Livet i Finland

Städer

Vapaa-aika Espoossa

Fritid i Esbo

I Esbo finns många hobbymöjligheter.

Invånarhusen Kivenkolo och Kylämaja är öppna för alla. I invånarhusen kan områdets invånare vistas och samlas samt få anvisningar och råd.

Invånarhuset Kivenkolo
Sjöstöveln 1 A
02320 Esbo

Invånarhuset Kylämaja
Mattsgatan 7
02230 Esbo

Vid Esbo arbetarinstitut (Espoon työväenopisto) kan man till exempel skapa konst, handarbeten, laga mat, dansa eller idka motion. Där kan man även studera finska och andra språk.

I Esbo finns flera läroanstalter som ger grundundervisning i konstämnen speciellt för barn och unga. Olika konstarter är musik, bildkonst, dans, teater och cirkus.

Vid Esbo kulturcentral och i Karahuset ordnas många olika slags kulturevenemang. Kulturevenemang ordnas även i Kannbrosalen, Sellosalen och utställningscentret WeeGee.

Konsthuset Lilla Aurora ordnar kulturevenemang för barn.

Läs mer: Fritid.

linkkiEsbo stad:
Kivenkolo invånarhusfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Invånarhus Kylämajafinska

linkkiEsbo stad:
Arbetarinstitutetfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Konstundervisningfinska | engelska

linkkiEsbo stad:
Kulturcenter och -husfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Kulturevenemang för barnfinska | svenska | engelska

Evenemang

linkkiVisit Espoo:
Evenemangfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska

linkkiEsbo stad:
Evenemangfinska

Bibliotek

I Esbo finns 14 bibliotek på olika håll i staden. På biblioteket kan du låna böcker, tidningar, musik, filmer, spel och mycket annat. Biblioteken har böcker och annat material på flera olika språk. I biblioteket kan du också använda dator. Ofta hålls också utställningar och evenemang på biblioteken.

linkkiEsbo stad:
Bibliotekfinska | svenska | engelska

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket ligger i Böle i Helsingfors Här finns böcker, musik, tidningar och tidskrifter samt ljudböcker på flera olika språk. Du kan åka till Böle eller beställa material till ditt eget närbibliotek.

linkkiHelsingfors stadsbibliotek:
Flerspråkiga biblioteketfinska | svenska | engelska

linkkiHelMet:
Huvudstadsregionens gemensamma bibliotekstjänstfinska | svenska | engelska | somaliska | persiska | arabiska

Läs mer: Bibliotek.

Motion

I Esbo finns fem simhallar, flera idrottshallar, idrottsplaner och andra idrottsplatser för olika idrottsgrenar. På motionsslingorna kan man springa på somrarna och åka skidor på vintrarna.

Läs mer: Motion.

linkkiEsbo stad:
Information om motionstjänsternafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Idrottsklubbarfinska

Att röra sig i naturen

I Esbo finns flera friluftsområden där man kan vandra i naturen. Till exempel Noux nationalpark ligger delvis på Esbos område.

linkkiEsbo stad:
Naturobjekt i Esbofinska | svenska | engelska

I naturhuset Villa Elfvik ordnas utflykter, evenemang och utställningar. Naturhuset är öppet för alla och ligger vid sidan av Bredvikens naturskyddsområde.

linkkiVilla Elfvik:
Naturens husfinska | svenska | engelska

I Esbo finns motionsslingor och friluftsleder på olika håll i staden. På vintern är många motionsslingor skidspår. En del rutter är belysta.

Vid insjöarna och på havskusten finns många badstränder.

Mer information om att röra sig i naturen hittar du på Esbo stads webbplats.

Alla Esbobor får fritt fiska med metspö och pimpla. Om du använder andra fiskeredskap ska du ha ett fisketillstånd. Mer information om detta hittar du på Esbo stads webbplats.

Läs mer: Att röra sig i naturen.

linkkiEsbo stad:
Friluftslivfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Friluftsområdenfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Fiske och jaktfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Information om motionstjänsternafinska | svenska | engelska

linkkiFinlands naturcentrum Haltia:
Webbsidorfinska | svenska | engelska | ryska | kinesiska

linkkiFinlands Hemstadsstigar:
Hemstadsstigarfinska | svenska | engelska

Teater och film

I Esbo finns flera yrkes- och amatörteatrar.

I Esbo finns tre biografer. Mer information om filmerna hittar du på biografernas webbplatser. Därtill ordnar Esbo stad filmvisningar. Läs mer på Esbo stads webbplats.

Läs mer: Teater och film.

linkkiFinnkino:
Filmerfinska | engelska

linkkiEsbo stad:
Teatrar i Esbofinska | svenska | engelska

Museer

I Esbo finns flera museer. Stadsmuseet presenterar Esbos historia. Esbo moderna konstmuseum EMMA är ett av Finlands största konstmuseer.

Mer information om museerna hittar du på Esbo stads webbplats.

Läs mer: Museer.

linkkiEsbo stad:
Museerfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Stadsmuseetfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Museet för modern konst EMMAfinska | svenska | engelska | ryska

Fritidsverksamhet för barn och unga

I Esbo finns flera läroanstalter som ger grundundervisning i konstämnen speciellt för barn och unga. Olika konstarter är musik, bildkonst, dans, teater och cirkuskonst.

I Esbo finns 17 ungdomsgårdar med utbildade ledare som övervakar verksamheten. Ungdomsgårdarna är öppna för alla ungdomar i åldrarna 12–17. På ungdomsgårdarna kan de unga vistas på fritiden. Där bedrivs det även hobbyklubbar och ordnas kurser och evenemang.

Informations- och rådgivningspunkten yESBOx ger information och rådgivning till unga.

Köpcentret Iso Omena
Biskopsbron 11 S 30
02070 Esbo
Tfn (09) 043 825 7607
e-post: yesbox@espoo.fi

Också föreningar och idrottsklubbar ordnar mycket verksamhet för ungdomar.

Läs mer: Fritidsverksamhet för barn och unga.

linkkiEsbo stad:
Verksamhet för ungafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Ungdomsgårdarfinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Rådgivning för ungafinska | svenska | engelska

linkkiEsbo stad:
Idrottsklubbarfinska

linkkiHelsingfors stad:
Hobbysökningfinska

Föreningar

I Esbo finns många olika föreningar, till exempel kulturföreningar och idrottsklubbar.

Läs mer: Föreningar.

linkkiEsbo stad:
Idrottsklubbarfinska

linkkiEspoolaiset.fi:
Föreningsverksamhetfinska

linkkiEsbo stad:
Föreningar för seniorerfinska | svenska