Nolosha Finland

Mistä apua lasten ja nuorten ongelmiin?
theme icon

Xagee caawimaad looga helaa dhibaatooyinka carruurta iyo dhalinyarada?

Loogu talagalay Carruurta iyo dhalinyarada:

Goobaha la-talinta carruurta (lastenneuvola)

Waxaad la xiriiri kartaa goobaha la-talinta carruurta ee degmadaada, haddii aad qabto su’aalo la xiriira caafimaadka cunugga ama horumarka iyo koriinshihiisa. Rugta la-talinta carruurta waxaa lagaaga sii gudbinayaa adeegyada kale ee caawimaadda haddii aad u baahantahay. Rugta la-talinta carruurta waxaa ka shaqeeya daryeele caafimaad iyo takhtar.

Rugaha la-talinta qoyska iyo isbitaalka carruurta (perheneuvola ja nuorten poliklinikka)

Rugta la-talinta qoysku waa goob ay carruurta, dhallinyarada iyo xubnaha qoyskooduba ay ka helaan caawimaadda dhibaatooyinka la xiriira barbaarinta carruurta, horumarka iyo xiriirka dadka ee qoyska. Waxaad adigu iskaa ula xiriiri kartaa oo balan ka qabsan kartaa rugta la-talinta qoyska. Deegaanada qaar waxay leeyihiin goobo la-talin oo dhallinyarada u gaar ah, goobahaas oo ay da’yarka iyo qoyskiisu ay dhibaatadooda caawimaad uga heli karaan.

Xafiisyada bulshada (sosiaalitoimisto)

Waxaad caawimaad weydiisan kartaa xitaa xafiiska bulshada ee degmadaada. Shaqaalaha bulshada ayaad waxaad wadajir uga fekeri kartaan caawimadaadda uu qoyskaadu u baahan yahay sida: caawimaad dhaqaaale, xanaano maalmeedka carruurta, cawimaadda guri ku xannaaneyta, fasaxyada carruuta ama caawimaada rugta la-talinta qoyska ee dhibaatooyinka barbaarinta.

Ururka dadweynaha (Väestöliitto)

Ururka dadweynaha waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan waalidnimada. Waad la xiriiri kartaa xafiiskiisa marka aad ka fekereyso dhibaatooyinka dadka isqaba, barbaarinta carruurta ama furriin. Rugta aqoonta u leh dhaqamada kala duduwan ee ururka dadweynaha ayaa caawisa qoysaska dalkan u soo guuray. Rugtan waxay talada kuugu soo gudbin kartaa telefoon ama emayl haddii aad u baahan tahay talo la xiriirta barbaarinta carruurta iyo xiriirka dadka. Waxaad rugtan qoraal ugu soo diri kartaa luqadaha kala ah Daari, Kurdi, (Sorani) Beershi, Finnish, Ruush, Ingiriis ama Iswidish. Sida loo xiriiro rugtan waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Ururka dadweynaha.

Xarunta badbaadada caruurta ee Mannerheim (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Xarunta badbaadada carruurta ee Mannerheim wuxuu caawimaadyo kala duduwan u fidiyaa qoysaska carruurta leh. Haddii aad u baahan kaalmo islamarkaana aad dooneyso inaad la sheekeysato waalidiin kale, waxaad soo wici kartaa ama magac la'aan qoraal ugu qori kartaa isla markaasna si kalsooni leh ugala hadli kartaa arin kasta loo la xiriirta waalidnimada.

Adeegga waraaqaha ee internetka waalidiinta ayaad suaalaha aad qabtid ku qori kartaa sannadka oo dhan ama afar iyo labaatanka saac.

Telefoonka loogu talagalay caawinta waalidka nambarkiisu waa 0800 922 77.

Telefoonka waxaa laga jawaabaa

Isniin walba saacadaha u dhexeeya 10-13 iyo 17-20

Taalaado walba saacadaha u dhexeeya 10-13 iyo 17-20

Arbaco walba saacadaha u dhexeeya 10-13

Khamiis walba saacadaha u dhexeeya 14-20

Telefoonku waa lacag la’aan wuxuuna kuugu adeegayaa luuqadda finnishka.

