U gudub macluumaadka ku jira
Verokortti

Kaadhka cashuurta

Waa la daabacay21.06.2022
Waxaad u baahan tahay kaarka kanshuurta, haddii aad Finland ku hesho mushaar ama dakhliyo kale. Kaarka canshuurta waxaa ku qoran boqolkiiba ita canshuurta loo jarayo. Shaqo-bixiyuhu wuxuu ka ogaanayaa, inta ay tahay in uu canshuur ahaan u jaro. Boqolkiiba inta canshuurta loo jarayo waxay ku xiran tahay baxaadda dakhligaada.

Haddii aad mardhow u soo guurtay Finland, kaarta canshuurta waxaad ka heleysaa xafiiska canshuurta. U samee kaarka canshuurta qiyaasta inta sannadka oo dhan aad heleyso. Waxaad sidoo kale u baahan yahay aqoonsiga qofka ee Finnishka. Aqoonsiga qofka waxaad heleysaa marka aad iska diiwaangeliso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Waxaad sidoo kale kaarka canshuurta ka heli kartaa xafiiska canshuurta.

Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga Isu diiwaangelin degene .

Marka aad Finland si joogto ah u deggantahay, Maamulka canshuuraha ayaa kuu soo dirayaa kaarka canshuurta ee cusub sannad kasta bilaha Disembar-Janaato. Maamulka canshuurta ayaa kuu xisaabinaya boqolkiiba canshuurta lagaa jarayo, iyadoo ku salaysanaysa wixi sannadkii hore ku soo galay. Tus kaarkaada canshuurta ama koobigiisa shaqo-bixiyaha. Uma baahnid in aad shaqo-bixiyaha siiso kaarkaada canshuurta. Haddii aadan shaqo-bixiyaha tusin kaarka canshuurta, shaqo-bixiyuhu wuxuu mushaarkaada ka jarayaa 60%. Kaarka canshuurta ee elegtroonigga ah wuxuu ku jira adeegga Omavero ee intenetka. Waxaa intaas dheer oo aad heli kartaa kaarka canshuurta oo warqad ah.

Haddii uu dakhligaadu isbeddelo sannadka dhexdiisa, dalbo kaar cusub oo canshuurta ah. Kaarka canshuurta ee cusub waxaad ka heleysaa:

 • Adeegga shabakadda Omavero ee Maamulka canshuurta
 • Adeegga telefoonka ee Maamulka canshuurta
  • Finnish 029 497 000
  • iswdiidhish 029 497 001
  • ingiriis 029 497 050

Waxaad sidoo kale tegi kartaa xafiiska canshuurta.

Marka aad codsanayso kaarka canshuurta ee cusub waxaad u baahan tahay macluumaadyadan soo socda:

 • qiyaastii dakhliga ee sannadka oo dhan
 • dakhliga billowga sannadka iyo canshuuraha
 • macluumaadka ku saabsan canshuur dhimista suuragalka ah

Haddii aad bixiso canshuur badan, waxaad heleysaa canshuur celin. Haddii aad bixiso canshuur yar, waa in aad inta kugu maqan u bixisaa sidii canshuur haraa ah oo kale.

Haddii ad leedahay shaqo bixiyeyaal badan

Dhammaan dakhliyada mushaarku waxay leeyihiin hal kaar oo canshuurta ah kaliya. Isla kaarkan canshuurta waxaad tusi kartaa shaqo-bixiyayaal badan. Kaarkaada canshuurtu wuxuu leeyahay hal xad oo dakhli ah oo sannadka oo dhan loogu talaggalay. La soco dakhliyada sannadka kuu aruura gaar ahaan marka aad leedahay shaqo-bixiyayaal ama hawl-dalbadayaal badan. Haddii xadka dakhliga ee kaarkaadu canshuurtu aanu kugu filnayn, dalbo kaarka canshuurta oo cusub Omavero.

Lambarka canshuurta

Waxad u baahan tahay lambarka canshuurta, haddii aad ka shaqaynayso Finland dhul dhismo ama rakibaad ay socoto. Lambarka canshuurta waxaa lagula socdaa in ay shaqaalaha oo dhan ay ka diiwaangashan yihiin diiwaanka Maamulka canshuurta iyo in kale. Lambarka canshuurtu waa in uu ka muuqdaa kaarkaaga aqoonsiga ah ee sawirka leh ee uu ku siinayo shaqo-bixiyahaagu. Aqoonsigaas la’aantiis kama shaqayn kartid dhulka dhismaha.

Lambarka canshuurta waxaa sidoo kale lagu isticmaalaa laamaha dhismaha maraakiibta. Haddii aad ka shaqayso goobta dhismaha iyo dayactirka maraakiibta, waa in aad haysataa lambarka canshuurta ee rajistareeshinka lagu qoray laga billaabo 1.7.2022.

Lambarka canshuurta waxaad ka helaysaa xafiiska canshuurta marka aad dalbanayso kaarka canshuurta.

Haddii aad haysato summadda aqoonsiga Finnishka iyo kaarka canshuurta, waxaad lambarka canshuurta ka heleysaa kaarkaada canshuurta.