barnfostran och familjens välmående.

Rådgivningen på olika språk:

Tfn 050 325 6450 (sorani, dari, persiska)
Tfn 050 325 7173 (ryska, engelska)

Ungas problem

Unga kan prata om sina problem med hälsovårdaren på den egna skolan eller läroanstalten. Det finns även andra ställen där man kan få hjälp.

En ung i åldern 13–22 år kan få hjälp vid Ungdomspolikliniken Nupoli om hen har problem till exempel med den mentala hälsan, rusmedelsbruk, spelande eller fritidsaktiviteterna. Man kan ringa eller besöka Nupoli. Besök på Nupoli är kostnadsfria och konfidentiella.

Tfn 09 816 31300

linkkiEsbo stad:
Nupoli - hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Om den unga inte är trygg i sitt eget hem, kan hen kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Skyddshuset finns i Alberga.

De ungas skyddshus
Bleckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo

Tfn (09) 8195 5360
E-post: turvatalo.espoo(at)redcross.fi

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | engelska

Läs mer: Barns och ungas problem

Ekonomiska problem

Om dina pengar inte räcker till eller om du har skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

linkkiRättshjälpsbyrå:
Ekonomi- och skuldrådgivningfinska | svenska | engelska

Du kan ha rätt till grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen såsom boende och mat.

linkkiEsbo stad:
Utkomststödfinska | svenska | engelska

linkkiFpa:
Information om utkomststöd(pdf, 595kt)finska | svenska | engelska | ryska | estniska

Läs mer: Ekonomiska problem

Missbruksproblem

Vid kliniken för mental- och missbruksvård i Esbo får du hjälp med psykisk ohälsa och missbruk.

Finnviksvägen 1
Servicetorget i Iso Omena
Köpcentret Iso Omena
02230 Esbo
Telefon: 09 816 31300

linkkiEsbo stad:
Information om mentalvårdstjänsternafinska | svenska | engelska

Unga i åldern 13-22 med missbruksproblem kan få hjälp vid Ungdomspolikliniken Nupoli.

linkkiEsbo stad:
Nupoli - hjälp för ungafinska | svenska | engelska

Läs mer: Missbruksproblem

Dödsfall

Begravningsbyråer hjälper med de praktiska arrangemangen vid en begravning. Du kan söka begravningsbyråer till exempel på Finlands begravningsbyråers förbunds webbplats.

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska | engelska

I Esbo finns fem kristna begravningsplatser. På Klockarmalmens begravningsplats finns ett gravområde för konfessionslösa. Där kan de avlidna begravas som hade en annan religionstillhörighet eller inte hörde till något religionssamfund.

linkkiEsbo församlingar:
Begravningsplatserfinska | svenska | engelska

Om en närstående dör oväntat och du behöver stöd kan du kontakta social- och krisjouren i Esbo, telefon (09) 816 42439.

Läs mer: Dödsfall