Xarunta badbaadada carruurta ee Mannerheim wuxuu meelo lagu qaxweeyo oo qoysaska carruurta leh loogu talagalay ku leeyahay dacalada dalka Finland, goobahaas oo aad waqti kula qaadan karto waalidiin kale. Ururka waxaa kale oo aad ka heli kartaa adeegga caawimaadda xanaaneynta carrurta, adeegaas oo lacag ah iyo ku meelgaar ah.

Macluumaad ku saabsan barbaarinta carruurta waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Barbaarinta carruurta ee Finland.

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Taageerka la siiyo qoysaska carruur lehFinnish

linkkiVäestöliitto:
Taageerka la siiyo qoysaska dhaqan kala duwan lehFinnish | Iswidish | Ingiriis

Marka aysan waalidku kaligood isku filneyn

Cunug kasta wuxuu xaq u leeyahay carruurnimo wanaagsan oo nabadgelyo leh. Si kastaba ha ahaatee waalidku mar walba kaligood kuma filna cunugga. Cunuggu wuxuu qabi karaa tusaale ahaan dhibaatooyin maandooriye. Mararka qaar waalidku wuxuu qabi karaa dhibaatooyin mana awoodaan in ay cunugga xannaaneeyaan.

Shaqada badbaadada carruurtu waa caawinta carruurta iyo qoysaska marka ay ku jiraan xaalado dhibaato. Ka sii aqri faahfaahinta dheeraadka ah ee badbaadada carruurta bogga InfoFinlandi Badbaadada carruurta.

linkkilastensuojelu.info:
Macluumaad ku saabsan daryeelka cunuggaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan | Faraansiis | Soomaali | Bershan | Carabi | Kurdish

Loogu talagalay dhalinyarada:

Iskuulka ama machadka

Dhalinyaradu dhibaatooyinkooda waxay kala hadli karaan daryeelaha caafimaadka (terveydenhoitaja) ee iskuulka ama goobta waxbarashada. Iskuulaadka intooda badan waxaa joogaa cilmu-nafsi yaqaan (koulupsykologi) ama shaqaalaha bulshada (kuraattori), kuwaas oo shaqadoodu ay tahay caawinta dhallinyarada dhibku heysto. Haddii dhib kaa heysto waxbarashadaada, u sheeg arrinta macalimadaada ama hagaha waxbarashada.

Rugaha la-talinta qoyska iyo cusbitalaada dhallinyarada (perheneuvola ja nuorten poliklinikka)

Rugta la-talinta qoysku waa goob ay carruurta, dhallinyarada iyo xubnaha qoyskooduba ay ka helaan caawimaadda dhibaatooyinka la xiriira barbaarinta carruurta, horumarka iyo xiriirka dadka ee qoyska. Waxaad adigu iskaa ula xiriiri kartaa oo balan ka qabsan kartaa rugta la-talinta qoyska. Deegaanada qaar waxay leeyihiin goobo la-talin oo dhallinyarada u gaar ah, goobahaas oo ay da’yarka iyo qoyskiisu ay dhibaatadooda caawimaad uga heli karaan.

Ururka Qoyska (Väestöliitto)

Ururka Qoyska waxaad ka heleysaa arrimo la xiriiro qofka dhallinyarada ah horumarkiisa iyo koriinshihiisa, tusaale ahaan isbedelada ku dhaca jirkiisa, shukaansiga, galmada iyo ka hortaga uurka. Ururka bulshadu wuxuu leeyahay bogag macluumaad oo u gaar ah dhalinyrada 18 sano ka yar. Waxaad sidoo kale adigoo isticmaalaya internetka su’aalo u soo dirir kartaa khabiirada Ururka Qoyska.

Xarunta badbaadada carruurta ee Mannerheim (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Internetka xarunta badbaada carruurta ee Mannerheim waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan arrimaha dhallinyarada, arrimo la xiriira nolosha dhallinyarada sida saaxiibtinimada, shukaansiga, ku dhibista iskuulka iyo mukhaadaraadka ama daroogada. Waxaad sidoo kale halkaas ka aqrin kartaa waaya aragnimada dhalinyaro kale.

Xarunta badbaada carruurta ee Mannerheim telefoonkooda dhallinyarada (nuorten puhelin) waad soo wici kartaa marka aad rabto in aad la sheekeysato waalid kale. Waxaad ka sheekeysan kartaa arrin kasta. Qasab ma ahan in aad sheegto magacaada marka aad soo waceyso. Waxaad soo wici kartaa telefoon nambarkan 116 111 maalin kasta Isniinta-Jimacaha saacadda 14- 20 iyo Sabtida-Axadda saacadda 17- 20. Telefoonka waxaad kula hadli kartaa afka Finnishka.

