U gudub macluumaadka ku jira
Verotus

Canshuurid

Waa la daabacay21.06.2022
Finland waxaad mushaarka iyo dakhliyada kale ka bixinaysaa canshuur. Tirada canshuurtaadu waxay ku xiran tahay, inta uu dhanyahay dakhliga ku soo gala. Haddii Finland u timaado shaqo adigoo dibadda ka yimid waxaa canshuurtaada saamayn ku leh, muddada aad Finland joogayso iyo in shaqo-bixiyahaadu yahay shirkad Finnish ama ajnabi ah.

Waxaa kale oo canshuur laga bixiyaa lacagta mushaar ahaan kuu soo gasha iyo dakhliga raasumaalka. Habab kala duwan ayaa loo canshuuraa dakhliga mushaarka iyo dakhliga raasumaalka. Dakhliga raasumaalku waa dakhli ka soo uruuro hantida. Dakhliyada kale waa kuwa mushaar oo kale ah.

Ka sokow dakhliyada mushaaraadka waxaad Finland canshuur ka bixinaysaa tusaale ahaan dakhliyadan soo socda:

  • magdhowga shaqada
  • dakhliga shirkadda
  • kaalmooyinka bulshada oo kala duwan sidan lacag maalmeedka shaqo la’aanta, lacagta maalmeedka waalidka iyo kaalmada waxbarashada
  • hawlgabka
  • dakhliga raasumaalka sida dakhliga kiro kaa soo gala ama faa’iidada laga helo hanti la wareejiyay

Dowladda iyo degmooyinku waxay lacagaha canshuurta ku bixiyaan tusaale ahaan:

  • daryeelka caafimaakda
  • waxbarashada
  • barbaarin-horaadka
  • difaaca dalka.

Finland canshuurta dakhliga mushaaraadku waa mid tallaabo-tallaabo u kororta. Taasi waxaa looga jeedaa, in mushaarka badan laga bixinayo canshuur ka badan tan laga bixinayo mushaarka yar. Boqolkiiba inta canshuurta loo jarayo waxay sheegeysaa, inta ay dhantahay canshuurta aad mushaarkaada ka bixinayso. Finland qofkasta goonidiisa ayaa loogu xisaabiyaa. Dakhliga lamaanahaadu saamayn kuma lahan cashuurta boqolkiiba inta lagaa qaadayo. Waad qiimayn kartaa cashuurta boqolkiiba inta aad bixinayso adiga oo isticmaalaya qaab xisaabeedka xafiiska cashuuraha.

Haddii aad mushaar qaadato, shaqo-bixiyahaada ayaa caddadka canshuurta si toos ah uga jaraya mushaarkaada kaddibna u sii gudbinaya canshuur qaadaha. Sidaasi darteed shaqo bixiyuhu wuxuu kaaga baahan yahay kaarka canshuurta Kaadhka cashuurta . Kaarka canshuurta waa dukumenti sheegayaa boqolkiiba inta ay canshuurtaadu tahay. Maamulka canshuuruhu wuxuu xisaabinayaa sannad kasta kaddib in aad dakhligaada ka bixisay canshuur ku filan. Haddii aad bixisay canshuur badan, waxaad heleysaa canshuur celin. Haddii aad bixisay canshuur yar, waa in aad inta kugu maqan u bixisaa sidii canshuur haraa ah oo kale.

Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga Ogaysiinta cashuurta iyo go’aanka cashuurta .

Ka hubi xisaabta mushaarka iyo ogeysiiska canshuurta, in shaqo-bixiyahaadu uu mushaarkaada ka reebay canshuurta una gudbiyay canshuur qaadaha. Kaydso warqadaha mushaarka.

Ka sokow mushaarka, shaqo-bixiyahaadu wuxuu mushaarkaada ka qaadayaa lacagta caymisyada ee qasabka ah tusaale ahaan shaqo la’aan jirrasho darteed.

Cashuurista, marka aad shaqo u timaadid Finland

Haddii aad Finland joogayso mudo ka badan lix bilood, waxaa waajib kugu ah inta badan inaad Finland siiso canshuurta dakhliga ku soo gala oo dhan. Tani waxay xittaa quseysaa dakhliyada dibadda kaa soo gala. Sidoo kale waxaa waajib ah inaad ku bixiso Finland caymisyada khasabka ah. Haddii uu shaqo-bixiyahaadu yahay Finnish, boqolkiiba canshuurta laga jarayo mushaarkaadu waxay ku salaysantahay dakhliga sannadka oo dhan ku soo gelaya. Boqolkiiba inta canshuurta loo jarayo waxay badan tahay marka uu mushaarkaadu badan tahay. Waxaad u baahan tahay summadda aqoonsiga ee Finnishka iyo kaarka canshuurta.

Hadii aad joogaysid Finland ugu badnaan lix bilood shaqo bixiyahaaguna yahay shirkad dibadda laga leeyahay, inta badan qasab kuguma ahan in aad cashuur bixiso. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu yahay shaqo bixiyahaagu yahay shirkad Finnish ah ama shirkad ajaanib ah laakiin goobta shirkadu ka shaqayso ay tahay Finland, cashuurta waxaad ku bixinaysaa Finland. Waxaad dalban kartaa canshuurta tallaabo-tallaabada u kororta, haddii aad dagan tahay waddan ku jira soonaha dhaqaalaha Yurub, ama mid kale oo heshiis canshuureed aula jira Finland. Xaaladaha kale marka lagu jiro, waxaad mushaarkaaga ka bixinaysaa 35% oo canshuurta dakhli ah waxaadna u baahanaysaa kaarka canshuurta ee loogu talo galay dakhliga.

Haddii aad Finland uga jirto caymiska jirrada, Maamulka canshuurta ayaa kuu qarriraya bixinta lacagta caymiska jirrada ee qofka shaqaalaha ah laga qaado. Si kastaba ha ahaatee lacagta caymiska jirrada ma siinaysid Finland, haddii aad haysato caddaynta A1 ama caddayn u dhiganta oo tilmaamaysa in aad caymis uga jirto dalka aad deggantahay.

Marka aad Finland ka guurto, waa in aadsamaysaa beddelista cinwaanka adigoo ka samaynaya Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka todobaad gudihiis oo ka billaabanaya guurista. Waxaa wanaagsan in guurisa si gaar ah loogu wargeliyo Maamulka canshuuraha.

Marka aad Finland u soo guureyso, waxaad macluumaad dheeraad ah ka heleysaa qaynta Usoo guurista Finland .