Vapaa-aika Espoossa

Fritid i Esbo

I Esbo finns många hobbymöjligheter. Esbo arbetarinstitut har ett brett utbud av olika kurser, biblioteken är öppna för alla och Noux nationalpark ligger alldeles nära. Även barnen har mycket att göra.

Invånarhuset Kivenkolo och Grannhuset Mattby är öppna för alla. I invånarhusen kan områdets invånare umgås och samlas samt få anvisningar och råd. Det finns verksamhet på flera olika språk.

Invånarhuset Kivenkolo
Sjöstöveln 1 A
02320 Esbo

linkkiEsbo stad:
Kivenkolo invånarhusfinska | svenska | engelska

Grannhuset Mattby
Mattsgatan 7
02230 Esbo

linkkiKalliola:
Grannhuset Mattbyfinska

Vid Esbo arbetarinstitut (Espoon työväenopisto) kan man till exempel skapa konst, handarbeten, laga mat, dansa eller idka motion. Där kan man även studera finska och andra språk.

linkkiOmnia:
Arbetarinstitutet i Esbofinska | svenska | engelska

I Esbo finns flera läroanstalter som ger grundundervisning i konstämnen speciellt för barn och unga. Olika konstarter är musik, bildkonst, dans, teater och cirkus.

linkkiEsbo stad:
Konstundervisningfinska | svenska | engelska
.

Barnkulturcentret Aurora ordnar evenemang för barn.

linkkiEsbo stad:
Kulturevenemang för barnfinska | svenska | engelska

Läs mer: Fritid.

Evenemang

linkkiVisit Espoo:
Evenemangfinska | svenska | engelska

linkkiKulttuuriespoo.fi:
Kulturevenemang i Esbofinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Evenemangfinska | svenska | engelska

Bibliotek

I Esbo finns flera bibliotek på olika håll i staden. På biblioteket kan du låna böcker, tidningar, musik, filmer, spel och mycket annat. Biblioteken har böcker och annat material på flera olika språk. I biblioteket kan du också använda dator. Ofta hålls också utställningar och evenemang på biblioteken.

linkkiEsbo stad:
Bibliotekfinska | svenska | engelska

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket ligger i Böle i Helsingfors Här finns böcker, musik, tidningar och tidskrifter samt ljudböcker på flera olika språk. Du kan åka till Böle eller beställa material till ditt eget närbibliotek.

linkkiHelsingfors stadsbibliotek:
Flerspråkiga biblioteketfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiHelMet:
Huvudstadsregionens gemensamma bibliotekstjänstfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | persiska | arabiska

Läs mer: Bibliotek.

Motion

I Esbo finns simhallar, flera idrottshallar, idrottsplaner och andra idrottsplatser för olika idrottsgrenar.

Läs mer: Motion.

linkkiEsbo stad:
Information om motionstjänsternafinska | svenska | engelska

Att röra sig i naturen

I Esbo finns flera friluftsområden där man kan vandra i naturen. Till exempel Noux nationalpark ligger delvis på Esbos område.

linkkiEsbo stad:
Naturobjekt i Esbofinska | svenska | engelska

linkkiFinlands naturcentrum Haltia:
Webbsidorfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Hemstadsstigar:
Hemstadsstigarfinska | svenska | engelska

I naturhuset Villa Elfvik ordnas utflykter, evenemang och utställningar. Naturhuset är öppet för alla och ligger vid sidan av Bredvikens naturskyddsområde.

linkkiVilla Elfvik:
Naturens husfinska | svenska | engelska

I Esbo finns motionsslingor och friluftsleder på olika håll i staden. På vintern är många motionsslingor skidspår. En del rutter är belysta.

linkkiEsbo stad:
Friluftslivfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Friluftsområdenfinska | svenska | engelska

Vid insjöarna och på havskusten finns många badstränder.

Fiske

Alla Esbobor får fritt fiska med metspö och pimpla. Om du använder andra fiskeredskap ska du ha ett fisketillstånd.

linkkiEsbo stad:
Fiske och jaktfinska | svenska | engelska

linkkiCentralförbundet för Fiskerihushållning:
Handbok om fiske i Finlandfinska | svenska | engelska | ryska | franska | spanska | kinesiska | tyska | polska | italienska

Läs mer: Att röra sig i naturen.

Allmänna bastur i Esbo

I Esbo finns flera allmänna bastur som är öppna för alla. Det finns en bastu även i alla simhallar.

linkkiVisit Espoo:
Bastur i Esbofinska | engelska

Bekanta dig även med de allmänna basturna i Helsingfors.

Teater och film

I Esbo finns flera yrkes- och amatörteatrar.

linkkiEsbo stad:
Teatrar i Esbofinska | svenska | engelska

I Esbo finns tre biografer. Mer information om filmerna hittar du på biografernas webbplatser. Därtill ordnar Esbo stad filmvisningar.

Läs mer: Teater och film.

linkkiFinnkino:
Filmerfinska | svenska | engelska

linkkiKino Tapiola:
Filmerfinska

linkkiKannuKino:
Filmerfinska | svenska | engelska

Museer

I Esbo finns flera museer. Stadsmuseet presenterar Esbos historia. Esbo moderna konstmuseum EMMA är ett av Finlands största konstmuseer.

Läs mer: Museer.

linkkiEsbo stad:
Museerfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Stadsmuseetfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Museet för modern konst EMMAfinska | svenska | engelska

Fritidsverksamhet för barn och unga

I Esbo finns flera läroanstalter som ger grundundervisning i konstämnen speciellt för barn och unga. Olika konstarter är musik, bildkonst, dans, teater och cirkuskonst.

I Esbo finns ungdomsgårdar med utbildade ledare som övervakar verksamheten. Ungdomsgårdarna är öppna för alla ungdomar i åldrarna 12–17. På ungdomsgårdarna kan de unga vistas på fritiden. Där bedrivs det även hobbyklubbar och ordnas kurser och evenemang.

Också föreningar och idrottsklubbar ordnar mycket verksamhet för ungdomar.

Läs mer: Fritidsverksamhet för barn och unga.

linkkiEsbo stad:
Verksamhet för ungafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Ungdomsgårdarfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Rådgivning för ungafinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Hobbysökningfinska | svenska | engelska

Föreningar

I Esbo finns många olika föreningar, till exempel kulturföreningar och idrottsklubbar.

Läs mer: Föreningar.

linkkiEsbo stad:
Idrottsklubbarfinska | svenska