Bart dhallinyarada dhibaateysan (Nuorten kriisipiste)

Waxaad soo wici kartaa barta telefoonka dhallinyarada dhibaateysan (kriisipuhelin) haddii aad u baahan tahay dhibaato in lagaala taliyo. Telefoonku waa 045- 3410 583.

Guriga ammaanka dhallinyarada

Guryaha nabadda ee dhallinyarada (nuorten turvatalo) ee Ururka Laanqeyrta Cas ee Finland waxay caawimaad iyo kaalmo siiyaan dhallinyarada da’doodu u dhexeeyso 12- 19 sano ee ku jira xaalad dhib leh. Guriga nabadda waad imaan kartaa haddii aad rabto in aad dad waa weyn kala sheekeysato xaaladaada. Habeen xitaa waad joogi kartaa guriga nabadda haddii aadan heysin meel kale oo aad aado. Guriga nabadda waad soo wici kartaa waqti kasta. Guryaha nabadda ee dhalinyaradu waxay ku yaalaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku iyo Tampere.

Guriga gabdhaha

Guriga Gabdhaha (Tyttöjen talot) waxaa loogu talagalay gabdhaha iyo dumarka dhallinyarada ah ee da’doou u dhexeyso 12- 28 sano. Guriga gabdhaha tusaale waxaad arrimahaada kala sheekeysan kartaa dad waa weyn, waxaa kale oo aad caawimaad iyo talooyin u heli kartaa dhibaatooyinkaada, waxaad sidoo ka qeyb-qaadan kartaa xitaa waxyaabo badan oo la xiiseeyo. Guryaha gabdhuhu waxay ku yaalaan Helsinki, Oulu, Tampere iyo Turku.

Guriga wiilasha iyo telefoonka wiilasha

Guriga wiilasha waxaa loogu talagalay wiilasha iyo ragga dhallinyarada ah ee da’doou u dhexeyso 12- 28 sano. Guriga wiilasha tusaale waxaad arrimahaada kala sheekeysan kartaa dad waa weyn, waxaa kale oo aad caawimaad iyo talooyin u heli kartaa dhibaatooyinkaada, waxaad sidoo ka qeyb-qaadan kartaa xitaa waxyaabo badan oo la xiiseeyo. Guryaha wiilashu waxay ku yaalaan Helsinki iyo Oulu.

Telefoonka Wiilasha ee Ururka dadweynaha (Väestöliiton Poikien puhelin) waa telefoon caawiya wiilasha ka yar 20ka sano iyo ragga dhallinyarada ah. Telefoonka wiilashu wuxuu heegan ku yahay nambarka 0800 94884. Telefoonka wiilashu wuxuu ku shaqeeyaa afka Finnishka.

Macluumaad ku saabsan xuquuqda dhallinyarada iyo carruurta waxaad ka heli kartaa bogagga InfoFinlandi Xuquuqda iyo waajibaadka carruurta iyo dhallinyarada’ iyo Barbaarinta carruurta ee Finland.

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Isku-xirka dhallinyaradaFinnish

linkkiVäestöliitto:
Bogagga dhallinyaradaFinnish

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Telefoonkooda dhalinyarada iyo qafaalashadaFinnish

linkkiSuomen Punainen Risti:
Guryaha ammaanka ee dhalinyaradaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiSYLI -Syömishäiriöliitto ry:
Macluumaad ku saabsan dhibaatooyinka cunto-cunistaFinnish | Iswidish | Ingiriis

linkkiNuorten kriisipiste:
Ku caawinta dhibka ee dadka dhallinyarada ahFinnish | Iswidish

linkkiVäestöliitto:
Telefoonka WiilashaFinnish

linkkiPoikien Talo:
Guriga wiilashaFinnish

linkkiTyttöjen talo Tampere:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Isbanish | Carabi | Kurdish

linkkiTyttöjen talo Helsinki:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish

linkkiTyttöjen talo Turku:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Soomaali | Isbanish | Bershan | Carabi | Kurdish

linkkiTyttöjen talo Kuopio:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish | Ingiriis

linkkiTyttöjen talo Oulu:
Kaalmada iyo waxqabadka gabdhaha loogu talagalayFinnish